50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:49
49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Sep 2015 19:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όφελος.παύσης.αισθήματος Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:51
51o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11256 50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   Ι. Κεφ.3 | § 3.1
 ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
   Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Προώθηση αίματος από/προς καρδιά - Αρτηρίες
Ίδιο με Β. Ι - 11214
Ι. Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει
Ίδιο με Δ. Ι - 11255
ΙΙ. Ποικιλομορφία κυττάρων
Κατάταξη 5 ειδών κυττάρων σε ιστούς
Είδος μυϊκών κυττάρων σε 3 όργανα
ΙΙ. Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11255
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

2

2

ΙΙ.

3

1

1

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 20:11
Τελευταία τροποποίηση 07 Sep 2015 19:21 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11256

ΘΕΜΑ Β
Ι. Κάθε φορά που η καρδιά μας «χτυπάει» πραγματοποιείται ένας κύκλος από
γεγονότα χάρη στα οποία το αίμα που αναρροφάται από τις φλέβες, προωθείται
στο σώμα μέσω των αρτηριών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από πού δέχεται αίμα ο δεξιός κόλπος και από πού ο αριστερός κόλπος
της καρδιάς; Τι συμβαίνει στους κόλπους για να προωθηθεί το αίμα προς τις κοιλίες;
(3μ)
β) Τι συμβαίνει στις κοιλίες για να προωθηθεί το αίμα προς τις αρτηρίες; Για ποιο
λόγο το αίμα δεν επιστρέφει στους κόλπους; (4μ)
γ) Είναι δυνατόν το αίμα να προωθηθεί από το δεξιό κόλπο στον αριστερό κόλπο;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (3μ)
δ) Με ποια αρτηρία συνδέεται η αριστερή κοιλία και με ποια η δεξιά; (2μ)

ΙΙ. Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το μέγεθος, το σχήμα, τη λειτουργία
που επιτελούν κ.ά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς εξηγείται η ποικιλομορφία αυτή, όταν όλα μας τα κύτταρα προέρχονται από το
ζυγωτό, το αρχικό δηλαδή κύτταρο, με το οποίο ξεκινά η ζωή μας; (4μ)
β) Τα λιποκύτταρα, τα οστεοκύτταρα, οι χονδροβλάστες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα
λεμφοκύτταρα ανήκουν στην ίδια κύρια κατηγορία ιστού, αλλά καθένα σε κάποιο
ιδιαίτερο είδος του. Ποια είναι η κύρια κατηγορία ιστού στην οποία ανήκουν και τα 5 είδη
κυττάρων και ποιο το ιδιαίτερο είδος του, στο οποίο ανήκει καθένα από αυτά; (6μ)
γ) Ποιο είδος μυϊκών κυττάρων συναντάται: Στο τοίχωμα της καρδιάς; Στο τοίχωμα ενός
αγγείου; Σε έναν σκελετικό μυ; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν φοράτε το ρολόι σας ή τα καινούργια σας παπούτσια για να πάτε στο σχολείο,
συμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση της όσφρησης. Στην
αρχή αισθάνεστε το ρολόι και τα παπούτσια σας να σας πιέζουν, στο δρόμο όμως για το
σχολείο οι αισθήσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να αναφέρετε το είδος υποδοχέων οι οποίοι αναμειγνύονται στην αίσθηση της
πίεσης που στην αρχή νιώθετε. Πώς ονομάζεται η νευρική οδός που ακολουθούν οι
νευρικές ώσεις που παράγουν οι υποδοχείς αυτοί; Σε ποιο λοβό των ημισφαιρίων
καταλήγει, ώστε να ερμηνευθούν οι νευρικές ώσεις που μεταφέρει;
ΙΙ. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο στο δρόμο για το σχολείο πάψατε να
αισθάνεστε την πίεση που αρχικά σας προκάλεσε το ρολόι και τα παπούτσια σας.
Προσπαθήστε να δώσετε μια εξήγηση για το όφελος που έχει ο οργανισμός μας από
την εξαφάνιση του αισθήματος που προκαλούν τέτοιου είδους, ακίνδυνα,
ερεθίσματα. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από τους πνεύμονες. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


β) Το αίμα κινείται από τους κόλπους προς τις κοιλίες, οι οποίες με τη συστολή τους το στέλνουν σε δύο αρτηρίες. Μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών υπάρχουν βαλβίδες που καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


γ) Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα. Δεν υπάρχει, επομένως, επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόλπους ή στις δύο κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


δ) Από την αριστερή κοιλία εισέρχεται στην αορτή και κινείται προς την περιφέρεια του σώματος, ενώ από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία και κινείται προς τους πνεύμονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 45)

====

ΙΙ. α) Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Το κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία, που αφορά το μέγεθος, το σχήμα το χρώμα κ.ά. Παρ' όλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό, με αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους επιτρέπουν να επιτελούν αποτελεσματικά τις εξειδικευμένες λειτουργίες τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Η κύρια κατηγορία ιστού στην οποία ανήκουν και τα 5 είδη κυττάρων είναι ο ερειστικός ιστός.
Λιποκύτταρα: Ο λιπώδης ιστός είναι ένας ειδικός τύπος χαλαρού συνδετικού ιστού, του οποίου τα κύτταρα (λιποκύτταρα) αποθηκεύουν λίπος.
Οστεοκύτταρα: Μέσα σε κοιλότητές της μεσοκυττάριας ουσίας του οστίτη ιστού υπάρχουν τα οστεοκύτταρα.
Χονδροβλάστες: Τα κύτταρά του χόνδρινου ιστού, οι χονδροβλάστες, βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες της μεσοκυττάριας ουσίας.
Ερυθρά αιμοσφαίρια: Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού, που αποτελείται από τρία είδη
κυττάρων: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.
Λεμφοκύτταρα: Στα μη κοκκιώδη λευκά αιμοσφαίρια περιλαμβάνονται τα λεμφοκύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10-11, 61)


γ)

  • Ο μυϊκός ιστός της καρδιάς (μυοκάρδιο) βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς. Οι μυϊκές ίνες του είναι κυλινδρικές και έχουν γραμμώσεις.
  • Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελείται από ατρακτοειδείς και χωρίς γραμμώσεις μυϊκές ίνες.
  • Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Αισθανόμαστε την υφή του ρολογιού και του παπουτσιού αλλά και την πίεση που ασκεί στο χέρι ή στο πόδι μας αντίστοιχα, δηλαδή, οι αισθήσεις που συμμετέχουν είναι η αφή και η πίεση. Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


ΙΙ. Η εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδρασή μας.
Ύστερα από την επίδραση ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος, για ορισμένο χρόνο, σε ένα υποδοχέα, η αίσθηση μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Αυτό είναι χρήσιμο για τον οργανισμό, αφού μπορεί να αγνοεί τέτοια ακίνδυνα ερεθίσματα και να επικεντρώνεται σε άλλα σημαντικότερα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164, 185)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11256


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7625αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License