47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:46
46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 19:06 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:48
48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 21:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Κατάταξη.4.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11253 47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ι. Διαδρομή νευρικών ώσεων υποδοχέας-εγκέφαλος
ΙΙ. Ενέργεια σπερματοζωαρίου
Είσοδος σπερματοζωαρίου εντός ωαρίου - Απαγόρευση εισόδου 2ου
Διαδρομή σπερματοζωαρίου
Προέλευση σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα - Μεταβολές
ΙΙ. Αιτιολόγηση αυτόματης αντίδρασης-καθυστέρησης πόνου
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:56
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2016 17:46 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11253

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο οφθαλμικός βολβός μας, η πεπλατυσμένη σφαίρα που αποτελεί τμήμα του ματιού
μας αποτελείται από 3 χιτώνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι χιτώνες αυτοί; (3μ)
β) Ποιος από τους χιτώνες αυτούς περιέχει μεγάλο αριθμό αγγείων και χρωστικές; Ποια
είναι η σημασία των χρωστικών που περιέχει; (4μ)
γ) Ποιος από τους χιτώνες αυτούς αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό; Ποια είναι η
θέση του χιτώνα αυτού, σε σχέση με τους άλλους χιτώνες του ματιού; Πώς ονομάζεται
το πρόσθιο τμήμα του και ποιες οι ιδιότητές του; (5μ)

ΙΙ. Ένα σπερματοζωάριο προκειμένου να γονιμοποιήσει ένα ωάριο πρέπει, πρώτον να το
συναντήσει και, δεύτερον να καταφέρει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Από πού αντλεί ενέργεια το σπερματοζωάριο προκειμένου να διανύσει το δρόμο που το
χωρίζει από το ωάριο; (2μ)
β) Ποιο τμήμα του σπερματοζωαρίου εισδύει στο εσωτερικό του ωαρίου; Πώς το καταφέρνει;
Είναι δυνατή η είσοδος και άλλου σπερματοζωαρίου στο εσωτερικό ενός ωαρίου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (4μ)
γ) Ποια διαδρομή ακολουθούν τα σπερματοζωάρια από τότε που απελευθερώνονται με την
εκσπερμάτωση, ως τον τελικό προορισμό τους; (3μ)
δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται κατευθείαν τα σπερματοζωάρια;
Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων τους; Τι είδους μεταβολές υφίστανται ώστε να
αποκτήσουν τη μορφή των σπερματοζωαρίων; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν ακουμπάτε, κατά λάθος, μια πινέζα ή ένα καυτό φλιτζάνι τσάι θα έχετε προσέξει ότι
πρώτα τραβάτε το χέρι σας από το αντικείμενο που προξένησε το ερέθισμα και ύστερα
νιώθετε το τσίμπημα ή το κάψιμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκέφαλος δεν συμμετέχει
στην ακούσια και αυτόματη κίνηση με την οποία τραβούμε το χέρι μας αλλά, φυσικά,
ερμηνεύει τις νευρικές ώσεις που φθάνουν σε αυτόν ως αίσθηση πόνου, να γράψετε ένα
κείμενο στο οποίο να εξηγήσετε:

Ι. Ποια διαδρομή ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα στον οποίο
δημιουργήθηκαν ως το τμήμα του εγκεφάλου στο οποίο έφθασαν, προκειμένου να
δημιουργηθεί το αίσθημα του πόνου.
ΙΙ. Τον λόγο για τον οποίο πρώτα τραβιέται αυτόματα το χέρι μας και στη συνέχεια
νιώθουμε πόνο. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο οφθαλμικός βολβός αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Ο χοριοειδής χιτώνας βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αγγείων και περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλαση τους μέσα στο μάτι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Ο σκληρός χιτώνας (λευκό του ματιού) βρίσκεται εξωτερικά και είναι ένα σκληρό, ελαστικό στρώμα από πυκνό συνδετικό ιστό. Το πρόσθιο τμήμα του σκληρού, ο κερατοειδής, είναι διαφανές με μεγάλη κυρτότητα, που βοηθάει στη διάθλαση του φωτός προκειμένου να έχουμε σωστή εστίαση του αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα- διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 175)

====

ΙΙ. α) Το ενδιάμεσο σώμα του σπερματοζωαρίου περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνηση του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


δ) Οι σπερματίδες, με 23 χρωμοσώματα η καθεμία, υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματός τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια, καθένα από τα οποία αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα (μεταφέρει τη νευρική ώση από τον υποδοχέα στο νωτιαίο μυελό), τους ενδιάμεσους νευρώνες (αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρουν τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα α. στον κινητικό νευρώνα και β. στον εγκέφαλο) και τους κινητικούς νευρώνες (μεταφέρουν τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα). Τα εκτελεστικά όργανα αποκρίνονται στο ερέθισμα (νευρική ώση) που προέρχεται από τον κινητικό νευρώνα (οι αδένες εκκρίνουν ουσίες ενώ οι μύες συσπώνται).
Επομένως, η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα μέχρι τον εγκέφαλο είναι: υποδοχέας, αισθητικός νευρώνας, ενδιάμεσος νευρώνας, εγκέφαλος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149)


ΙΙ. Ο ενδιάμεσος νευρώνας είναι το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρει την ώση από τον αισθητικό νευρώνα τόσο στον κινητικό νευρώνα όσο και προς τον εγκέφαλο. Άρα η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις, από τον υποδοχέα μέχρι το μυ (εκτελεστικό όργανο) που απομάκρυνε το χέρι μας είναι: υποδοχέας, αισθητικός νευρώνας, ενδιάμεσος νευρώνας, κινητικός νευρώνας, εκτελεστικό όργανο. Η πορεία αυτή είναι πιο σύντομη σε σχέση με την προηγούμενη και δεν χρειάζεται η μεσολάβηση του εγκεφάλου, γι΄αυτό και πρώτα απομακρύνουμε το χέρι μας και με απειροελάχιστη καθυστέρηση νιώθουμε τον πόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11253


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2548αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License