48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:47
47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 17:46 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:49
49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Sep 2015 19:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όφελος.παύσης.αισθήματος Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11254 48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 11 | §11.0
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Κατάταξη 4 αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Ι. Διαδρομή νευρικών ώσεων υποδοχέας-εγκέφαλος
Ίδιο με Δ. Ι - 11253
ΙΙ. Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Αλβουμίνες - Ρόλος τους
Σφαιρίνες - Ρόλος τους
ΙΙ. Αιτιολόγηση αυτόματης αντίδρασης-καθυστέρησης πόνου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11253
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

1

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

5

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:59
Τελευταία τροποποίηση 21 Aug 2015 21:26 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11254

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των αδένων, περιλαμβάνονται ο θυρεοειδής, οι σιελογόνοι αδένες, το
πάγκρεας και η υπόφυση. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους ενδοκρινείς αδένες; (4μ)
β) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους εξωκρινείς αδένες ; (4μ)
γ) Ένας από τους αδένες της εκφώνησης είναι μεικτός. Ποιος είναι αυτός και για
ποιο λόγο χαρακτηρίζεται έτσι; (4μ)

ΙΙ. Το πλάσμα του αίματός μας αποτελείται από συστατικά μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται σημαντικές πρωτεΐνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια από τις πρωτεΐνες αυτές έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του
αίματος; Πώς ονομάζεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεθεί από το πλάσμα η
πρωτεΐνη αυτή; (4μ)
β) Ανάμεσα στις πρωτεΐνες του πλάσματος συμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνες. Τι
ακριβώς κάνουν οι πρωτεΐνες αυτές; (4μ)
γ) Ανάμεσα στις πρωτεΐνες του πλάσματος συμπεριλαμβάνονται οι σφαιρίνες. Πού
παράγονται; Ποιος είναι ο ρόλος τους; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν ακουμπάτε, κατά λάθος, μια πινέζα ή ένα καυτό φλιτζάνι τσάι θα έχετε προσέξει ότι
πρώτα τραβάτε το χέρι σας από το αντικείμενο που προξένησε το ερέθισμα και ύστερα
νιώθετε το τσίμπημα ή το κάψιμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκέφαλος δεν συμμετέχει
στην ακούσια και αυτόματη κίνηση με την οποία τραβούμε το χέρι μας αλλά, φυσικά,
ερμηνεύει τις νευρικές ώσεις που φθάνουν σε αυτόν ως αίσθηση πόνου, να γράψετε ένα
κείμενο στο οποίο να εξηγήσετε:

Ι. Ποια διαδρομή ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα στον οποίο
δημιουργήθηκαν ως το τμήμα του εγκεφάλου στο οποίο έφθασαν, προκειμένου να
δημιουργηθεί το αίσθημα του πόνου.
ΙΙ. Τον λόγο για τον οποίο πρώτα τραβιέται αυτόματα το χέρι μας και στη συνέχεια
νιώθουμε πόνο. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν η υπόφυση, ο θυρεοειδής, (ο υποθάλαμος, τα επινεφρίδια, η επίφυση και ο θύμος αδένας) κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Στους εξωκρινείς αδένες ανήκουν οι σιελογόνοι αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, εξωκρινή και ενδοκρινή- οι οποίοι ονομάζονται μεικτοί αδένες- στην κατηγορία αυτή ανήκει το πάγκρεας. Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διαμέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 171)

====

ΙΙ. α) Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος. Αν από το πλάσμα αφαιρεθεί το ινωδογόνο, το υγρό που παραμένει ονομάζεται ορός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


β) Οι αλβουμίνες είναι πρωτεΐνες που καθιστούν το αίμα κολλώδες και θολό και συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερής ωσμωτικής πίεσης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


γ) Οι σφαιρίνες είναι πρωτεΐνες του πλάσματος που παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών και τη μεταφορά ουσιών, έχουν ενζυμική δράση, ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πήξης του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα (μεταφέρει τη νευρική ώση από τον υποδοχέα στο νωτιαίο μυελό), τους ενδιάμεσους νευρώνες (αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρουν τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα α. στον κινητικό νευρώνα και β. στον εγκέφαλο) και τους κινητικούς νευρώνες (μεταφέρουν τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα). Τα εκτελεστικά όργανα αποκρίνονται στο ερέθισμα (νευρική ώση) που προέρχεται από τον κινητικό νευρώνα (οι αδένες εκκρίνουν ουσίες ενώ οι μύες συσπώνται).
Επομένως, η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα μέχρι τον εγκέφαλο είναι: υποδοχέας, αισθητικός νευρώνας, ενδιάμεσος νευρώνας, εγκέφαλος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149)


ΙΙ. Ο ενδιάμεσος νευρώνας είναι το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρει την ώση από τον αισθητικό νευρώνα τόσο στον κινητικό νευρώνα όσο και προς τον εγκέφαλο. Άρα η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα μέχρι το μυ (εκτελεστικό όργανο) που απομάκρυνε το χέρι μας είναι: υποδοχέας, αισθητικός νευρώνας, ενδιάμεσος νευρώνας, κινητικός νευρώνας, εκτελεστικό όργανο. Η πορεία αυτή είναι πιο σύντομη σε σχέση με την προηγούμενη και δεν χρειάζεται η μεσολάβηση του εγκεφάλου, γι΄αυτό και πρώτα απομακρύνουμε το χέρι μας και με απειροελάχιστη καθυστέρηση νιώθουμε τον πόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11254


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1418αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License