Testosterone and Aging

33 Testosterone and Aging

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 22:28 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 21 Jan 2013 19:07

Testosterone and Aging
Clinical Research Directions
by Catharyn T. Liverman and Dan G. Blazer
Committee on Assessing the Need for Clinical Trials of Testosterone Replacement Therapy
© 2004 THE NATIONAL ACADEMIES PRESS


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License