Έγγραφα
Μοίρασμα/Εμφώλευση/Μετατροπή σε βίντεο ppt, pdf κ.ά.
authorSTREAM is an online presentation sharing engine that allows you to upload your PowerPoint presentations online for free.
logo.png
Slideshare is another online presentation sharing engine.
logo.png?fa9918523490a666116abb5f52de81686854a354
Scribd includes unlimited memory for documents that can then be embedded into websites and/or shared with the Scribd community for feedback.
scribd_logo_217x56.png?1317413152
280 Slides creates online presentations so you can access them from anywhere, and share them with the world. With 280 Slides, there's no software to download and nothing to pay for – and when you're done building your presentation you can share it any way you like - including an easy download conversion to Powerpoint.
ife_bor_rou_sha.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License