Τι είναι ένα Wiki Site?

According to Wikipedia, the world largest wiki site:

A Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> or [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) is a type of website that allows users to add, remove, or otherwise edit and change most content very quickly and easily.

And that is it! As a part of Wikidot.com network this Site is a customizable piece of the Internet where Users can edit content, upload files, communicate and collaborate.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License