8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:7
7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 19:42 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:9
9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 19:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11214 8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   Ι. Κεφ.3 | § 3.1
 ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 11 | §11.0
    Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Προώθηση αίματος από/προς καρδιά-Αρτηρίες Ι. Είδη αδένων-Παραδείγματα
ΙΙ. Σειρά - Δομή χιτώνων οφθαλμικού βολβού
Λείοι μύες - Χρωστικές χιτώνων
ΙΙ. Λειτουργία ενδοκρινών-Δομή τριχοειδών αγγείων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

1

ΙΙ.

α. β.2

γ.2

ΙΙ.

1

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 19:42
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 20:19 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11214

ΘΕΜΑ Β
Ι. Κάθε φορά που η καρδιά μας «χτυπάει» πραγματοποιείται ένας κύκλος από
γεγονότα χάρη στα οποία το αίμα που αναρροφάται από τις φλέβες, προωθείται
στο σώμα μέσω των αρτηριών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από πού δέχεται αίμα ο δεξιός κόλπος και από πού ο αριστερός κόλπος
της καρδιάς; Τι συμβαίνει στους κόλπους για να προωθηθεί το αίμα προς τις κοιλίες;
(3μ)
β) Τι συμβαίνει στις κοιλίες για να προωθηθεί το αίμα προς τις αρτηρίες; Για ποιο
λόγο το αίμα δεν επιστρέφει στους κόλπους; (4μ)
γ) Είναι δυνατόν το αίμα να προωθηθεί από το δεξιό κόλπο στον αριστερό κόλπο;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (3μ)
δ) Με ποια αρτηρία συνδέεται η αριστερή κοιλία και με ποια η δεξιά; (2μ)

ΙΙ. Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα σύνθετο αισθητήριο όργανο, του οποίου τα
επιμέρους τμήματα συνεργάζονται ώστε να είναι δυνατή η αίσθηση της όρασης.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η σειρά με την οποία διατάσσονται οι 3 χιτώνες του οφθαλμικού
βολβού, από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του ματιού; (3μ)
β) Ποιος από τους χιτώνες του ερωτήματος α. περιλαμβάνει πολυάριθμα αιμοφόρα
αγγεία; Ποιου χιτώνα είναι τμήμα η ίριδα; Ποιου χιτώνα είναι τμήμα η ωχρή κηλίδα
και η οπτική θηλή; (4μ)
γ) Σε ποια τμήματα του οφθαλμικού βολβού υπάρχουν λείοι μύες; Σε ποιους
χιτώνες του οφθαλμικού βολβού υπάρχουν χρωστικές; Να εξηγήσετε τη σημασία
των χρωστικών που βρίσκονται στον χιτώνα ο οποίος περιέχει πολυάριθμα αγγεία.
(6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Κατά κανόνα, οι αδένες που δεν έχουν εκφορητικό πόρο εφοδιάζονται από
πολυάριθμα τριχοειδή αγγεία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Σε ποια κατηγορία αδένων κατατάσσονται οι αδένες αυτοί; Για ποιο λόγο
επιλέξατε να τους κατατάξετε στην κατηγορία αυτή; Πώς ονομάζεται το προϊόν
τους; Να παραθέσετε δύο σχετικά παραδείγματα τέτοιων αδένων
ΙΙ. Για ποιο κατά τη γνώμη σας λόγο οι αδένες αυτές εφοδιάζονται με πολυάριθμα
τριχοειδή αγγεία; Πώς η κατασκευή των αγγείων σχετίζεται με το λόγο
που αναφέρατε; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από τους πνεύμονες. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


β) Το αίμα κινείται από τους κόλπους προς τις κοιλίες, οι οποίες με τη συστολή τους το στέλνουν σε δύο αρτηρίες. Μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών υπάρχουν βαλβίδες που καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


γ) Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα. Δεν υπάρχει, επομένως, επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόλπους ή στις δύο κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


δ) Από την αριστερή κοιλία εισέρχεται στην αορτή και κινείται προς την περιφέρεια του σώματος, ενώ από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία και κινείται προς τους πνεύμονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 45)

====

ΙΙ. α) Ο οφθαλμικός βολβός αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό (λευκό του ματιού) που βρίσκεται εξωτερικά, το χοριοειδή που βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού και τον αμφιβληστροειδή που είναι ο εσωτερικός χιτώνας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Ο χοριοειδής χιτώνας περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αγγείων.
Το πρόσθιο τμήμα του χοριοειδούς σχηματίζει την ίριδα.
Στον αμφιβληστροειδή εντοπίζονται η ωχρή κηλίδα και η οπτική θηλή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 175)


γ) Η ίριδα, πρόσθιο τμήμα του χοριοειδούς, περιέχει λείους μυς. Ο κρυσταλλοειδής φακός συνδέεται με το ακτινωτό σώμα μέσω λείων μυών.
Ο χοριοειδής χιτώνας περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλασή τους μέσα στο μάτι. Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται ραβδία και κωνία και περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι εξωκρινείς εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου. Επομένως αυτοί που δεν διαθέτουν πόρο είναι οι ενδοκρινείς που εκκρίνουν τις ορμόνες. Παραδείγματα ενδοκρινών αδένων είναι ο υποθάλαμος, η υπόφυση, ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, η επίφυση και ο θύμος αδένας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


ΙΙ. Οι ενδοκρινείς εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών αγγείων, στην κυκλοφορία του αίματος. Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες-μηνύματα, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα κύτταρα-στόχους. Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών, που συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191, 48)
Φαίνεται, επομένως, η ανάγκη ύπαρξης πολυάριθμων αγγείων στους αδένες αυτούς, για την ταχύτατη μεταφορά των ορμονών στα κύτταρα-στόχους.

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11214


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7602αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License