73o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:72
72o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ιδιότητες.αίματος Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:74
74o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 21:41 by: billpits
Comments: 0
Tags: Βιολογική.σημασία.υγρού Λοβοί-κέντρα.αντίστοιχων.αισθήσεων Νεύρα.ισορροπίας Ομοιότητες.αισθήσεων.σε.υποδοχείς Περιεχόμενο.υγρό Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συνεργασία.αισθήσεων-Επιλογή.τροφής Συνεργασία.οργάνων.για.ισορροπία-Υποδοχείς Τμήμα.εγκεφάλου.ρύθμισης.ισορροπίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11280 73o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
    Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Διαφορετικά χαρακτηριστικά κυττάρων - Βιολογική διαδικασία
Ρόλος κυττάρου με αιμοσφαιρίνη
Κύτταρο που αποθηκεύει λίπος - Τύπος ιστού
Ρόλος κυττάρου που περιέχει λέκιθο
Ι. Συνεργασία αισθήσεων σε επιλογή τροφής
Ομοιότητες αισθήσεων σε υποδοχείς
Λοβοί-κέντρα αντίστοιχων αισθήσεων
ΙΙ. Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11218
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11219
ΙΙ. Συνεργασία οργάνων για ισορροπία - Υποδοχείς
Νεύρα μεταβίβασης ώσεων ισορροπίας
Τμήμα εγκεφάλου για ρύθμιση ισορροπίας
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

δ.1

Ι.

2

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

2

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:10
Τελευταία τροποποίηση 08 Sep 2015 22:18 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 73o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11280

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισμό μας, διακρίνονται σε διάφορους
τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το
πρώτο κύτταρο με το οποίο ξεκίνησε η ζωή μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ως προς ποια χαρακτηριστικά διαφέρουν, γενικά, οι διαφορετικοί τύποι _
κυττάρων του οργανισμού μας; Πώς ονομάζεται η βιολογική διαδικασία χάρη στην
οποία οι διάφοροι τύποι κυττάρων, αποκτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας
από τον άλλον; (3μ)
β) Ένας τύπος κυττάρου του ανθρώπινου οργανισμού διαθέτει αιμοσφαιρίνη. Πώς
ονομάζεται το κύτταρο αυτό και ποιος είναι ο ρόλος του; (3μ)
γ) Ένας τύπος κυττάρου αποθηκεύει λίπος. Πώς ονομάζεται το κύτταρο αυτό; Σε
ποιο ειδικό τύπου ιστού ανήκει; (3μ)
δ) Ένας τύπος κυττάρου έχει 23 χρωμοσώματα και περιέχει λέκιθο. Πώς ονομάζεται
το κύτταρο αυτό; Ποιος ο βιολογικός ρόλος του; (3μ)

ΙΙ. Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην
υγεία του εμβρύου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και
οι ακτινοβολίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς καταφέρνουν οι ιοί να προσβάλουν το έμβρυο; Ποιες μπορεί να είναι οι
συνέπειες στην υγεία του εμβρύου αν η έγκυος μολυνθεί από τον ιό της ερυθράς;
Σε ποιό στάδιο της εγκυμοσύνης ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανότερο; (6μ)
β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεύγει η έγκυος, στο μέτρο του δυνατού, τις
ακτινογραφίες; (3μ)
γ) Κατά το παρελθόν η χρήση ενός ήπιου ηρεμιστικού από εγκύους, προκάλεσε
σοβαρά προβλήματα σε παιδιά που γεννήθηκαν. Ποιο ήταν το ηρεμιστικό αυτό;
Ποια τα προβλήματα που δημιούργησε; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Αν και κάθε αίσθησή μας ξεχωριστά, είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση των μεταβολών
ενός τύπου ερεθίσματος, οι αισθήσεις μας συνεργάζονται σε πολλές από τις ενέργειές
μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Ποιες, κυρίως, αισθήσεις συνεργάζονται κατά την επιλογή της τροφής μας; Τι κοινό
παρουσιάζουν οι αισθήσεις αυτές ως προς το είδος των υποδοχέων που
χρησιμοποιούν; Σε ποιο λοβό των ημισφαιρίων βρίσκεται το κέντρο για κάθε μια από
αυτές;
ΙΙ. Ποια αισθητήρια όργανα και ποιοι υποδοχείς συνεργάζονται ώστε να είμαστε ικανοί
να διατηρούμε την ισορροπία μας; Να ονομάσετε δύο νεύρα που αναμιγνύονται στη
μεταβίβαση των νευρικών ώσεων από τους υποδοχείς που αναφέρατε. Σε ποιο τμήμα
του εγκεφάλου μας καταλήγουν οι νευρικές ώσεις που παράγουν οι υποδοχείς που
αναφέρατε, ώστε να ρυθμιστεί αντανακλαστικά η ισορροπία μας; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το κύτταρα εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία, που αφορά το μέγεθος, το σχήμα το χρώμα κ.ά. Παρ' όλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό, με αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της διαφοροποίησης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Ο ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και η απομάκρυνση από αυτούς του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


γ) Ο λιπώδης ιστός είναι ένας ειδικός τύπος χαλαρού συνδετικού ιστού, του οποίου τα κύτταρα (λιποκύτταρα) αποθηκεύουν λίπος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


δ) Το ωάριο περιέχει τη λέκιθο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση.
Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Παράλληλα, αυξάνεται απότομα ο ρυθμός της κυτταρικής αναπνοής. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 213)

====

ΙΙ. α) Οι ιοί μπορούν να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προσβάλουν το έμβρυο. Αν, για παράδειγμα, η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στα σχηματιζόμενα όργανα του εμβρύου. Έτσι, μπορεί το βρέφος όταν γεννηθεί, να έχει κώφωση, καταρράκτη κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


β) Πρέπει ακόμη να αποφεύγονται κατά την εγκυμοσύνη οι ακτινογραφίες, διότι οι ακτίνες-Χ μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)


γ) Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της θαλιδομίδης, ενός ήπιου ηρεμιστικού. Παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες έπαιρναν αυτό το φάρμακο γεννήθηκαν με σοβαρές παραμορφώσεις των άκρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι αισθήσεις της όσφρησης και της γεύσης συνδέονται λειτουργικά και μας βοηθούν μαζί με την όραση στην επιλογή της τροφής. Οι υποδοχείς της όσφρησης και της γεύσης είναι χημειοϋποδοχείς, άρα διαγείρονται από χημικές ουσίες, και μάλιστα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στα οποία οι αντίστοιχες χημικές ουσίες διαλύονται στα υγρά που περιβάλλουν τις βλεφαρίδες και έρχονται σε επαφή με αυτές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης. Το κέντρο της όσφρησης βρίσκεται στη βάση του κροταφικού λοβού, ενώ το κέντρο της γεύσης στον βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184-186)


ΙΙ.

  • Μέσω των αντανακλαστικών ελέγχονται απαντήσεις που πρέπει να εκδηλωθούν με ταχύτητα όπως οι αντιδράσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η αυτόματη διατήρηση της ισορροπίας. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης.
  • Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών, κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και της ισορροπίας του σώματος. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών δέχεται, μέσω της αισθητικής νευρικής οδού, νευρικές ώσεις από τα αισθητήρια της όρασης και της ισορροπίας και από υποδοχείς στους τένοντες.
  • Οι υποδοχείς που βρίσκονται στους συνδέσμους και στους τένοντες ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση.
  • Το αυτί είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας. Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα. Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες και τις ακουστικές κηλίδες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος.
  • Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμικού βολβού περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται ραβδία και κωνία και περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές. Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις και με το οπτικό νεύρο καταλήγουν στο πίσω τμήμα του ινιακού λοβού που εντοπίζεται το κέντρο της όρασης. Το είδωλο ενός αντικειμένου σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή ανεστραμμένο, μαθαίνουμε όμως και από τις εμπειρίες να βλέπουμε τα είδωλα ανορθωμένα.

Συμπερασματικά, τα αισθητήρια όργανα της όρασης (μάτια), τα αισθητήρια όργανα της ισορροπίας (αυτιά) και υποδοχείς στους τένοντες συμμετέχουν στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων με το οπτικό και το αιθουσαίο νεύρο αντίστοιχα, οι οποίες καταλήγουν στην παρεγκεφαλίδα για τη ρύθμιση της ισορροπίας του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149, 155, 160, 173, 175, 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11280


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1966αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License