Εξάσκηση

Τεστ Εξάσκησης

Κεφάλαιο 1. Από το Κύτταρο στον Οργανισμό
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 7
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 7
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 3
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 2
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 19
11 Πολλαπλής Επιλογής ΙΙ 49
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 19
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 35
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 2
15 Ανάπτυξης ΙΙ 88
16 Ασκήσεις ΙΙ 6
Κεφάλαιο 3. Κυκλοφορικό Σύστημα
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 7
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 10
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 7
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 4
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 38
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 17
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 12
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 14
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 3
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 7. Ερειστικό Σύστημα
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 6
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 6
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 4
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 3
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 23
11 Πολλαπλής Επιλογής ΙΙ 11
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 18
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 11
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 2
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 8. Μυϊκό Σύστημα
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 6
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 6
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 6
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 2
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 21
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 3
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ - μελλοντικά
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ - μελλοντικά
14 Αντιστοίχισης ΙΙ - μελλοντικά
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 9. Νευρικό Σύστημα
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 7
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 8
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 13
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 8
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 47
11 Πολλαπλής Επιλογής ΙΙ 20
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 13
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 4
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 1
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 10. Αισθητήρια Όργανα - Αισθήσεις
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 12
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 10
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 9
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 8
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 49
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ - μελλοντικά
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ - μελλοντικά
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ - μελλοντικά
14 Αντιστοίχισης ΙΙ - μελλοντικά
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 11. Ενδοκρινείς Αδένες
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 5
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 7
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 5
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 2
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 23
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ - μελλοντικά
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ - μελλοντικά
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ - μελλοντικά
14 Αντιστοίχισης ΙΙ - μελλοντικά
15 Ανάπτυξης ΙΙ - μελλοντικά
16 Ασκήσεις ΙΙ - μελλοντικά
Κεφάλαιο 12. Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών - μελλοντικά
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 14
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών - μελλοντικά
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 15
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών - μελλοντικά
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 7
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών - μελλοντικά
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 6
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών - μελλοντικά
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 35
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 97
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 94
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 52
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 13
15 Ανάπτυξης ΙΙ 178
16 Ασκήσεις ΙΙ 25

feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and ShareΨηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα ΠανελληνίωνΚεφάλαιο 1. Από το Κύτταρο στον Οργανισμό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Πεπτικό Σύστημα
Κεφάλαιο 3. Κυκλοφορικό Σύστημα

Θεωρία
Τεστ 3ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 4. Λεμφικό Σύστημα
Κεφάλαιο 5. Αναπνοή
Κεφάλαιο 6. Απέκκριση και Ωσμωρρύθμιση
Κεφάλαιο 7. Ερειστικό Σύστημα

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Μυϊκό Σύστημα

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Νευρικό Σύστημα

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 10. Αισθητήρια Όργανα - Αισθήσεις

Θεωρία
Τεστ 10ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 11. Ενδοκρινείς Αδένες

Θεωρία
Τεστ 11ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 12. Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη

Θεωρία
Τεστ 12ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση

Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη
Rating: 0 (09 Mar 2014 19:41)

Ενδοκρινείς Αδένες
Rating: 0 (09 Mar 2014 19:38)

Νευρικό Σύστημα
Rating: 0 (09 Mar 2014 19:33)

Μυϊκό Σύστημα
Rating: 0 (09 Mar 2014 19:31)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-a-gen-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License