64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:63
63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 19:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:65
65o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 14:58 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11271 64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 11 | §11.2
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Θέση καρδιάς - Είδος ιστού - Μορφή κυττάρων
Κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων - Λειτουργίες
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Αγγεία με το περισσότερο αίμα
Ι. Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11270
ΙΙ. Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
ΙΙ. Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11270
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.10

2

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:01
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 21:40 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11271

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο μεταφέρονται σε όλα τα όργανα μέσω του
κυκλοφορικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία
και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πού βρίσκεται η καρδιά και από ποιο είδος ιστού αποτελείται; Ποια είναι η
μορφή των κυττάρων του συγκεκριμένου ιστού; (5μ)
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία; Ποια από τα αγγεία αυτά
επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά από την περιφέρεια, ποια από τα αγγεία αυτά
απομακρύνουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια; (5μ)
γ) Τι είδος ιστού θεωρείται το αίμα; Σε ποιο από τα αγγεία του β. ερωτήματος
βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, αναλογικά, το περισσότερο αίμα που κυκλοφορεί στον
οργανισμό μας; (2μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκες, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται σε κοιλότητες
του σώματος αλλά και την ορμόνη προγεστερόνη που ανήκει στις στεροειδείς. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο προϊόν των ωοθηκών εκκρίνεται σε κοιλότητες του σώματος; Πώς ονομάζονται οι
κοιλότητες αυτές; (2μ)
β) Για ποιους λόγους το μόριο της προγεστερόνης μπορεί να μπαίνει στο εσωτερικό των
κυττάρων που αποτελούν «στόχους» της; Σε ποιο τμήμα του κυττάρου επιδρά; Με ποιο
τρόπο; (5μ)
γ) Από την άποψη της ταχύτητας δράσης τους, πώς διαφοροποιούνται ορμόνες όπως η
προγεστερόνη σε σύγκριση με τις πεπτιδικές ορμόνες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μελετώντας το σχολικό σας βιβλίο θα έχετε αντιληφθεί ότι τα κύτταρα δέχονται
ερεθίσματα και αντιδρούν σε αυτά. Να συντάξετε ένα κείμενο στο οποίο:

Ι. Να αναφέρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων, καθένα από τα οποία δέχεται
ένα διαφορετικό είδος ερεθίσματος, προσδιορίζοντας το είδος του ερεθίσματος που
δέχτηκε καθένα από αυτά, το πώς έφτασε σε καθένα από αυτά και από που προήλθε.
ΙΙ. Να αναφέρετε ποια ήταν η αντίδραση κάθε κυττάρου σε καθένα από τα ερεθίσματα
αυτά. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η καρδιά βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και αποτελείται από μυϊκό ιστό, το μυοκάρδιο. Οι μυϊκές ίνες στα τοιχώματα του μυοκαρδίου είναι κυλινδρικές και έχουν γραμμώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 43)


β) Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων. Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια, τα τριχοειδή, που επιτρέπουν την ανταλλαγή ουσιών με τους ιστούς, και τις φλέβες (και τα φλεβίδια), που επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Τα τριχοειδή αγγεία παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


γ) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού.
Ανά πάσα στιγμή, περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής ποσότητας αίματος βρίσκεται στις φλέβες και στα φλεβίδια. Με τον τρόπο αυτό οι φλέβες λειτουργούν σαν δεξαμενές αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 48)

====

ΙΙ. α) Η εξωκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει τα ωάρια, που απελευθερώνονται στους ωαγωγούς (σάλπιγγες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205-206)


β) Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Συνεπώς οι στεροειδείς ορμόνες δρουν πιο αργά από τις πεπτιδικές, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. 1. Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος του κάτω τοιχώματος του κοχλιακού πόρου (βασική μεμβράνη). Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφο του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφο του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη, εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti.
2. Τα ειδικά όργανα της γεύσης είναι οι γευστικοί κάλυκες. Βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και, σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα. Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα (50-150 ανά κάλυκα). Αυτά δέχονται χημικές ουσίες, που για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182, 187)


ΙΙ. 1. Όταν διεγερθούν τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti, ξεκινούν από αυτά νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος.
2. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων που βρίσκονται στους γευστικούς κάλυκες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης, η οποία, μέσω της γευστικής οδού, μεταφέρεται αρχικά στο θάλαμο και καταλήγει στο κέντρο της γεύσης (βρεγματικός λοβός). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182, 186)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11271


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7639αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License