Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
41 41o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11247
2014
-
2015

Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Διατροφή και υγεία εγκύου-παιδιού - Προβλήματα

Δομή νωτιαιού μυελού - Διογκώσεις
Είδος ουσίας στην κεντρική περιοχή - Δομή
Είδος κέντρων νωτιαιού μυελού - Αριθμός ζευγών νεύρων

Προέλευση τριχοφόρων κυττάρων
Ονομασία αμφίκοιλων απύρηνων κυττάρων

Είδος ιστού κυττάρων με λάχνες
Όργανο με σπερματογόνια
Αριθμός χρωμοσωμάτων δειγμάτων
27 Oct 2014 19:01 Όργανο.με.σπερματογόνια Αριθμός.χρωμοσωμάτων.δειγμάτων Διατροφή.και.υγεία.εγκύου-παιδιού-Προβλήματα Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.ιστού.κυττάρων.με.λάχνες Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Ονομασία.αμφίκοιλων.απύρηνων.κυττάρων Προέλευση.τριχοφόρων.κυττάρων
42 42o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11248
2014
-
2015

Λειτουργία αιμοσφαιρίνης Α
Αναιμία - Συμπτώματα
Αναιμία με ανεπάρκεια σιδήρου - Αντιμετώπιση
Αναιμία σχετική με το έντερο - Αντιμετώπιση

Δομή νωτιαιού μυελού - Διογκώσεις
Είδος ουσίας στην κεντρική περιοχή - Δομή
Είδος κέντρων νωτιαιού μυελού - Αριθμός ζευγών νεύρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11247

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος κατοίκων νησιού

Ανίχνευση-Αιτιολόγηση δοτών αίματος νησιού
27 Oct 2014 19:04 Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Αναιμία-Συμπτώματα Αναιμία.με.ανεπάρκεια.σιδήρου-Αντιμετώπιση Αναιμία.σχετική.με.έντερο-Αντιμετώπιση Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Λειτουργία.αιμοσφαιρίνης.Α
43 43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11249
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές

Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή

Αίσθηση πίεσης & πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11215

Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11215
27 Oct 2014 19:30 Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
44 44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11250
2014
-
2015

Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος - Μορφή
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού - Διαπίδυση
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα

Αίσθηση πίεσης & πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11215
Ίδιο με Δ. Ι - 11249

Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11215
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11249
27 Oct 2014 19:33 Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή
45 45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11251
2014
-
2015

Νοσήματα & σεξουαλική επαφή
Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Σεξουαλική συμπεριφορά - Αντισυλληπτικό μέσο

Μετατροπή ενός είδους μνήμης στο άλλο
Είδος μνήμης - Νόσος Αλτσχάιμερ

Είδος κυττάρων που περιβάλλουν νευρώνες - Λειτουργίες
27 Oct 2014 19:44 Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ
46 46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11252
2014
-
2015

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα

Μετατροπή ενός είδους μνήμης στο άλλο
Είδος μνήμης - Νόσος Αλτσχάιμερ
Ίδιο με Δ. Ι - 11251

Είδος κυττάρων που περιβάλλουν νευρώνες - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11251
27 Oct 2014 19:47 Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
47 47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11253
2014
-
2015

Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος

Ενέργεια σπερματοζωαρίου
Είσοδος σπερματοζωαρίου εντός ωαρίου - Απαγόρευση εισόδου 2ου
Διαδρομή σπερματοζωαρίου
Προέλευση σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα - Μεταβολές

Διαδρομή νευρικών ώσεων υποδοχέας-εγκέφαλος

Αιτιολόγηση αυτόματης αντίδρασης-καθυστέρησης πόνου
27 Oct 2014 19:56 Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
48 48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11254
2014
-
2015

Κατάταξη 4 αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Αλβουμίνες - Ρόλος τους
Σφαιρίνες - Ρόλος τους

Διαδρομή νευρικών ώσεων υποδοχέας-εγκέφαλος
Ίδιο με Δ. Ι - 11253

Αιτιολόγηση αυτόματης αντίδρασης-καθυστέρησης πόνου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11253
27 Oct 2014 19:59 Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Κατάταξη.4.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους
49 49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11255
2014
-
2015

Κατάταξη τεσσάρων αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228

Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει

Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
27 Oct 2014 20:02 Όφελος.παύσης.αισθήματος Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
50 50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11256
2014
-
2015

Προώθηση αίματος από/προς καρδιά - Αρτηρίες
Ίδιο με Β. Ι - 11214

Ποικιλομορφία κυττάρων
Κατάταξη 5 ειδών κυττάρων σε ιστούς
Είδος μυϊκών κυττάρων σε 3 όργανα

Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει
Ίδιο με Δ. Ι - 11255

Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11255
27 Oct 2014 20:11 Όφελος.παύσης.αισθήματος Είδος.μυϊκών.κυττάρων.σε.3.όργανα Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.5.ειδών.κυττάρων.σε.ιστούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ποικιλομορφία.κυττάρων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες
51 51o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11257
2014
-
2015

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα
Ίδιο με Β. Ι - 11252

Αυλακώσεις εγκεφαλικών ημισφαιρίων - Τμήματα
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων - Σύσταση
Σύνδεση δύο ημισφαιρίων

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
27 Oct 2014 20:32 Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
52 52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11258
2014
-
2015

Λόγοι ανδρικής στειρότητας - Αίτια
Αίτια γυναικείας στειρότητας
Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
27 Oct 2014 20:36 Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση
53 53o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11259
2014
-
2015

Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης

Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα

Τμήματα - Όργανα Νευρικού Συστήματος
Ιστός - Είδη κυττάρων Νευρικού Συστήματος

Παράδειγμα συνεργασίας τμημάτων Νευρικού Συστήματος
27 Oct 2014 20:39 Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος
54 54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11260
2014
-
2015

Μεταβολή πίεσης αίματος - Αίτια
Ωφέλεια ελαχιστοποιημένης πίεσης σε τριχοειδή
Αίτιο προώθησης αίματος στις φλέβες

Τμήματα - Όργανα Νευρικού Συστήματος
Ιστός - Είδη κυττάρων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11259

Παράδειγμα συνεργασίας τμημάτων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11259
27 Oct 2014 22:49 Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
55 55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11261
2014
-
2015

Είδη ορμονών ανδρικού/θηλυκού φύλου
Ηλικία παραγωγής ορμονών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ανδρικού φύλου
Όρχεις/Ωοθήκες - Μεικτοί αδένες

Οφέλη πήξης αίματος
Ινώδες - Σχηματισμός - Οφέλη
Κληρονομική έλλειψη παραγόνων πήξης

Λειτουργία ρυθμιζόμενη από νευρικό σύστημα
Λειτουργία ρυθμιζόμενη από ενδοκρινείς

Συνεργασία Νευρικού-Ενδοκρινών
27 Oct 2014 22:49 Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Οφέλη.πήξης.αίματος Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών
56 56o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11262
2014
-
2015

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος - Σχέση κλάδων
Ρύθμιση εύρους κόρης-συχνότητας καρδιακού παλμού
Ρύθμιση αναπνευστικής/καρδιακής λειτουργίας-θερμοκρασίας σώματος

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
27 Oct 2014 22:51 Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
57 57o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11263
2014
-
2015

Είδη-Θέση μυϊκού ιστού
Μορφές μυϊκών ινών - Έλεγχος συστολής

Υποδοχείς υφής αντικειμένων - πίεσης
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Κέντρο αφής-πίεσης - Περιοχή εγκεφάλου
27 Oct 2014 22:52 Είδη-Θέση.μυϊκού.ιστού Κέντρο.αφής-πίεσης-Περιοχή.εγκεφάλου Μορφές.μυϊκών.ινών-Έλεγχος.συστολής Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα Υποδοχείς.υφής.αντικειμένων-πίεσης
58 58o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11264
2014
-
2015

Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Στενό άνοιγμα δέρματος - Αντιμετώπιση

Μεταβολή πίεσης αίματος - Αίτια
Ωφέλεια ελαχιστοποιημένης πίεσης σε τριχοειδή
Αίτιο προώθησης αίματος στις φλέβες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11260
27 Oct 2014 22:53 Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Δομή.πέους Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
59 59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11265
2014
-
2015

Συμπεριφορά - Παράγοντες-Είδη συμπεριφοράς
Παραδείγματα κάθε είδους - Καθορισμός - Χρησιμότητα

Υποδοχείς ισορροπίας
Θέση υποδοχέων ισορροπίας
Κατηγορία κυττάρων υποδοχέων
Περιστροφή κεφαλής - Παραγωγή νευρικών ώσεων
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Κέντρο ρύθμισης ισορροπίας

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά

Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
27 Oct 2014 22:53 Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Παραδείγματα.κάθε.είδους-Καθορισμός-Χρησιμότητα Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Συμπεριφορά-Παράγοντες/Είδη.συμπεριφοράς Υποδοχείς.ισορροπίας
60 60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11266
2014
-
2015

Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση

Αυλακώσεις εγκεφαλικών ημισφαιρίων - Τμήματα
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων - Σύσταση
Σύνδεση δύο ημισφαιρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11257

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11265

Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11265
27 Oct 2014 22:54 Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

21o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αδένας.πάγκρεας Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Είδη.αδένων Εστίαση.αντικειμένων Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Παραγωγή.σάλιου-αδένες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 12:14 - Τελευταία τροποποίηση : 22 May 2016 21:56

Περισσότερα >>

22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Εστίαση.αντικειμένων Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 12:53 - Τελευταία τροποποίηση : 13 May 2016 19:47

Περισσότερα >>

23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άνοδος.σπερματοζωαρίων Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Εκσπερμάτωση Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Στύση.πέους-Αίτια Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 12:59 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 19:26

Περισσότερα >>

24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δομή.όρχεων Είδη.σωματικών.αισθήσεων Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων Υποδοχείς-Αίτια.πόνου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 13:02 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 19:08

Περισσότερα >>

25o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 13:15 - Τελευταία τροποποίηση : 25 May 2016 21:54

Περισσότερα >>

26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Δομή.νεύρων Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Παραδείγματα.αδένων Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 14:33 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 15:28

Περισσότερα >>

27o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δομή-Λειτουργίες.αίματος Δομή-Λειτουργίες.παρεγκεφαλίδας Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Δομή.λιπώδους.ιστού Είδη.συνδετικού.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.πυκνού.συνδετικού.ιστού Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 14:38 - Τελευταία τροποποίηση : 27 Aug 2015 17:23

Περισσότερα >>

28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 14:50 - Τελευταία τροποποίηση : 11 May 2015 21:19

Περισσότερα >>

29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:37 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2015 22:26

Περισσότερα >>

30o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου Δράση.στεροειδών.ορμονών Εκκρίσεις.αναπαραγωγικών.αδένων Κύτταρα.αίματος Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:43 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:18
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License