49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:48
48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 21:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Κατάταξη.4.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:50
50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Sep 2015 19:21 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όφελος.παύσης.αισθήματος Είδος.μυϊκών.κυττάρων.σε.3.όργανα Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.5.ειδών.κυττάρων.σε.ιστούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ποικιλομορφία.κυττάρων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11255 49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 11 | §11.0
   Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
   Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Κατάταξη τεσσάρων αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Ι. Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει
ΙΙ. Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228
ΙΙ. Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.5

δ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 20:02
Τελευταία τροποποίηση 07 Sep 2015 19:20 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11255

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των αδένων, περιλαμβάνονται η υπόφυση, οι ιδρωτοποιοί αδένες, οι
ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους ενδοκρινείς αδένες; (4μ)
β) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους εξωκρινείς αδένες ; (4μ)
γ) Ποιοι από τους αδένες της εκφώνησης είναι μεικτοί; Για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται έτσι;
(4μ)

ΙΙ. Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων μας υπάρχουν διάφορα είδη
αντιγόνων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες αίματος διακρίνονται οι άνθρωποι, ως προς το
σύστημα ΑΒΟ; (2μ)
β) Αν ένα άτομο ανήκει στην Α ομάδα αίματος, ποιο είδος συγκολλητινών
(αντισωμάτων) δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματός του; (3μ)
γ) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες διακρίνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός ως προς το
σύστημα Rhesus; Σε ποια ομάδα αίματος στο σύστημα αυτό, πρέπει να ανήκει το
παιδί που κυοφορεί μια Rhesus αρνητική γυναίκα (Rh-), ώστε η γυναίκα αυτή να
μπορεί να αποκτήσει αντισώματα αντί-Rh; (4μ)
δ) Κατά το παρελθόν μια μετάγγιση αίματος ήταν ενδεχόμενο να οδηγήσει σε μια
επιπλοκή που χαρακτηρίζεται ως αιμόλυση. Πότε συμβαίνει η επιπλοκή αυτή
αναφορικά με το σύστημα ΑΒΟ, ποια πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται, ώστε η
πιθανότητά της να ελαχιστοποιείται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν φοράτε το ρολόι σας ή τα καινούργια σας παπούτσια για να πάτε στο σχολείο,
συμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση της όσφρησης. Στην
αρχή αισθάνεστε το ρολόι και τα παπούτσια σας να σας πιέζουν, στο δρόμο όμως για το
σχολείο οι αισθήσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να αναφέρετε το είδος υποδοχέων οι οποίοι αναμειγνύονται στην αίσθηση της
πίεσης που στην αρχή νιώθετε. Πώς ονομάζεται η νευρική οδός που ακολουθούν οι
νευρικές ώσεις που παράγουν οι υποδοχείς αυτοί; Σε ποιο λοβό των ημισφαιρίων
καταλήγει, ώστε να ερμηνευθούν οι νευρικές ώσεις που μεταφέρει;
ΙΙ. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο στο δρόμο για το σχολείο πάψατε να
αισθάνεστε την πίεση που αρχικά σας προκάλεσε το ρολόι και τα παπούτσια σας.
Προσπαθήστε να δώσετε μια εξήγηση για το όφελος που έχει ο οργανισμός μας από
την εξαφάνιση του αισθήματος που προκαλούν τέτοιου είδους, ακίνδυνα,
ερεθίσματα. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν η υπόφυση, τα επινεφρίδια, (ο υποθάλαμος, ο θυρεοειδής, η επίφυση και ο θύμος αδένας) κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Στους εξωκρινείς αδένες ανήκουν οι ιδρωτοποιοί αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 171)


γ) Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, εξωκρινή και ενδοκρινή- οι οποίοι ονομάζονται μεικτοί αδένες- στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ωοθήκες. Οι ωοθήκες κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), αρχίζουν να παράγουν ορμόνες όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 205)

====

ΙΙ. α) Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


β) Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β. Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, επομένως δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματος ατόμων με ομάδα αίματος Α, η συγκολλητίνη έναντι του αντιγόνου Α, αντί-Α. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


γ) Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Αν αυτή η πρωτεΐνη ενεθεί σε άτομο Rh-, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων αντι-Rh.
Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


δ) Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Αισθανόμαστε την υφή του ρολογιού και του παπουτσιού αλλά και την πίεση που ασκεί στο χέρι ή στο πόδι μας αντίστοιχα, δηλαδή, οι αισθήσεις που συμμετέχουν είναι η αφή και η πίεση. Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


ΙΙ. Η εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδρασή μας.
Ύστερα από την επίδραση ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος, για ορισμένο χρόνο, σε ένα υποδοχέα, η αίσθηση μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Αυτό είναι χρήσιμο για τον οργανισμό, αφού μπορεί να αγνοεί τέτοια ακίνδυνα ερεθίσματα και να επικεντρώνεται σε άλλα σημαντικότερα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164, 185)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11255


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1419αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License