88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:87
87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 21:15 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Αποφυγή.απώλειας.γεύσης Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση Εξοικείωση.υποδοχέα.όσφρησης Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη Υποδεκτικά.κύτταρα.γεύσης-όσφρησης Φαινόμενο.μείωσης-απώλειας.αίσθησης
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:89
89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:21 by: billpits
Comments: 0
Tags: Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11295 88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ.
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Θέση υποδοχέων πόνου
Αιτιολόγηση ευαισθησίας δέρματος σε πόνο
Είδος υποδοχέων σε τένοντες - Περιοχή ερμηνείας σε εγκέφαλο
Ι. Ομάδα Rhesus πατέρα κυοφορούμενου παιδιού
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Ίδιο με Δ. Ι - 11294
ΙΙ. ΙΙ. Πρόβλημα υγείας Rh+ παιδιού - Πρόληψη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11294
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

Ι.

2

5

ΙΙ. ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:26
Τελευταία τροποποίηση 03 Jan 2016 19:18 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11295

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι υποδοχείς των σωματικών αισθήσεων που υπάρχουν στο σώμα μας, δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε αυτό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια μέρη του σώματός μας έχουν υποδοχείς για την αίσθηση του πόνου; Ποιο μέρος
του σώματός μας δεν διαθέτει σχετικούς υποδοχείς; (4μ)
β) Για ποιο λόγο το δέρμα μας είναι περισσότερο ευαίσθητο σε ερεθίσματα που μπορούν
να του προκαλέσουν πόνο, παρά στην αίσθηση του ψυχρού; (4μ)
γ) Ποιο είδος υποδοχέων υπάρχει στους τένοντες; Σε ποιο τμήμα του εγκεφάλου στέλνουν
τις νευρικές ώσεις τους οι υποδοχείς αυτοί; (4μ)


ΘΕΜΑ Δ
Μια γυναίκα που είναι για πρώτη φορά έγκυος και έχει ομάδα αίματος Rh-
ανησυχεί αν το Rh+ παιδί που κυοφορεί θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ο
μαιευτήρας τη διαβεβαιώνει ότι το παιδί αυτό δεν θα επηρεαστεί σε αντίθεση με
ένα επόμενο Rh+ που μπορεί να γεννήσει η γυναίκα αυτή.

Ι. Σε ποια ομάδα αίματος, από την άποψη του παράγοντα Rhesus, μπορεί να
ανήκει ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η γυναίκα; Εξηγήστε γιατί ένα
επόμενο παιδί Rh+ μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας.
ΙΙ. Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα επόμενο Rh+
παιδί; Πώς μπορεί το ενδεχόμενο αυτό να αποφευχθεί, γιατί; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία), εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)


β) Ο αριθμός των διάφορων ομάδων υποδοχέων διαφέρει σημαντικά στο δέρμα μας. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς του πόνου στο δέρμα είναι τριάντα φορές περισσότεροι από τους υποδοχείς του ψυχρού. Επομένως, το δέρμα μας είναι περισσότερο ευαίσθητο σε ερεθίσματα που μπορεί να του προκαλέσουν πόνο, παρά στην αίσθηση του ψυχρού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)


γ) Οι υποδοχείς που βρίσκονται στους συνδέσμους και στους τένοντες ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

====

ΙΙ.

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-).
Αφού το παιδί που κυοφορεί η γυναίκα είναι Rh+, ο άντρας της θα είναι επίσης Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί κληρονόμησε τον παράγοντα Rh από τον πατέρα. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh, αν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν, σπάσει ο πλακούντας οπότε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μηχανισμού της μητέρας έρχονται σε επαφή με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού. Αρχίζει τότε η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων αντί-Rh. Τα αντισώματα αυτά δε θα επηρεάσουν το παιδί το οποίο γεννιέται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


ΙΙ. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, αφού η μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη (έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh), αν το έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου. Αυτό προλαμβάνεται, αν αμέσως μετά τον πρώτο τοκετό χορηγηθούν στη μητέρα αντί-Rh αντισώματα, τα οποία θα εξουδετερώσουν τα αντιγόνα Rh. Με αυτόν τον τρόπο δε θα ευαισθητοποιηθεί η μητέρα για την παραγωγή αντί-Rh αντισωμάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65-66)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11295


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7674αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License