Ανασυνδυασμένο DNA

«« 3. Ιοί

4 » Ανασυνδυασμένο DNA

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:48 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 20:29

  • α. Εκτενής θεωρία pdf

  • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία doc

  • γ. Άλλες πηγές

◈ Ευαγγελία Θεοχάρη - Αρνός On line
Θεωρία pdf και pdf

Ερωτήσεις pdf και pdf

◈ Τζάννος Πιτσιλαδής
Κεφάλαιο 4 pdf

◈ Δημήτρης Γ. Σπανός
Κεφάλαιο 4 pdf

Μιχαήλ Χατζηνικόλας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 pdf

Λουκάς Κοβάνης
ΘΕΩΡΙΑ TEXN.AN.DNA pdf

◈ 41ο ΓΕΛ Αθήνας - Χρήστος Στεφάνου
Γενετική Μηχανική

◈ Δημοσθένης Καρυοφύλλης ibrain
Γονιδιωματική Βιβλιοθήκη

◈ Βίντεο από http://s.ytimg.com/yt/favicon-vflZlzSbU.ico
Περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI Restriction Enzyme EcoRI

Ανασυνδυασμένο DNA Recombinant DNA

Κλωνοποίηση γενετικού υλικού Cloning in a Plasmid Vector

ΑΓΡόΠΟΛΙΣ
Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction ή PCR) avi

◈ Από Sumanas, Inc. animation
Molecular Cell Biology, 2004 Fifth Edition, Lodish, et al. Κλωνοποίηση πλασμιδίου (Plasmid Cloning)

Discover Biology 2006 Third Edition, Cain, et al. Κατασκευή DNA βιβλιοθήκης (Construction of a DNA Library)

◈ Max Animations animations
PCR html

  • δ. Πρόσθετο υλικό (Διαλέξεις - Εργασίες - Παρουσιάσεις - e books)
feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share
Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελλαδικών ανά Κεφάλαιο
Θέματα 2000-2013
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Το Γενετικό υλικό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Ιοί
Κεφάλαιο 4. Ανασυνδυασμένο DNA

Θεωρία
Τεστ 4ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5. Κληρονομικότητα

Θεωρία
Τεστ 5ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Θεωρία
Τεστ 6ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Αρχές Βιοτεχνολογίας

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-thet-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων

ada cdna dna-πολυμεράσες down e.coli ecori ex-vivo gene-pharming griffith in-vitro in-vivo klinefelter mendel mrna pcr ph pku punnett rna-πολυμεράση rrna snrna ti trna turner άγαρ αερόβιοι α-θαλασσαιμία αλληλόμορφα αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναερόβιοι αναστροφή ανευπλοειδή ανιχνευτής αντικωδικόνιο αποδιάταξη αποικία βακτηριοφάγος-λ β-θαλασσαιμία βιοαντιδραστήρας βιομάζα γονιδιακές γονιδιακή-θεραπεία γονίδιο γονιδίωμα γονότυπος διάγνωση διαγονιδιακά διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική εμβολιασμός εξώνιο επικρατές ετερόζυγο ζύμωση θεραπεία θερμοκρασία θνησιγόνο ινσουλίνη ιντερφερόνες ιστόνες ιχνηθέτηση καλλιέργεια καρυότυπος καταστολέας κληρονομικότητα κλωνοποίηση κωδικόνιο λακτόζη λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος μετασχηματισμός μετατόπιση μικροέγχυση μονοκλωνικά μονοσωμία νουκλεόσωμα νουκλεοτίδιο ογκογονίδια ομόζυγο οπερόνιο πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος πολύσωμα πριμόσωμα πρόληψη τρισωμία τρυβλίο υβρίδιο υβριδοποίηση υβριδώματα υποκινητής υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας φωσφοδιεστερικός χειριστής χρωματίδες χρωμόσωμα χρωμοσωμικές ωρίμανση
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License