9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:8
8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:19 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:10
10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11215 9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ίδιο με Β. Ι - 11211
Ι. Αίσθηση πίεσης & πόνου
ΙΙ. Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα
ΙΙ. Αντανακλαστικό γόνατου
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.3

3

γ.3

ΙΙ.

5

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 20:34
Τελευταία τροποποίηση 06 Feb 2016 19:00 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11215

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των κυττάρων του αίματός μας περιλαμβάνονται τα λευκά
αιμοσφαίρια, κύτταρα με σημαντική συνεισφορά στην άμυνα του οργανισμού
μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο όργανο του οργανισμού μας παράγονται τα κύτταρα αυτά; Ποιες είναι
οι δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται; Τι συμβαίνει με τον αριθμό τους
σε περιπτώσεις μολύνσεως; (4μ)
β) Μεταξύ των λευκών αιμοσφαιρίων περιλαμβάνονται τα μακροφάγα. Σε ποια
ομάδα από τις δύο κύριες ομάδες λευκών αιμοσφαιρίων ανήκουν τα κύτταρα αυτά;
Από ποιο συγκεκριμένο είδος κυττάρων προέρχονται; (2μ)
γ) Τι ονομάζουμε διαπίδυση; Ποια κύτταρα είναι ικανά γι’ αυτήν; Ποιο είναι το
αποτέλεσμα της δράσης τους απέναντι στους μολυσματικούς παράγοντες (6μ)

ΙΙ. Ένας από τους χιτώνες του ματιού μας, ο χοριοειδής περιέχει λείους μυς που
είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της όρασης και χρωστικές. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Πού βρίσκεται ο χιτώνας αυτός σε σχέση με τον σκληρό χιτώνα του ματιού; (3μ)
β) Σε ποια τμήματα του χοριοειδούς χιτώνα περιέχονται λείοι μύες; Ποιοι από
αυτούς ρυθμίζουν το εύρος της κόρης του ματιού; (6μ)
γ) Ποια είναι η σημασία των χρωστικών που περιέχει ο χοριοειδής χιτώνας; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν μας κτυπάει κάποιος στο γόνατο, στην περιοχή της επιγονατίδας, η κνήμη
μας τινάζεται αντανακλαστικά προς τα πάνω, ενώ καταλαβαίνουμε την πίεση που
μας άσκησε το κτύπημα. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να
περιγράφετε τη διαδρομή της νευρικής ώσης αναφέροντας τα τμήματα του
νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων που εμπλέκονται:

Ι. Στην αίσθηση που προκαλεί το κτύπημα στο γόνατο και
ΙΙ. Στην αντανακλαστική κίνηση που εκδηλώνεται. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα λευκοκύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια) παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Οι δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται τα λευκά αιμοσφαίρια είναι : (1) Τα κοκκιώδη, (2) Τα μη κοκκιώδη (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Σε περιπτώσεις μολύνσεων ο αριθμός των λευκοκυττάρων αυξάνεται σημαντικά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


β) Τα μη κοκκιώδη, περιλαμβάνουν τα λεμφοκύτταρα και τα μεγάλα μονοκύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε μακροφάγα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


γ) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση.
Εκεί απομονώνουν το μολυσματικό παράγοντα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις τοξικές ουσίες που πιθανόν αυτός έχει απελευθερώσει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

====

ΙΙ. α) Ο χοριοειδής χιτώνας βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Το πρόσθιο τμήμα του χοριοειδούς σχηματίζει την ίριδα, η οποία περιέχει λείους μυς, που ρυθμίζουν το εύρος μίας οπής στο κέντρο της (κόρη του οφθαλμού).
Ακριβώς πίσω από το σημείο σύνδεσης του λευκού του ματιού με τον κερατοειδή ο χοριοειδής γίνεται παχύτερος σχηματίζοντας μία δομή, το ακτινωτό σώμα. Ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται πίσω από την κόρη του οφθαλμού και συνδέεται με το ακτινωτό σώμα μέσω λείων μυών (ακτινωτοί μύες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Ο χοριοειδής χιτώνας περιέχει περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλασή τους μέσα στο μάτι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)
Για την αίσθηση της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)
Οι νευρικές ώσεις από τους πιο πάνω υποδοχείς με αισθητικά νωτιαία νεύρα φτάνουν στο νωτιαίο μυελό και μέσω αισθητικής οδού μεταφέρονται αρχικά στον θάλαμο, στο στέλεχος του εγκεφάλου, και από εκεί καταλήγουν στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 159, 173)


ΙΙ. Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει σύναψη με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διά μέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11215


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7603αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License