5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:4
4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 31 Aug 2015 19:59 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απλή.νευρική.οδός Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Είδη.νευρικών.οδών Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Νευρική.οδός Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:6
6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 30 Dec 2014 18:27 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11211 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ.11 | §11.0
    Κεφ.11 | §11.1
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ι. Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός
ΙΙ. Παραδείγματα Ενδοκρινών αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Διαφορές
ΙΙ. Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.2

β.7

γ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 30 May 2014 22:24
Τελευταία τροποποίηση 04 Jan 2016 13:37 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11211

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των κυττάρων του αίματός μας περιλαμβάνονται τα λευκά
αιμοσφαίρια, κύτταρα με σημαντική συνεισφορά στην άμυνα του οργανισμού
μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο όργανο του οργανισμού μας παράγονται τα κύτταρα αυτά; Ποιες είναι
οι δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται; Τι συμβαίνει με τον αριθμό τους
σε περιπτώσεις μολύνσεως; (4μ)
β) Μεταξύ των λευκών αιμοσφαιρίων περιλαμβάνονται τα μακροφάγα. Σε ποια
ομάδα από τις δύο κύριες ομάδες λευκών αιμοσφαιρίων ανήκουν τα κύτταρα αυτά;
Από ποιο συγκεκριμένο είδος κυττάρων προέρχονται; (2μ)
γ) Τι ονομάζουμε διαπίδυση; Ποια κύτταρα είναι ικανά γι’ αυτήν; Ποιο είναι το
αποτέλεσμα της δράσης τους απέναντι στους μολυσματικούς παράγοντες (6μ)

ΙΙ. Η λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού ρυθμίζεται από το Νευρικό Σύστημα
και το από το Σύστημα των Ενδοκρινών Αδένων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Να αναφέρετε πέντε (5) ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. (5μ)
β) Ποια λειτουργική περιοχή του στελέχους του εγκεφάλου μας σχετίζεται με τη
λειτουργία του Συστήματος των Ενδοκρινών Αδένων; Να αιτιολογηθεί η απάντησή
σας. (4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα μηνύματα που στέλνει το Νευρικό Σύστημα στα εκτελεστικά
όργανα; Πώς ονομάζονται τα μηνύματα που στέλνουν οι ενδοκρινείς αδένες στα
κύτταρα ­ στόχους τους; Ποια είναι η διαφορά των δύο συστημάτων αναφορικά με
τον χρόνο που χρειάζεται για να δράσουν; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας μαθητής ακούει το κουδούνι του σχολείου να χτυπά στο τέλος της 7ης ώρας
και χαρούμενος συγκεντρώνει τα βιβλία του, προκειμένου να επιστρέψει σπίτι.
Το ερέθισμα που προκάλεσε την αντίδραση του μαθητή μεταβιβάστηκε στο
υποδεκτικό όργανο της ακοής, με τη βοήθεια τριών διαφορετικών μέσων.
• Το πρώτο από αυτά είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας,
• το επόμενο μια σειρά στερεών σωμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο
μεμβράνες και 3 οστά και το τελευταίο είναι
• ένα υγρό.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποια είναι τα στερεά σώματα που συμμετείχαν στη μεταβίβαση του
ερεθίσματος στο εσωτερικό των αυτιών του μαθητή και με ποια σειρά;
II. Πώς ονομάζεται το υγρό που συνέβαλε στη μεταβίβαση του ερεθίσματος
στο υποδεκτικό όργανο της ακοής; Σε ποια κατά σειρά τμήματα του
εσωτερικού αυτιού διαδόθηκαν οι παλμικές κινήσεις του συγκεκριμένου
υγρού; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που αποτελούν το υποδεκτικό όργανο
της ακοής; Πού αλλού στο αυτί υπάρχουν τέτοια κύτταρα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα λευκοκύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια) παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Οι δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται τα λευκά αιμοσφαίρια είναι : (1) Τα κοκκιώδη, (2) Τα μη κοκκιώδη (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Σε περιπτώσεις μολύνσεων ο αριθμός των λευκοκυττάρων αυξάνεται σημαντικά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


β) Τα μη κοκκιώδη, περιλαμβάνουν τα λεμφοκύτταρα και τα μεγάλα μονοκύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε μακροφάγα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


γ) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση),
κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση.
Εκεί απομονώνουν το μολυσματικό παράγοντα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις τοξικές ουσίες που πιθανόν αυτός έχει απελευθερώσει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

====

ΙΙ. α) Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν ο υποθάλαμος, η υπόφυση, ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, η επίφυση και ο θύμος αδένας κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


β) Ο υποθάλαμος. Ελέγχει την υπόφυση (αδένας), και με αυτό τον τρόπο αποτελεί και την περιοχή σύνδεσης του νευρικού συστήματος με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


γ) Τα μηνύματα που στέλνει το Νευρικό Σύστημα στα εκτελεστικά όργανα είναι οι νευρικές ώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139 & 143 & 145 & Προσαρτήσεις Οδηγιών Διδασκαλίας)
Τα μηνύματα που στέλνουν οι ενδοκρινείς αδένες στα κύτταρα-στόχους τους είναι οι ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)
Το νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη γρήγορη ρύθμιση, ενώ οι ενδοκρινείς αδένες για τη ρύθμιση αλλαγών που απαιτούν περισσότερο χρόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι ήχοι στο τέλος του ακουστικού πόρου συναντούν τον τυμπανικό υμένα, τον οποίο θέτουν σε παλμική κίνηση. Τα ακουστικά οστάρια μεταδίδουν τις παλμικές κινήσεις του τυμπανικού υμένα στο εσωτερικό αυτί. Η σφύρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη, που καλύπτει ένα άνοιγμα, στη βάση του κοχλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)


ΙΙ. Εσωτερικά, και σε όλο το μήκος του κοχλία υπάρχουν τρία κανάλια, το αιθουσαίο, το τυμπανικό και ο κοχλιακός πόρος. Τα κανάλια χωρίζονται μεταξύ τους με μεμβράνες και είναι γεμάτα με λέμφο. Το αιθουσαίο κανάλι ενώνεται στην κορυφή του κοχλία με το τυμπανικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)
Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφο του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφο του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη (κάτω τοίχωμα του κοχλιακού πόρου), εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος της βασικής μεμβράνης.
Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)
Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα. Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των ακουστικών κηλίδων είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11211


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7599αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License