87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:86
86o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 02 Jul 2015 19:45 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.πεπτικού.συστήματος Όργανο Είδος.ιστού.κυττάρων.Α.Β.Γ.Δ-Συνύπαρξη.κυττάρων.Α.Δ Λειτουργίες.πεπτικού.συστήματος Σύστημα.οργάνων Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:88
88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 19:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.ευαισθησίας.δέρματος.σε.πόνο Είδος.υποδοχέων.σε.τένοντες-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Θέση.υποδοχέων.πόνου Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11294 87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Φαινόμενο μείωσης-απώλειας αίσθησης
Αποφυγή απώλειας γεύσης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Υποδεκτικά κύτταρα γεύσης-όσφρησης
Ι. Ομάδα Rhesus πατέρα κυοφορούμενου παιδιού
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
ΙΙ. Διαδρομές νευρικών ώσεων - Διάκριση
Απλούστερη διαδρομή - Είδος νευρώνων
Αντανακλαστικό
Αντανακλαστικό γόνατος
ΙΙ. Πρόβλημα υγείας Rh+ παιδιού - Πρόληψη
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

2

β.2

γ.2

Ι.

2

5

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:25
Τελευταία τροποποίηση 10 May 2016 21:15 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11294

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στην αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό η
αίσθηση ενός ερεθίσματος να μειωθεί ή και να χαθεί. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το φαινόμενο αυτό; Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να το αποφεύγουμε
στην περίπτωση της γεύσης; (4μ)
β) Τι πρέπει να συμβεί για να εκδηλωθεί το φαινόμενο αυτό στην περίπτωση της
όσφρησης; (4μ)
γ) Τι κοινό έχουν τα υποδεκτικά κύτταρα των αισθήσεων αυτών όσον αφορά την
κατασκευή τους; (4μ)

ΙΙ. Οι νευρικές ώσεις ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές μέσα στο σώμα μας,
προκειμένου να εκδηλωθούν οι λειτουργίες του Νευρικού μας Συστήματος. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται οι διαδρομές αυτές και πώς διακρίνονται ανάλογα με το αν
μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το Κ.Ν.Σ. προς την περιφέρεια ή αντίστροφα; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η απλούστερη από τις διαδρομές του α. ερωτήματος; Από τι είδους
νευρώνες αποτελείται συνήθως; (4μ)
γ) Να ορίσετε την έννοια του αντανακλαστικού. (2μ)
δ) Ποια ακριβώς διαδρομή ακολουθούν οι νευρικές ώσεις από το σημείο στο οποίο
δημιουργούνται ως το σημείο που φθάνουν, ώστε να προκαλέσουν την έκταση της
κνήμης κατά το αντανακλαστικό του γόνατος; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μια γυναίκα που είναι για πρώτη φορά έγκυος και έχει ομάδα αίματος Rh-
ανησυχεί αν το Rh+ παιδί που κυοφορεί θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ο
μαιευτήρας τη διαβεβαιώνει ότι το παιδί αυτό δεν θα επηρεαστεί σε αντίθεση με
ένα επόμενο Rh+ που μπορεί να γεννήσει η γυναίκα αυτή.

Ι. Σε ποια ομάδα αίματος, από την άποψη του παράγοντα Rhesus, μπορεί να
ανήκει ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η γυναίκα; Εξηγήστε γιατί ένα
επόμενο παιδί Rh+ μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας.
ΙΙ. Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα επόμενο Rh+
παιδί; Πώς μπορεί το ενδεχόμενο αυτό να αποφευχθεί, γιατί; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η αίσθηση της γεύσης μειώνεται ή χάνεται, φαινόμενο που ονομάζεται εξοικείωση υποδοχέα. Οι υποδοχείς της γεύσης εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν. Η «απώλεια της γεύσης» μπορεί να αποφευχθεί, αν η τροφή μετακινείται σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας, έτσι ώστε να διεγείρει διαφορετικούς, κάθε φορά, υποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)


β) Ύστερα από την επίδραση συγκεκριμένης ουσίας, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητα τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)


γ) Ο οσφρητικός βλεννογόνος, στο πάνω τμήμα της ρινικής κοιλότητας, αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων προεκβάλλουν στη ρινική κοιλότητα. Οι χημικές ουσίες που εισέρχονται στη ρινική κοιλότητα σε αέρια μορφή διαλύονται στα υγρά που περιβάλλουν τις βλεφαρίδες και έρχονται σε επαφή με αυτές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης.
Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα. Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Αυτό αιτιολογεί την αδυναμία μας να αντιληφθούμε τη γεύση ξηράς τροφής, όταν στη γλώσσα δεν υπάρχει σάλιο. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)

====

ΙΙ. α) Νευρική οδός είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις μέσα στο νευρικό σύστημα. Οι οδοί που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα ονομάζονται κινητικές ή φυγόκεντρες, ενώ αυτές που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ονομάζονται αισθητικές ή κεντρομόλοι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


β) Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα, τους ενδιάμεσους νευρώνες και τους κινητικούς νευρώνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


γ) Τα αντανακλαστικά είναι αυτόματες, ακούσιες απαντήσεις τις οποίες δίνει ο οργανισμός σε αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από το σώμα. Μέσω των αντανακλαστικών ελέγχονται απαντήσεις που πρέπει να εκδηλωθούν με ταχύτητα όπως οι αντιδράσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η αυτόματη διατήρηση της ισορροπίας. Τα αντανακλαστικά βοηθούν στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού όπως, για παράδειγμα, στη ρύθμιση του καρδιακού και του αναπνευστικού ρυθμού, της πίεσης του αίματος κ.ά. Σε ορισμένα αντανακλαστικά, όπως είναι το άνοιγμα και κλείσιμο των βλεφάρων του οφθαλμού, συμμετέχει ο εγκέφαλος, ενώ σε άλλα, όπως η απομάκρυνση του χεριού από θερμό ή αιχμηρό αντικείμενο δε συμμετέχει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)


δ) Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει σύναψη με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διά μέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-).
Αφού το παιδί που κυοφορεί η γυναίκα είναι Rh+, ο άντρας της θα είναι επίσης Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί κληρονόμησε τον παράγοντα Rh από τον πατέρα. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh, αν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν, σπάσει ο πλακούντας οπότε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μηχανισμού της μητέρας έρχονται σε επαφή με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού. Αρχίζει τότε η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων αντί-Rh. Τα αντισώματα αυτά δε θα επηρεάσουν το παιδί το οποίο γεννιέται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


ΙΙ. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, αφού η μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη (έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh), αν το έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου. Αυτό προλαμβάνεται, αν αμέσως μετά τον πρώτο τοκετό χορηγηθούν στη μητέρα αντί-Rh αντισώματα, τα οποία θα εξουδετερώσουν τα αντιγόνα Rh. Με αυτόν τον τρόπο δε θα ευαισθητοποιηθεί η μητέρα για την παραγωγή αντί-Rh αντισωμάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65-66)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11294


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7669αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License