Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
8 8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11214
2014
-
2015

Προώθηση αίματος από/προς καρδιά-Αρτηρίες

Σειρά - Δομή χιτώνων οφθαλμικού βολβού
Λείοι μύες - Χρωστικές χιτώνων

Είδη αδένων-Παραδείγματα

Λειτουργία ενδοκρινών-Δομή τριχοειδών αγγείων
26 Oct 2014 19:42 Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
9 9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11215
2014
-
2015

Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ίδιο με Β. Ι - 11211

Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα

Αίσθηση πίεσης & πόνου

Αντανακλαστικό γόνατου
26 Oct 2014 20:34 Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή
10 10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11216
2014
-
2015

Δομή-Λειτουργίες Επιθηλιακού ιστού
Λειτουργίες & Παραδείγματα μονοκύτταρων-πολυκύτταρων Αδένων

Θηλυκοί γαμέτες - Όργανο παραγωγής
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Συνδεόμενα όργανα
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Είδος διαίρεσης - Ηλικία
Γονιμοποίηση - Αλλαγές θηλυκού γαμέτη

Συνεργασία Νευρικού - Αισθητηρίων οργάνων

Συνεργασία Αναπαραγωγικού - Ενδοκρινών Αδένων
26 Oct 2014 21:16 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων
11 11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11217
2014
-
2015

Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών
Ίδιο με Β. Ι - 11210

Διαφράγματα καρδιάς
Ροή αίματος εντός καρδιάς
Είσοδος-Έξοδος αίματος σε καρδιά
Παλμοί καρδιάς-Αύξηση ρυθμού

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
26 Oct 2014 21:44 Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
12 12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11218
2014
-
2015

Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ

Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ. Ι - 11217

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
26 Oct 2014 21:48 Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο
13 13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11219
2014
-
2015

Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές

Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11218

Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα

Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
26 Oct 2014 21:53 Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο
14 14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11220
2014
-
2015

Ινίδια ερειστικού ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία-Πρωτεΐνες αίματος

Εσωτερικός χιτώνας οφθαλμού
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Νεύρο οφθαλμού

Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα
Ίδιο με Δ.Ι - 11219

Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11219
26 Oct 2014 22:00 Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Νεύρο.οφθαλμού Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
15 15o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11221
2014
-
2015

Διέγερση πέους
Εκσπερμάτωση
Άνοδος σπερματοζωαρίων

Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Ρόλος προλακτίνης
Δράση πεπτιδικών ορμονών

Πρωτεΐνες ιστών & λειτουργίες

Ιδιότητες του αίματος
26 Oct 2014 22:08 Άνοδος.σπερματοζωαρίων Διέγερση.πέους Δράση.πεπτιδικών.ορμονών Εκσπερμάτωση Ιδιότητες.αίματος Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρόλος.προλακτίνης Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
16 16o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11222
2014
-
2015

Δομή οσφρητικού βλεννογόνου
Δημιουργία νευρικής ώσης όσφρησης
Εξοικείωση υποδοχέα

Λειτουργίες τριών μικτών αδένων
Αναπαραγωγικοί αδένες
Διαφορές δράσης ορμονών

Αιματολογική εικόνα δότη
Αναιμία-Διατροφή
Αυξημένα λευκοκύτταρα-Λοίμωξη

Ασφαλής αιμοδοσία-Σύστημα ΑΒΟ
Σύστημα Rhesus-Έλεγχος αίματος
26 Oct 2014 22:11 Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Αναπαραγωγικοί.αδένες Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Διαφορές.δράσης.ορμονών Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Λειτουργίες.τριών.μικτών.αδένων Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
17 17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11223
2014
-
2015

Συστήματα οργάνων
Λειτουργίες δύο συστημάτων
Συνεργασία συστημάτων-Παράδειγμα

Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία

Χρωμοσώματα γαμετών
Είδος κυτταρικής διαίρεσης-Διαιρούμενα κύτταρα

Υποθετική μη φυσιολογική γονιμοποίηση
26 Oct 2014 22:18 Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Λειτουργίες.δύο.συστημάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Συνεργασία.συστημάτων-Παράδειγμα Συστήματα.οργάνων Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών
18 18o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11224
2014
-
2015

Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας

Ιστοί δικέφαλου βραχιόνιου μυός
Κύτταρα ιστού
Μορφή-Ιδιότητα κυττάρων ιστού

Είδος αρτηριακού-φλεβικού αίματος

Αιτίες προώθησης αίματος σε αγγεία
26 Oct 2014 22:21 Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Θέση-Είδος.υποδοχέων Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού Υποδοχείς.θερμοκρασίας
19 19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11225
2014
-
2015

Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη

Παρεγκεφαλίδα - Δομή και λειτουργίες

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ.Ι - 11217
Ίδιο με Δ.Ι - 11218

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11218
26 Oct 2014 22:24 Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
20 20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11226
2014
-
2015

Ερειστικός ιστός - Κατηγορίες
Επιθηλιακός ιστός

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας

Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο

Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
26 Oct 2014 22:27 Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Επιθηλιακός.ιστός Ερειστικός.ιστός-Κατηγορίες Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συμπλήρωμα.σιδήρου
21 21o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11227
2014
-
2015

Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων

Είδη αδένων
Αδένας πάγκρεας
Παραγωγή σάλιου-αδένες

Δίοδος φωτός στο μάτι

Έλεγχος φωτεινής ακτινοβολίας
Εστίαση αντικειμένων
27 Oct 2014 12:14 Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αδένας.πάγκρεας Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Είδη.αδένων Εστίαση.αντικειμένων Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Παραγωγή.σάλιου-αδένες
22 22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11228
2014
-
2015

Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος

Δίοδος φωτός στο μάτι
Ίδιο με Δ. Ι - 11227

Έλεγχος φωτεινής ακτινοβολίας
Εστίαση αντικειμένων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11227
27 Oct 2014 12:53 Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Εστίαση.αντικειμένων Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
23 23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11229
2014
-
2015

Στύση πέους - Αίτια
Εκσπερμάτωση
Άνοδος σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11221

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11226

Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων

Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
27 Oct 2014 12:59 Άνοδος.σπερματοζωαρίων Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Εκσπερμάτωση Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Στύση.πέους-Αίτια Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων
24 24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11230
2014
-
2015

Ανάπτυξη-Εγκατάσταση όρχεων
Δομή όρχεων
Παραγωγή σπερματοζωαρίων

Είδη σωματικών αισθήσεων
Υποδοχείς-Αίτια πόνου
Κατανομή υποδοχέων στο δέρμα

Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11229

Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11229
27 Oct 2014 13:02 Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δομή.όρχεων Είδη.σωματικών.αισθήσεων Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
25 25o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11231
2014
-
2015

Όργανα μικρής κυκλοφορίας
Αγγεία μικρής κυκλοφορίας
Είδος αίματος μικρής κυκλοφορίας
Χώροι μικρής κυκλοφορίας

Είδος-Ορμόνες αναπαραγωγικών αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου γυναικών-ανδρών

Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
27 Oct 2014 13:15 Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας
26 26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11232
2014
-
2015

Παράδειγμα ενδοκρινούς αδένα
Παράδειγμα εξωκρινούς στην επιφάνεια δέρματος
Παραδείγματα ενδοκρινών σε κοιλότητες
Παράδειγμα μεικτού αδένα

Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Μεικτά νεύρα-Περιοχές νεύρωσης

Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων

Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
27 Oct 2014 14:33 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Δομή.νεύρων Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Παραδείγματα.αδένων Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις
27 27o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11233
2014
-
2015

Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων-νωτιαίου μυελού
Δομή - Λειτουργίες παρεγκεφαλίδας

Είδη συνδετικού ιστού
Δομή λιπώδους ιστού
Δομή - Λειτουργίες αίματος
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας πυκνού συνδετικού ιστού

Δομή - Λειτουργίες φλεβών

Δομή - Λειτουργίες τριχοειδών
27 Oct 2014 14:38 Δομή-Λειτουργίες.αίματος Δομή-Λειτουργίες.παρεγκεφαλίδας Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Δομή.λιπώδους.ιστού Είδη.συνδετικού.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.πυκνού.συνδετικού.ιστού Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας
page 1 of 10123...910next »

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 19:42 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:19

Περισσότερα >>

9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 20:34 - Τελευταία τροποποίηση : 06 Feb 2016 19:00

Περισσότερα >>

10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:16 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:26

Περισσότερα >>

11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:44 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 19:53

Περισσότερα >>

12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:48 - Τελευταία τροποποίηση : 09 Jul 2015 07:04

Περισσότερα >>

13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:53 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:50

Περισσότερα >>

14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Νεύρο.οφθαλμού Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:00 - Τελευταία τροποποίηση : 16 Apr 2015 20:50

Περισσότερα >>

15o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άνοδος.σπερματοζωαρίων Διέγερση.πέους Δράση.πεπτιδικών.ορμονών Εκσπερμάτωση Ιδιότητες.αίματος Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρόλος.προλακτίνης Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:08 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:32

Περισσότερα >>

16o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Αναπαραγωγικοί.αδένες Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Διαφορές.δράσης.ορμονών Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Λειτουργίες.τριών.μικτών.αδένων Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:11 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:08

Περισσότερα >>

17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Λειτουργίες.δύο.συστημάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Συνεργασία.συστημάτων-Παράδειγμα Συστήματα.οργάνων Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 22:18 - Τελευταία τροποποίηση : 22 May 2016 23:12
Περισσότερα >>

page 1 of 20123...1920next »

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License