83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:82
82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 30 Jun 2015 19:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή.εξωκρινή.αδένα Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.αδένων Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Κύτταρα.αδένων-Παραδείγματα Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Προϊόντα.αδένα.με.εξωκρινή-ενδοκρινή.μοίρα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:84
84o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 12:41 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδη.υποδοχέων.δέρματος Είδος.αισθήσεων.στο.δέρμα-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Είδος.κυττάρων.αίματος-Λειτουργία.τους Είδος.κυττάρων.μυϊκού.ιστού-Περιοχή.του.σώματος Είδος.κυττάρων.οστίτη.ιστού-Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας Είδος.κυττάρων.πτερυγίου.αυτιού-Είδος.ιστού Είδος.κυττάρων.χαλαρού.συνδετικού.ιστού-Λειτουργία.τους Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11290 83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Δομή οσφρητικού βλεννογόνου
Δημιουργία νευρικής ώσης όσφρησης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Ίδιο με Β. Ι - 11222
Ι.
ΙΙ. Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση
Ίδιο με Δ. Ι - 11258
Ίδιο με Δ. Ι - 11269
ΙΙ.
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.4

Ι.
ΙΙ.

α.10

β. δ.3

γ.3

ΙΙ.
Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:22
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 19:07 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11290

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η όσφρηση, σε συνδυασμό με τις αισθήσεις της γεύσης και της όρασης, μας βοηθά να
επιλέγουμε την τροφή μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Που βρίσκεται ο οσφρητικός βλεννογόνος; Από τι είδους κύτταρα αποτελείται; (4μ)
β) Με ποιο τρόπο οι χημικές ουσίες που εισπνέουμε οδηγούν στην παραγωγή νευρικής
ώσης η οποία ερμηνεύεται στον εγκέφαλό μας ως όσφρηση; (4μ)
γ) Τι ονομάζουμε εξοικείωση του υποδοχέα στην περίπτωση της όσφρησης; (4μ)

ΙΙ. Το αίμα μας θεωρείται ως ένας ιδιαίτερος τύπος ιστού. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ιδιαίτερος τύπος ιστού στον οποίο κατατάσσεται το αίμα; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η υγρή μεσοκυττάρια ουσία του; Ποιο είναι το συστατικό από το
οποίο κυρίως αποτελείται; (4μ)
γ) Μεταξύ των πρωτεϊνών που περιέχονται στη μεσοκυττάρια ουσία του αίματος
περιλαμβάνονται δύο ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στην άμυνα του
οργανισμού μας. Πώς ονομάζονται και πώς δρουν οι πρωτεΐνες αυτές; (4μ)
δ) Τι άλλου είδους χρήσιμες χημικές ουσίες περιέχει η μεσοκυττάρια ουσία του
αίματος, εκτός από πρωτεΐνες; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αισθητήριο της όσφρησης είναι ο οσφρητικός βλεννογόνος, που καλύπτει εσωτερικά το πάνω τμήμα της ρινικής κοιλότητας. Έχει επιφάνεια περίπου 5 cm2 και αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων προεκβάλλουν στη ρινική κοιλότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)


β) Οι χημικές ουσίες που εισέρχονται στη ρινική κοιλότητα σε αέρια μορφή διαλύονται στα υγρά που περιβάλλουν τις βλεφαρίδες και έρχονται σε επαφή με αυτές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης. Οι νευρικές ώσεις μεταφέρονται, μέσω του οσφρητικού νεύρου, στο κέντρο της όσφρησης στη βάση του κροταφικού λοβού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)


γ) Υπάρχουν ομάδες υποδοχέων που αναγνωρίζουν μία ή περισσότερες ουσίες και μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε, με διαφορετική ευαισθησία, μεγάλη ποικιλία οσμηρών ουσιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ύστερα από την επίδραση της συγκεκριμένης ουσίας, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητα τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)

====

ΙΙ. α) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος είναι υγρή και αποτελεί το πλάσμα του αίματος.
Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό (90% του όγκου του). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 59)


γ) Οι ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού μας είναι οι σφαιρίνες και το συμπλήρωμα.
Οι σφαιρίνες παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών και τη μεταφορά ουσιών, έχουν ενζυμική δράση, ενώ ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Το συμπλήρωμα είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα 20 πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφοντάς τους με διάφορους τρόπους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


δ) Το πλάσμα αποτελείται από νερό (90% του όγκου του), μέσα στο οποίο είναι διαλυμένα ανόργανα άλατα, ορμόνες, πρωτεΐνες, θρεπτικές ουσίες (όπως η γλυκόζη) και ουσίες που πρέπει να αποβληθούν όπως η ουρία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 61)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.


ΙΙ.

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11290


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7661αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License