67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:66
66o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 18:28 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:68
68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 19:49 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11274 67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ.12 | §12.1
   Κεφ.12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα
Ι. Ίδιο μήνυμα υποδοχέων - Διαφορετικές αισθήσεις
ΙΙ. Κύτταρα σπέρματος - Δομή κυττάρων
Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Αλλαγές κόλπου - Είσοδος πέους
ΙΙ. Αιτιολόγηση ταχείας απώλειας δυσάρεστης οσμής
Μετατόπιση γουλιάς κρασιού στο στόμα - Αιτιολόγηση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.4

γ.4

δ.2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:03
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 20:44 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11274

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ένας αδένας παράγει μερικά προϊόντα που εκκρίνονται στο αίμα και άλλα που
εκκρίνονται σε μια εσωτερική κοιλότητα του σώματός μας. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκει ο αδένας αυτός; Σε ποια κατηγορία ιστού
ανήκουν τα κύτταρα που εκκρίνουν τα προϊόντα του; (4μ)
β) Αν ο αδένας αυτός παράγει ινσουλίνη, πώς ονομάζεται; Ποια άλλα προϊόντα
παράγει; Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της ινσουλίνης; (4μ)
γ) Πού απελευθερώνεται η ινσουλίνη, πού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα
προϊόντα τα οποία παράγονται από τον αδένα του β. ερωτήματος; Πώς
χαρακτηρίζεται η μοίρα του αδένα που εκκρίνει την ινσουλίνη; (4μ)

ΙΙ. Κατά την εκσπερμάτωση ελευθερώνεται σπέρμα στον γυναικείο κόλπο. Σε αυτό
περιέχονται κύτταρα και ουσίες που βοηθούν την γονιμοποίηση. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που περιέχονται μέσα στο σπέρμα; Ποια είναι τα μέρη από
τα οποία αποτελούνται τα κύτταρα αυτά; (4μ)
β) Πώς ονομάζεται η οδός που ακολουθούν τα κύτταρα του ερωτήματος α. προκειμένου
να μεταφερθούν από το σημείο παραγωγής τους στη βάλανο; Πώς ονομάζεται το τμήμα
της οδού που καταλήγει στη βάλανο; (2μ)
γ) Ποιες δομές του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος συμμετέχουν στην παραγωγή
των ουσιών που υπάρχουν στο σπέρμα; (3μ)
δ) Τι αλλαγές γίνονται στον κόλπο της γυναίκας, κατά την ερωτική διέγερση, προκειμένου
να διευκολυνθεί η είσοδος του πέους σε αυτόν; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Είτε γεύεστε ένα τρόφιμο, είτε ακούτε μουσική, είτε μυρίζετε ένα λουλούδι, οι υποδοχείς
των διαφορετικών αισθητηρίων οργάνων που αναμιγνύονται στις σχετικές αισθήσεις,
παράγουν τον ίδιο τύπο μηνύματος δηλαδή τη νευρική ώση. Εξηγήστε συνοπτικά:

Ι. Γιατί παρά το ότι το μήνυμα από τους υποδοχείς είναι το ίδιο, εσείς είστε ικανοί να
νιώθετε όλες αυτές τις διαφορετικές αισθήσεις.
ΙΙ. Γιατί ακόμη και μια δυσάρεστη οσμή μετά από λίγο χρόνο παύει να γίνεται αντιληπτή.
Γιατί οι δοκιμαστές κρασιών μετατοπίζουν συνεχώς τη γουλιά του κρασιού μέσα στο
στόμα τους; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9-10)


β) Ο αδένας που παράγει ινσουλίνη ονομάζεται πάγκρεας. Παράγει επίσης τη γλυκαγόνη καθώς και το παγκρεατικό υγρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

====

ΙΙ. α) Από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων παράγονται σπερματοζωάρια, που μαζί με ουσίες αποτελούν το σπέρμα.
Καθένα από τα σπερματοζωάρια αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204, 210)


β) Η εκφορητική οδός που ακολουθούν τα σπερματοζωάρια από τους όρχεις που παράγονται μέχρι τη βάλανο ονομάζεται σπερματικός πόρος, ενώ το τμήμα της οδού που καταλήγει στη βάλανο ονομάζεται ουρήθρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


δ) Όταν η γυναίκα διεγερθεί ερωτικά, ο κόλπος της υγραίνεται και οι μύες του χαλαρώνουν. Αυτό διευκολύνει την είσοδο του πέους σε στύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Γενικά εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδραση μας.
Ύστερα από την επίδραση μιας συγκεκριμένης ουσίας, στα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα του οσφρητικού βλεννογόνου, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητα τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες. Επομένως, μια δυσάρεστη οσμή μετά από λίγο χρόνο παύει να γίνεται αντιληπτή.
Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Οι υποδοχείς της γεύσης που βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα, εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν. Η «απώλεια της γεύσης» μπορεί να αποφευχθεί, αν η τροφή μετακινείται σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας, έτσι ώστε να διεγείρει διαφορετικούς, κάθε φορά, υποδοχείς. Γι αυτό το λόγο οι δοκιμαστές κρασιών μετατοπίζουν συνεχώς τη γουλιά του κρασιού μέσα στο στόμα τους. Αυτή η πρακτική της συνεχούς μετακίνησης του κρασιού μέσα στο στόμα βοηθά στην ανίχνευση των χημικών ουσιών του κρασιού, αφού διαλύονται καλύτερα στο σάλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164, 185-186)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11274


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7644αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License