7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:6
6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 30 Dec 2014 18:27 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:8
8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:19 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11213 7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.1
    Κεφ. 10 | §10.2
 ΙΙ. α. Κεφ. 10 | §10.1, 10.2, 10.3
    β. Κεφ.10 | §10.2
    γ. Κεφ.10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1, 3.2
Θεματολογία Ι. Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις με ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα
Ι. Είσοδος-Έξοδος αιμοσφαιρίου από καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11212
ΙΙ. Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
ΙΙ. Αγγεία-Διευκόλυνση διαπίδυσης οξυγόνου
Ίδιο με Δ. ΙΙ - 11212
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.4

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 30 May 2014 22:33
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 19:42 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11213

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η λειτουργία του συστήματος των Αισθητηρίων Οργάνων στηρίζεται στην ύπαρξη
ειδικών κυττάρων-υποδοχέων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αισθητηρίων υποδοχέων που διαθέτουμε, ανάλογα με
τον τύπο του ερεθίσματος που ανιχνεύουν; (4μ)
β) Να αναφέρετε 4 διαφορετικές αισθήσεις για τις οποίες ο αισθητικός υποδοχέας είναι οι
ελεύθερες νευρικές απολήξεις. (4μ)
γ) Μερικοί από τους υποδοχείς βρίσκονται ως ανεξάρτητα κύτταρα στο σώμα μας, άλλοι
όμως απαντώνται σε ομάδες. Να παραθέσετε από ένα σχετικό παράδειγμα για κάθε είδος
από τους υποδοχείς αυτούς και να ονομάσετε το όργανο στο οποίο υπάρχουν.(4μ)

ΙΙ. Ως αίσθηση χαρακτηρίζουμε το αποτέλεσμα της ερμηνείας των ερεθισμάτων
που φτάνουν στον εγκέφαλο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι αισθήσεις; Σε
ποια κατηγορία από αυτές ανήκει η αίσθηση της αφής, σε ποια η αίσθηση της
ισορροπίας; (4μ)
β) Μια νευρική ώση που δημιουργήθηκε σε κάποια περιοχή του σώματός μας,
ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδρομή κατέληξε στον εγκέφαλο όπου
ερμηνεύθηκε, ως αίσθηση της θερμοκρασίας. Πού μπορεί να δημιουργήθηκε αυτή
η νευρική ώση; Πώς ονομάζεται το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο ερμηνεύθηκε;
(4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία δημιουργούνται οι νευρικές ώσεις που
σχετίζονται με την αίσθηση της ακοής; Πώς ονομάζεται το υποδεκτικό όργανο στο
οποίο ανήκουν; Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις που
παράγουν τα κύτταρα αυτά μέχρι ο εγκέφαλός μας να τις ερμηνεύσει ως ήχο; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο μπορεί σε λιγότερο από ένα λεπτό να φθάσει από τους
πνεύμονες, στους οποίους έχει δεσμεύσει οξυγόνο, σε έναν ιστό και να το
αποδώσει. Να περιγράψετε τη διαδρομή που ακολουθεί το κύτταρο αυτό από
τους πνεύμονες από τους οποίους φεύγει, ως τον ιστό στον οποίο φθάνει
αναφέροντας:

I. Τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο εισέρχεται
σε αυτήν, τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο
εξέρχεται από αυτήν.
II. Το όνομα του αγγείου που μεταφέρει το κύτταρο αυτό από την καρδιά στην
περιφέρεια του σώματος, το όνομα των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο
μεταπηδά στους ιστούς. Γιατί η κατασκευή του τοιχώματος των αγγείων της
τελευταίας κατηγορίας και η ταχύτητα του αίματος, μέσα σε αυτά,
διευκολύνει τη «μεταπήδηση» του οξυγόνου στους ιστούς; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα διαφορετικά είδη αισθητηρίων υποδοχέων που διαθέτουμε είναι : χημειοϋποδοχείς, θερμοϋποδοχείς, φωτοϋποδοχείς και μηχανοϋποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις. Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις.
Επομένως, ελεύθερες νευρικές απολήξεις υπάρχουν στις αισθήσεις του πόνου, της αφής, της πίεσης και της θερμοκρασίας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


γ) Οι παραπάνω αισθητήριοι υποδοχείς βρίσκονται στο σώμα είτε ως ανεξάρτητα κύτταρα, όπως οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις στο δέρμα, είτε σε ομάδες στα αισθητήρια όργανα, π.χ. στον οφθαλμό, συνδεδεμένοι με κύτταρα από άλλους ιστούς, οι οποίοι τους προστατεύουν. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

====

ΙΙ. α) Οι αισθήσεις διακρίνονται σε σωματικές και ειδικές.
Η αφή ανήκει στις σωματικές, ενώ η ισορροπία ανήκει στις ειδικές αισθήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 173, 184)


β) Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς.
Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία και στη συνέχεια από αυτήν, μέσω της αορτής, θα μεταφερθεί το κύτταρο αυτό από την καρδιά στην περιφέρεια του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)


ΙΙ. Το αίμα από την αριστερή κοιλία της καρδιάς, μέσω της αορτής και των διακλαδώσεών της, κατευθύνεται προς όλα τα σημεία του σώματος. Στα τριχοειδή αγγεία γίνεται η ανταλλαγή των χρήσιμων συστατικών (οξυγόνο, υδατάνθρακες, ορμόνες κτλ.), με τις άχρηστες ή τοξικές ουσίες. Μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα.
Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50, 54)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11213


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7601αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License