Φωτογραφία
Επεξεργασία/Μοίρασμα/Δημοσίευση
Flickr is Yahoo’s online photo storage, management and sharing site that allows for a myriad of both input and sharing options. Geotags and other features help to also make Flickr a photo-based social networking site.
flickr-yahoo-logo.png.v4
Photoshop Express - Adobe’s free online photo editing program allows for basic editing and 2GB of free storage
logos.png
Picasa is a Google Photo Application that has both a free download (for Windows only/allows editing) and a web version (Picasa Web Albums for Windows or MAC – storage only), which allows 1GB storage.
logo.jpg
Use Picnik to edit your photos from Flickr, Picasa Web Albums, Facebook and more. Includes basic one-touch editing options and a variety of effects.
picnik_logo.gif?rel=20111202103059
JayCut allows you to upload, edit and share photos and videos (public or private).
logo.gif
Stock.XCHNG is a photo sharing site that allows users to download pics from over 30,000 photographers, royalty-free. Users can also share their own artistic work.
stock_xchng.gif
SplashUp allows for both editing (including some layer options) and sharing of photos.
logo.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License