Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
21 21o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11227
2014
-
2015

Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων

Είδη αδένων
Αδένας πάγκρεας
Παραγωγή σάλιου-αδένες

Δίοδος φωτός στο μάτι

Έλεγχος φωτεινής ακτινοβολίας
Εστίαση αντικειμένων
27 Oct 2014 12:14 Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αδένας.πάγκρεας Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Είδη.αδένων Εστίαση.αντικειμένων Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Παραγωγή.σάλιου-αδένες
22 22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11228
2014
-
2015

Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος

Δίοδος φωτός στο μάτι
Ίδιο με Δ. Ι - 11227

Έλεγχος φωτεινής ακτινοβολίας
Εστίαση αντικειμένων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11227
27 Oct 2014 12:53 Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Εστίαση.αντικειμένων Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
23 23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11229
2014
-
2015

Στύση πέους - Αίτια
Εκσπερμάτωση
Άνοδος σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11221

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11226

Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων

Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
27 Oct 2014 12:59 Άνοδος.σπερματοζωαρίων Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Εκσπερμάτωση Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Στύση.πέους-Αίτια Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων
24 24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11230
2014
-
2015

Ανάπτυξη-Εγκατάσταση όρχεων
Δομή όρχεων
Παραγωγή σπερματοζωαρίων

Είδη σωματικών αισθήσεων
Υποδοχείς-Αίτια πόνου
Κατανομή υποδοχέων στο δέρμα

Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11229

Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11229
27 Oct 2014 13:02 Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δομή.όρχεων Είδη.σωματικών.αισθήσεων Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
25 25o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11231
2014
-
2015

Όργανα μικρής κυκλοφορίας
Αγγεία μικρής κυκλοφορίας
Είδος αίματος μικρής κυκλοφορίας
Χώροι μικρής κυκλοφορίας

Είδος-Ορμόνες αναπαραγωγικών αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου γυναικών-ανδρών

Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
27 Oct 2014 13:15 Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας
26 26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11232
2014
-
2015

Παράδειγμα ενδοκρινούς αδένα
Παράδειγμα εξωκρινούς στην επιφάνεια δέρματος
Παραδείγματα ενδοκρινών σε κοιλότητες
Παράδειγμα μεικτού αδένα

Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Μεικτά νεύρα-Περιοχές νεύρωσης

Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων

Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
27 Oct 2014 14:33 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Δομή.νεύρων Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Παραδείγματα.αδένων Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις
27 27o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11233
2014
-
2015

Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων-νωτιαίου μυελού
Δομή - Λειτουργίες παρεγκεφαλίδας

Είδη συνδετικού ιστού
Δομή λιπώδους ιστού
Δομή - Λειτουργίες αίματος
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας πυκνού συνδετικού ιστού

Δομή - Λειτουργίες φλεβών

Δομή - Λειτουργίες τριχοειδών
27 Oct 2014 14:38 Δομή-Λειτουργίες.αίματος Δομή-Λειτουργίες.παρεγκεφαλίδας Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Δομή.λιπώδους.ιστού Είδη.συνδετικού.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.πυκνού.συνδετικού.ιστού Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας
28 28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11234
2014
-
2015

Είδη - Λειτουργίες κυττάρων νευρικού ιστού
Συνεργαζόμενα με το νευρικό συστήματα οργάνων
Όργανα - Ουσίες συστήματος ενδοκρινών αδένων

Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας
Περιεχόμενο ωοθυλακίων ωοθηκών
Σημασία της μείωσης

Δομή - Λειτουργίες φλεβών
Ίδιο με Δ. Ι - 11233

Δομή - Λειτουργίες τριχοειδών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11233
27 Oct 2014 14:50 Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων
29 29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11235
2014
-
2015

Μνήμη - Είδη μνήμης
Μετατροπή μνήμης - Χρόνος μετατροπής
Αμνησία - Απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης

Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού

Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος

Ανίχνευση συστατικών αίματος
27 Oct 2014 17:37 Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού
30 30o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11236
2014
-
2015

Δράση στεροειδών ορμονών
Εκκρίσεις αναπαραγωγικών αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου

Σειρά - Δομή χιτώνων οφθαλμικού βολβού
Λείοι μύες - Χρωστικές χιτώνων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11214

Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11235

Ανίχνευση συστατικών αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11235
27 Oct 2014 17:43 Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου Δράση.στεροειδών.ορμονών Εκκρίσεις.αναπαραγωγικών.αδένων Κύτταρα.αίματος Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
31 31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11237
2014
-
2015

Δομή - Ιδιότητες - Τμήματα νευρώνων

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου

Διαδικασία πήξης αίματος

Βιταμίνη Κ - Περπάτημα υποβοηθούν το κυκλοφορικό
27 Oct 2014 17:50 Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διαδικασία.πήξης.αίματος Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας
32 32o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11238
2014
-
2015

Δομή ακουστικών κηλίδων - Παραγωγή νευρικής ώσης
Δομή ακουστικών ακρολοφιών - Παραγωγή νευρικής ώσης

Είδη μυϊκού ιστού στο σώμα
Διαφορές μορφής μυϊκού ιστού
Συστολή μυϊκού ιστού - Έλεγχος

Διαδικασία πήξης αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11237

Βιταμίνη Κ - Περπάτημα υποβοηθούν το κυκλοφορικό
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11237
27 Oct 2014 18:02 Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Διαδικασία.πήξης.αίματος Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος
33 33o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11239
2014
-
2015

Τμήματα κυκλοφορικού συστήματος
Δομή - Θέση καρδιάς
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργία θαλάμου
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Δομή προμήκη

Είδη υποδοχέων
Τύπος ερεθίσματος

Όφελος ποικιλίας αισθητηρίων οργάνων & υποδοχέων
27 Oct 2014 18:12 Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Δομή-Θέση.καρδιάς Δομή.προμήκη Είδη.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Τύπος.ερεθίσματος
34 34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11240
2014
-
2015

Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη
Ίδιο με Β. Ι - 11225

Προϊόν όρχεων - Χώρος παραγωγής
Τρόπος δράσης τεστοστερόνης
Διαφορές ταχύτητας δράσης ορμονών

Είδη υποδοχέων
Τύπος ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11239

Όφελος ποικιλίας αισθητηρίων οργάνων & υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11239
27 Oct 2014 18:17 Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαφορές.ταχύτητας.δράσης.ορμονών Είδη.υποδοχέων Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.όρχεων-Χώρος.παραγωγής Τρόπος.δράσης.τεστοστερόνης Τύπος.ερεθίσματος Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
35 35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11241
2014
-
2015

Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας
Ίδιο με Β. Ι - 11224

Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα - Χρωμοσώματα
Παραγωγή σπερματίδων - Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Δομή σπερματοζωαρίων

Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ίδιο με Δ. Ι - 11231

Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11231
27 Oct 2014 18:24 Δομή.σπερματοζωαρίων Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού
36 36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11242
2014
-
2015

Όργανα μείωσης - Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Μείωση & Γονιμοποίηση - Αριθμός χρωμοσωμάτων
Ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων - Αντιμετώπιση

Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11223

Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ίδιο με Δ. Ι - 11231
Ίδιο με Δ. Ι - 11241

Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11231
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11241
27 Oct 2014 18:28 Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων
37 37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11243
2014
-
2015

Πίεση του αίματος
Είδη - Τιμές πίεσης
Αρτηριακή υπέρταση - Συνέπειες
Αίτια πτώσης της πίεσης

Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας
Περιεχόμενο ωοθυλακίων ωοθηκών
Σημασία της μείωσης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11234

Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός
Ίδιο με Δ. Ι - 11211

Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11211
27 Oct 2014 18:32 Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αίτια.πτώσης.πίεσης Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Πίεση.αίματος Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
38 38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11244
2014
-
2015

Μορφή - Ρόλος σπερματικών σωληναρίων
Μορφή - Ρόλος επιδιδυμίδας
Τμήματα αναπαραγωγικού άνδρα μετά την επιδιδυμίδα

Παραγωγή ερυθροκυττάρων
Αέρια αιμοσφαιρίνης - Χρώμα αίματος
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Αναιμία - Κληρονομικές αναιμίες

Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός
Ίδιο με Δ. Ι - 11211
Ίδιο με Δ. Ι - 11243

Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11211
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11243
27 Oct 2014 18:41 Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Μορφή-Ρόλος.επιδιδυμίδας Μορφή-Ρόλος.σπερματικών.σωληναρίων Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Τμήματα.αναπαραγωγικού.άνδρα.μετά.την.επιδιδυμίδα Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
39 39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11245
2014
-
2015

Μνήμη - Είδη μνήμης
Μετατροπή μνήμης - Χρόνος μετατροπής
Αμνησία - Απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης
Ίδιο με Β. Ι - 11235

Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών

Υποδοχείς πεπτιδικών - στεροειδών ορμονών

Άμεση αντιμετώπιση αλλεργίας - Δράση αδρεναλίνης
27 Oct 2014 18:44 Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών
40 40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11246
2014
-
2015

Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11213

Υποδοχείς πεπτιδικών - στεροειδών ορμονών
Ίδιο με Δ. Ι - 11245

Άμεση αντιμετώπιση αλλεργίας - Δράση αδρεναλίνης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11245
27 Oct 2014 18:49 Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών
page 2 of 10« previous1234...910next »

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:44 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 19:53

Περισσότερα >>

12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:48 - Τελευταία τροποποίηση : 09 Jul 2015 07:04

Περισσότερα >>

13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:53 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:50

Περισσότερα >>

14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Νεύρο.οφθαλμού Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:00 - Τελευταία τροποποίηση : 16 Apr 2015 20:50

Περισσότερα >>

15o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άνοδος.σπερματοζωαρίων Διέγερση.πέους Δράση.πεπτιδικών.ορμονών Εκσπερμάτωση Ιδιότητες.αίματος Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρόλος.προλακτίνης Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:08 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:32

Περισσότερα >>

16o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Αναπαραγωγικοί.αδένες Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Διαφορές.δράσης.ορμονών Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Λειτουργίες.τριών.μικτών.αδένων Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:11 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:08

Περισσότερα >>

17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Λειτουργίες.δύο.συστημάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Συνεργασία.συστημάτων-Παράδειγμα Συστήματα.οργάνων Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:18 - Τελευταία τροποποίηση : 22 May 2016 23:12

Περισσότερα >>

18o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Θέση-Είδος.υποδοχέων Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού Υποδοχείς.θερμοκρασίας

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:21 - Τελευταία τροποποίηση : 13 May 2016 21:09

Περισσότερα >>

19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:24 - Τελευταία τροποποίηση : 12 Jul 2015 16:34

Περισσότερα >>

20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Επιθηλιακός.ιστός Ερειστικός.ιστός-Κατηγορίες Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συμπλήρωμα.σιδήρου

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:27 - Τελευταία τροποποίηση : 23 May 2016 19:34
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License