69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:68
68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 19:49 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:70
70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Jul 2015 10:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11276 69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.1
    Κεφ. 10 | §10.1-10.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1-10.2
Θεματολογία Ι. Μάθηση
Τύποι μάθησης - Παραδείγματα
Ι. Κατάταξη δέρματος ως δομή
ΙΙ. Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Συμμετοχή αίματος σε ρυθμίσεις ομοιόστασης
ΙΙ. Δέρμα ως αισθητήριο όργανο
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ. δ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

5

β.9

γ.6

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:05
Τελευταία τροποποίηση 23 Aug 2015 15:34 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11276

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η λειτουργία της
μάθησης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ορίζεται η μάθηση; (3μ)
β) Όταν ένα ερέθισμα αναγνωρίζεται ως μη σημαντικό, ο οργανισμός μας σταματά να
αντιδρά σε αυτό. Πώς ονομάζεται αυτός ο τύπος μάθησης; Να παραθέσετε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. (3μ)
γ) Ποιο τύπο μάθησης χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται να επιλύσουμε ένα πρόβλημα; Ποια
δυνατότητα κινητοποιούμε όποτε αξιοποιούμε αυτόν τον τύπο μάθησης; (3μ)
δ) Τι είναι η συνειρμική μάθηση; Να παραθέσετε ένα σχετικό παράδειγμα.(3μ)

ΙΙ. Μια από τις σημαντικές λειτουργίες του αίματος αφορά την προστασία, αφού
με τη διαδικασία της πήξης του αίματος εμποδίζεται η απώλεια υγρών κατά τη
διάρκεια μικροτραυματισμών και παρεμποδίζεται η είσοδος μικροοργανισμών.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η πρωτεΐνη του πλάσματος που έχει σημαντικό ρόλο στην πήξη του
αίματος και σε ποιο μόριο μετατρέπεται τελικά κατά τη διαδικασία της πήξης; Πώς
ονομάζεται το υγρό που παίρνουμε, όταν αφαιρεθεί η πρωτεΐνη αυτή από το
πλάσμα; (3μ)
β) Κατά την μετατροπή που αναφέρεται στο ερώτημα α. σημαντικό ρόλο παίζει ένα
ένζυμο. Πώς ονομάζεται το ένζυμο αυτό και ποιοι παράγοντες είναι απαραίτητοι
για το σχηματισμό του; (4μ)
γ) Στους ανθρώπους που πάσχουν από μια συγκεκριμένη κληρονομική ασθένεια,
η διαδικασία της πήξης του αίματος καθυστερεί πάρα πολύ. Πώς ονομάζεται η
ασθένεια αυτή, ποια είναι η συνέπειά της, τι «λείπει» από τους πάσχοντες, με
αποτέλεσμα την εκδήλωση της ασθένειας; (3μ)
δ) Εκτός από την προστασία, την παροχή χρήσιμων συστατικών στους ιστούς και
την απομάκρυνση άχρηστων, το αίμα μας συμμετέχει και σε ρυθμίσεις της
ομοιόστασης. Να αναφέρετε παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων. (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως κάθε πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται
από κύτταρα που οργανώνονται σε ιστούς, από ιστούς που οργανώνονται σε
όργανα κ.ο.κ.

Ι. Σε ποια δομή από τις παραπάνω θα κατατάσσατε το δέρμα; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.
ΙΙ. Πολλοί θεωρούν το δέρμα ως το μεγαλύτερο αισθητήριο του οργανισμού μας.
Για ποιο λόγο πιστεύετε πώς η άποψη αυτή είναι σωστή; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης καινούριας γνώσης, που συμβάλλει στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


β) Η εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδραση μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


γ) Η αντίληψη αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη προηγούμενων εμπειριών και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


δ) Η συνειρμική μάθηση αφορά το συσχετισμό δύο ή περισσότερων ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει να αναμένουμε τον ήχο της βροντής ύστερα από τη λάμψη της αστραπής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)

====

ΙΙ. α) Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Το ινωδογόνο μετατρέπεται στο ινώδες.
Αν από το πλάσμα αφαιρεθεί το ινωδογόνο, το υγρό που παραμένει ονομάζεται ορός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


β) Το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες.
Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


δ) Συμβάλλει στον έλεγχο της ποσότητας νερού και διάφορων χημικών συστατικών στους ιστούς, καθώς και στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

  • Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)
  • Κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου είτε έξω από το σώμα (π.χ. οι ιδρωτοποιοί αδένες) είτε σε εσωτερικές κοιλότητες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9-10)
  • Οι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, τα οποία απαντούν είτε με σύσπαση (μύες) είτε με έκκριση ουσιών (αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)
  • Οι αισθητήριοι υποδοχείς (π.χ. του πόνου, αφής και πίεσης στην επιφάνεια του σώματος, θερμοκρασίας) βρίσκονται στο σώμα είτε ως ανεξάρτητα κύτταρα, όπως οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις στο δέρμα, είτε σε ομάδες στα αισθητήρια όργανα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171-173)
    Επομένως, το δέρμα αποτελεί όργανο αφού αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς.
  • Δομή και λειτουργίες του δέρματος: 1. Επιδερμίδα (Κερατίνη στιβάδα, Μητρική στιβάδα), 2. Χόριο (Ιδρωτοποιοί αδένες, Αγγεία, Τρίχες και ορθωτήρες μύες, Σμηγματογόνοι αδένες, Υποδοχείς), 3. Υποδόριος ιστός (Στιβάδα λιποκυττάρων) (Σχολικό Βιβλίο, Πίνακας σελ. 104), ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
    Δηλαδή, επιθηλιακός ιστός, νευρικός ιστός, μυικός ιστός και συνδετικός ιστός μαζί συνεργάζονται αρμονικά=όργανο.

ΙΙ. Αφού καλύπτει όλο το σώμα (δηλαδή είναι μεγάλο σε έκταση όργανο) και περιέχει πολλούς και διαφορετικούς τύπους υποδοχέων (π.χ. θερμοϋποδοχείς, μηχανοϋποδοχείς) για διάφορες αισθήσεις (π.χ. πόνο, αφή, πίεση, θερμοκρασία), θεωρείται σωστά ως το μεγαλύτερο αισθητήριο του οργανισμού μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171-173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11276


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1451αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License