59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:58
58o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:07 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Δομή.πέους Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:60
60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11265 59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Συμπεριφορά - Παράγοντες-Είδη συμπεριφοράς
Παραδείγματα κάθε είδους - Καθορισμός - Χρησιμότητα
Ι. Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
ΙΙ. Υποδοχείς ισορροπίας
Θέση υποδοχέων ισορροπίας
Κατηγορία κυττάρων υποδοχέων
Περιστροφή κεφαλής - Παραγωγή νευρικών ώσεων
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Κέντρο ρύθμισης ισορροπίας
ΙΙ. Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.1

γ. δ.1

Ι.

2

ΙΙ.

α.5

2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 22:53
Τελευταία τροποποίηση 10 May 2016 20:42 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11265

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η συμπεριφορά. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Τι ονομάζουμε συμπεριφορά; Από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται; (4μ)
β) Να ονομάσετε τα διαφορετικά είδη στα οποία διακρίνεται, συνήθως, η συμπεριφορά.
(2μ)
γ) Ποιο είδος συμπεριφοράς αποτελούν τα αντανακλαστικά και οι εκφράσεις του
προσώπου; Από τι καθορίζεται αυτό το είδος συμπεριφοράς; (3μ)
δ) Ποιο είδος συμπεριφοράς αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση; Πού βοηθά
αυτό το είδος συμπεριφοράς; (3μ)

ΙΙ. Είμαστε ικανοί να διατηρούμε την ισορροπία μας χάρη στους υποδοχείς ισορροπίας
που υπάρχουν στο αυτί μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείς της ισορροπίας; Πού βρίσκεται καθένας από αυτούς; (4μ)
β) Ποια είναι η ειδική κατηγορία κυττάρων από την οποία αποτελούνται τα δύο είδη
υποδοχέων της ισορροπίας; Σε ποιο άλλο τμήμα του αυτιού μας υπάρχουν τέτοια
κύτταρα; (2μ)
γ) Κατά την περιστροφή της κεφαλής ποιος από τους υποδοχείς του α. ερωτήματος
δραστηριοποιείται; Τι συμβαίνει στον υποδοχέα αυτόν, ώστε να παράγει νευρικές ώσεις
που θα συμβάλλουν στην αντανακλαστική ρύθμιση της ισορροπίας μας; (5μ)
δ) Πώς ονομάζεται το νεύρο που μεταφέρει τις νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς
ισορροπίας στον εγκέφαλο; Πού, τελικώς, θα καταλήξουν αυτές οι νευρικές ώσεις ώστε να
ρυθμίσουμε αντανακλαστικά την ισορροπία μας; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο μπορεί σε λιγότερο από ένα λεπτό να φθάσει από τους
πνεύμονες, στους οποίους έχει δεσμεύσει οξυγόνο, σε έναν ιστό και να το
αποδώσει. Να περιγράψετε τη διαδρομή που ακολουθεί το κύτταρο αυτό από
τους πνεύμονες από τους οποίους φεύγει, ως τον ιστό στον οποίο φθάνει
αναφέροντας:

Ι. Τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο εισέρχεται σε
αυτήν, τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο εξέρχεται
από αυτήν.
ΙΙ. Το όνομα του αγγείου που μεταφέρει το κύτταρο αυτό από την καρδιά στην
περιφέρεια του σώματος, το όνομα των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο
μεταπηδά στους ιστούς. Γιατί η κατασκευή του τοιχώματος των αγγείων της
τελευταίας κατηγορίας και η ταχύτητα του αίματος, μέσα σε αυτά, διευκολύνει
τη «μεταπήδηση» του οξυγόνου στους ιστούς; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Συμπεριφορά είναι το σύνολο των απαντήσεων που δίνει ο οργανισμός στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


β) Συνήθως γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ενστικτώδη συμπεριφορά και σε αυτή που τροποποιείται με τη μάθηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


γ) Τα αντανακλαστικά και οι εκφράσεις του προσώπου όπως το χαμόγελο, η έκφραση φόβου κτλ είναι παραδείγματα ενστικτώδους συμπεριφοράς. Η ενστικτώδης συμπεριφορά καθορίζεται άμεσα από το γενετικό υλικό. Περιλαμβάνει στερεότυπες απαντήσεις, οι οποίες δεν τροποποιούνται από το περιβάλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


δ) Η συμπεριφορά που τροποποιείται με τη μάθηση βοηθά στη προσαρμογή του ατόμου στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Απλούστερη μορφή αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)

====

ΙΙ. α) Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και οι ακουστικές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται στην αίθουσα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)


β) Οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα. Το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181, 184)


γ) Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Η ουσία αυτή κατά την περιστροφική κίνηση της κεφαλής κινείται λόγω μετατόπισης της λέμφου στους ημικύκλιους σωλήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη των βλεφαρίδων των τριχοφόρων κυττάρων και τη δημιουργία νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)


δ) Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες και τις ακουστικές κηλίδες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Από τους πνεύμονες, το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία. Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες -που υπάρχουν μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών και καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς- κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τον αριστερό κόλπο, το αίμα από την αριστερή κοιλία διοχετεύεται στην αορτή και μέσω των διακλαδώσεών της, κατευθύνεται προς όλα τα σημεία του σώματος. Βαλβίδα που βρίσκεται στην είσοδο της αορτής ελέγχει τη ροή του αίματος από την αριστερή κοιλία προς την αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45, 54)


ΙΙ. Η αορτή και οι διακλαδώσεις της (τα αρτηρίδια) μεταφέρουν αυτό το ερυθρό αιμοσφαίριο από την καρδιά στην περιφέρεια του σώματος. Τα αγγεία από τα οποία το οξυγόνο, από το ερυθρό αιμοσφαίριο, μεταπηδά στους ιστούς ονομάζονται τριχοειδή αγγεία.
Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών, έχουν δε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα. Μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. Η πτώση αυτή της πίεσης, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. Η πίεση του αίματος είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα ροής του αρτηριακού αίματος. Η ταχύτητα αυτή ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11265


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7631αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License