94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:93
93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 21:42 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Συνεργαζόμενα.συστήματα.συντονισμού&ρύθμισης-Είδος.ιστού.οργάνων Σχήμα.ερυθροκυττάρων Ταξινόμηση.οργάνων.σε.συστήματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:95
95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 21:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νευρική.οδός Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11301 94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
    Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Λειτουργία απύρηνου κυττάρου
Είδος ιστού-Δομή με πεπλατυσμένα κύτταρα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού με κύτταρα που συσπώνται
Ίδιο με Β. Ι - 11286
Ι. Rh- πατέρας - Ανησυχία για παιδί - Αιτιολόγηση
ΙΙ. Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Κατηγορία με μεικτά νεύρα - Περιοχές νεύρωσης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11286
ΙΙ. Επαλήθευση ανησυχίας για παιδί - Αιτιολόγηση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.6

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:30
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 15:33 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11301

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού έχουν ποικίλα μορφολογικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ένα κύτταρο δεν έχει πυρήνα και το σχήμα του είναι αμφίκοιλου δίσκου. Ποιο
κύτταρο μπορεί να είναι αυτό; Ποια η λειτουργία του; (4μ)
β) Ένα είδος ιστού έχει πεπλατυσμένα κύτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδος
ιστού; Να αναφέρετε μια περιοχή ή δομή του ανθρώπινου οργανισμού στην οποία
συναντιέται. (4μ)
γ) Ένα κύτταρο δεν φέρει γραμμώσεις και έχει την ικανότητα να συσπάται. Σε ποιο
ιδιαίτερο είδος ιστού ανήκει; Ποιο είναι το σχήμα του; Να αναφέρετε μια περιοχή
του ανθρώπινου οργανισμού στην οποία συναντιέται. (4μ)

ΙΙ. Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού έχουν ποικίλα μορφολογικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από τι αποτελείται ένα νεύρο; (2μ)
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα νεύρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους; (3μ)
γ) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα νεύρα, ανάλογα με το τμήμα του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος από το οποίο εκφύονται; Ποια από τις κατηγορίες αυτές περιέχει
μόνο μεικτά νεύρα; (4μ)
δ) Από πόσα ζεύγη νεύρων αποτελείται η κατηγορία νεύρων του ερωτήματος γ. που
περιέχει μόνο μεικτά νεύρα; Ποιες περιοχές του ανθρώπινου σώματος νευρώνουν; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο Κωστής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος για τον παράγοντα Rhesus,
εκδήλωσε την ανησυχία του, για το ενδεχόμενο, η έγκυος μητέρα του να γεννήσει
ένα παιδί στο οποίο τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα καταστραφούν από τα
αντισώματά της. Ο βιολόγος καθηγητής ρώτησε τότε τον Κωστή αν γνωρίζει την
ομάδα αίματος του πατέρα του και ο Κωστής του απάντησε ότι, μάλλον ο
πατέρας του είναι Rh-.

Ι. Κατά την άποψή σας, στην περίπτωση αυτή είναι βάσιμη η ανησυχία του Κωστή;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ. Αν τελικά ο πατέρας του Κωστή είναι Rh+, σε ποια ομάδα σε ό,τι αφορά
τον παράγοντα Rhesus πρέπει να ανήκει η μητέρα του ώστε να είναι βάσιμοι οι
φόβοι του Κωστή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Ο ρόλος τους είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και η απομάκρυνση από αυτούς του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. Για παράδειγμα, αυτά που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων ή των πνευμονικών κυψελίδων είναι πεπλατυσμένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελείται από ατρακτοειδείς και χωρίς γραμμώσεις μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν υπακούουν στη θέλησή μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

====

ΙΙ. α) Τα νεύρα αποτελούνται από δεσμίδες μακριών δενδριτών ή / και νευραξόνων, οι οποίες συγκρατούνται με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Οι νευρικές αποφυάδες που συνιστούν τα νεύρα περιβάλλονται από νευρογλοιακά κύτταρα και έχουν λευκή, γυαλιστερή όψη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


β) Τα νεύρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους, διακρίνονται σε αισθητικά, σε κινητικά, και σε μεικτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


γ) Τα νεύρα, ανάλογα με το τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος από το οποίο εκφύονται, διακρίνονται σε εγκεφαλικά και νωτιαία νεύρα. Όλα τα νωτιαία νεύρα είναι μεικτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147-148)


δ) Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Όλα τα νωτιαία νεύρα είναι μεικτά και νευρώνουν τον αυχένα, τον κορμό και τα άκρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Άρα, δεν είναι βάσιμοι οι φόβοι του Κωστή αφού για να υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα θα έπρεπε ο πατέρας του να είναι Rh+, ενώ κατά δήλωσή του είναι μάλλον Rh-. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


ΙΙ. Για να είναι βάσιμοι οι φόβοι του Κωστή θα πρέπει η μητέρα του να είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh αν, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν, σπάσει ο πλακούντας οπότε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μηχανισμού της μητέρας έρχονται σε επαφή με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού. Αρχίζει τότε η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων αντί-Rh. Τα αντισώματα αυτά δε θα επηρεάσουν το παιδί το οποίο γεννιέται. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, αφού η μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη (έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh), αν το έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65-66)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11301


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2001αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License