96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:95
95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 21:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νευρική.οδός Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:97
97o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Συνεργαζόμενα.συστήματα.οργάνων Συστήματα.για.μεταφορά.οξυγόνου.και.ουσιών-στήριξη.και.προστασία
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11303 96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.11 | §11.0
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδη-Δράση αδένων
Ίδιο με Β. Ι - 11207
Ι. Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11302
ΙΙ. Δομή σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Δομές επιφάνειας ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων
ΙΙ. Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11302
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

9

ΙΙ.

α. 2

β. 2

γ. 4

δ. 4

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:32
Τελευταία τροποποίηση 27 Aug 2015 13:09 Επεξεργασία


 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11303

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το σύστημα των ενδοκρινών αδένων είναι το ένα από τα δύο συστήματα του
οργανισμού μας που συντονίζουν και ρυθμίζουν τις λειτουργίες του σώματός μας. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα δύο κύρια είδη στα οποία διακρίνονται οι αδένες, ανάλογα με το
πού εκκρίνουν το προϊόν τους; Πού συγκεκριμένα εκκρίνεται το προϊόν κάθε είδους;
(4μ)
β) Πώς χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια
ορμόνη; Πώς έχει φτάσει η ορμόνη σ’ αυτά; (4μ)
γ) Μερικοί αδένες εμφανίζουν δράση και των δύο κατηγοριών αδένων που
αναφέρατε στο α. ερώτημα. Πώς χαρακτηρίζονται οι αδένες αυτοί; Για ποιο λόγο οι
όρχεις ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία αδένων; (4μ)

ΙΙ. Μεταξύ των ανατομικών περιοχών του εγκεφάλου περιλαμβάνονται τα δύο
εγκεφαλικά ημισφαίρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η δομή που συνδέει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια και από τι
αποτελείται;(2μ)
β) Ποια μορφή παρουσιάζει η επιφάνεια των ημισφαιρίων και πώς ονομάζονται οι δομές
που εμφανίζουν στην επιφάνειά τους; (2μ)
γ) Τι είναι οι λοβοί των ημισφαιρίων; Ποιοι είναι οι 4 λοβοί που συναντάμε στο κάθε
ημισφαίριο; (5μ)
δ) Ποια είναι η κατανομή της φαιάς και της λευκής ουσίας στα εγκεφαλικά ημισφαίρια;
Από τι αποτελείται η κάθε ουσία; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Στο τοπικό νοσοκομείο έχει σημάνει συναγερμός. Μόλις έχουν μεταφέρει 5
φίλους που ενεπλάκησαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, οι οποίοι χρειάζονται
επειγόντως μετάγγιση μιας φιάλης αίματος ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι
ότι στην αιματολογική μονάδα του νοσοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλες
αίματος από τις οποίες: Δύο (2) είναι της ΑΒ ομάδας, δύο (2) της Ο ομάδας, μια
(1) της Α και μια (1) της Β ομάδας.
Αν οι δύο από τους τραυματίες ανήκουν στην Α ομάδα αίματος, ένας στην ΑΒ
ομάδα, ένας στην Ο ομάδα και ο ένας στη Β ομάδα.

Ι. Τι είδους αντιγόνα και τι είδους αντισώματα έχουν στο αίμα τους οι
τραυματίες που ανήκουν στην ΑΒ και στην Ο ομάδα αίματος;
ΙΙ. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί στην κόλλα σας, να βάλετε το
σύμβολο (+) σε όποιο τετράγωνο αντιστοιχεί στην ομάδα αίματος που
πρέπει να πάρει καθένας από τους φίλους, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
όλων σε αίμα και να μην προκύψει πρόβλημα ασυμβατότητας σύμφωνα με
το σύστημα ΑΒΟ.

Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος)
Α (2ος)
ΑΒ
Ο
Β

Να εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στις επιλογές σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς.
Οι εξωκρινείς εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια του σώματος ή σε κοιλότητες του, ενώ οι ενδοκρινείς εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών, στην κυκλοφορία του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


β) Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες-μηνύματα, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, με την κυκλοφορία του αίματος, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα κύτταρα στόχους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


γ) Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, εξωκρινή και ενδοκρινή, οι οποίοι ονομάζονται μεικτοί αδένες -στην κατηγορία αυτή ανήκουν το πάγκρεας, οι όρχεις, οι ωοθήκες κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)
Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, δια μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)
Εναλλακτικά: Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)
Ή: Οι ωοθήκες είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια, και η ενδοκρινής τις ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

====

ΙΙ. α) Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται στη βάση τους με μία «γέφυρα» νευρικών αποφυάδων, το μεσολόβιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


β) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, που αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του εγκεφάλου, εμφανίζουν στην επιφάνειά τους πολυάριθμες προεξοχές και αυλακώσεις, οι οποίες ονομάζονται έλικες και αύλακες αντίστοιχα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


γ) Οι βαθύτερες αύλακες ονομάζονται σχισμές. Η επιμήκης σχισμή χωρίζει το αριστερό από το δεξί ημισφαίριο. Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε λοβούς, οι οποίοι ονομάζονται ανάλογα με το αντίστοιχο κρανιακό οστό που τους καλύπτει, και είναι ο μετωπιαίος, ο βρεγματικός, ο κροταφικός και ο ινιακός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


δ) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς ουσίας, το φλοιό των ημισφαιρίων, ο οποίος συνίσταται κυρίως από σώματα νευρώνων. Κάτω από το φλοιό των ημισφαιρίων βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας, που περιέχουν δέσμες νευρικών αποφυάδων, οι οποίες συνδέουν τα σώματα των νευρώνων του φλοιού με άλλα τμήματα του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες).
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν έχει καθόλου αντιγόνα (συγκολλητινογόνα), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Α και του αντιγόνου Β, τα αντι-Α και αντι-Β. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


ΙΙ. Για τις ομάδες αίματος με βάση το σύστημα ΑΒΟ ισχύουν τα εξής:

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
Β Β αντί-Α
ΑΒ Α και Β κανένα
Ο κανένα αντί-Α
αντί-Β

Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)
Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος) +
Α (2ος) +
ΑΒ +
Ο +
Β +

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_113032013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2003αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License