46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:45
45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 14:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:47
47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 17:46 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11252 46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
ΙΙ.
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.1
Θεματολογία Ι. Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα
Ι. Μετατροπή ενός είδους μνήμης στο άλλο
Είδος μνήμης - Νόσος Αλτσχάιμερ
Ίδιο με Δ. Ι - 11251
ΙΙ. ΙΙ. Είδος κυττάρων που περιβάλλουν νευρώνες - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11251
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

2

ΙΙ. ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:47
Τελευταία τροποποίηση 21 Aug 2015 19:06 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11252

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η καρδιά μας, η μυώδης αντλία που πάλλεται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της
ζωής μας, είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγονωμένου αίματος από τους
πνεύμονες στους ιστούς και, αντίστροφα, για τη μεταφορά του πλούσιου σε
διοξείδιο του άνθρακα αίματος από τους ιστούς στους πνεύμονες. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας το αίμα εισέρχεται σε αυτήν, από
ποιους χώρους της εξέρχεται από αυτήν; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται οι αρτηρίες στις οποίες διοχετεύεται το αίμα από την καρδιά
μας; (4μ)
γ) Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας κυκλοφορεί οξυγονωμένο αίμα και
σε ποιους κυκλοφορεί αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα; (4μ)


ΘΕΜΑ Δ
Στις μέρες μας η νόσος του Αλτσχάιμερ εξελίσσεται σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα,
καθώς αυξάνει ο αριθμός των ηλικιωμένων κυρίως ατόμων που προσβάλλονται από
αυτήν. Στα αρχικά συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνεται η αδυναμία ανάκλησης
γεγονότων που έγιναν στο κοντινό παρελθόν, ενώ με την πρόοδό της ο ασθενής
αδυνατεί να ανακαλέσει γεγονότα που είχαν συμβεί στο μακρινό παρελθόν και που,
κανονικά, θα έπρεπε να ήταν τμήμα της συνείδησής του.
Για την αιτία που προκαλεί το νόσημα αυτό έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις μια από
τις οποίες υποστηρίζει ότι στους πάσχοντες καταστρέφεται το περίβλημα των νευρώνων.
Με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει η εκφώνηση και τις γνώσεις σας από τη
μελέτη του Νευρικού Συστήματος να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να
παρουσιάζετε:

Ι. Το είδος της μνήμης που πλήττει η νόσος στα αρχικά στάδια και στο τελικό στάδιο. Το
πώς γίνεται, στους υγιείς ανθρώπους, η μετατροπή του ενός είδους μνήμης στο άλλο.
ΙΙ. Το είδος των κυττάρων που συνιστούν το περίβλημα των νευρώνων καθώς και τις
λειτουργίες που επιτελούν τα κύτταρα αυτά. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα από τους πνεύμονες. Από την αριστερή κοιλία κινείται προς την περιφέρεια του σώματος, ενώ από τη δεξιά κοιλία κινείται προς τους πνεύμονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45)


β) Από τη δεξιά κοιλία διοχετεύεται προς την πνευμονική αρτηρία ενώ από την αριστερή κοιλία διοχετεύεται προς την αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 45)


γ) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Με
τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)

====

ΙΙ.

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη αφορά την παραμονή των πληροφοριών στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη, η οποία σχετίζεται με μόνιμες δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή αυτή εξαρτάται από το είδος, την ένταση και τη συχνότητα του ερεθίσματος. Ερεθίσματα πολύ έντονα ή επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα ή δυσάρεστα αποθηκεύονται ευκολότερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Μερικές από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη εξασθενούν με το χρόνο και τελικά διαγράφονται. Άλλες παραμένουν για πάντα ως τμήμα της συνείδησης μας, όπως είναι, για παράδειγμα, το όνομα μας.
Η μακροπρόθεσμη μνήμη περιλαμβάνει πολυάριθμα κυκλώματα νευρώνων, που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, τμήματα του ινιακού και του κροταφικού λοβού σχετίζονται με τη μνήμη προσώπων, λέξεων, εικόνων και ήχων. Η ανάκληση από τη μνήμη ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου απαιτεί την ανάκληση και το συνδυασμό πληροφοριών αποθηκευμένων σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες είναι απεριόριστη.
Το άτομο με Αλτσχάιμερ πρώτα χάνει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη (γεγονότα που έγιναν στο κοντινό παρελθόν) και μετά τη μακροπρόθεσμη μνήμη (γεγονότα που έγιναν στο μακρινό παρελθόν και θα έπρεπε να είναι μέρος της συνείδησής του). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


ΙΙ. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, περιβάλλουν το νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες. Τα κύτταρα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τους νευρώνες και έχουν βοηθητικό ρόλο :

  • προμηθεύουν με θρεπτικά συστατικά τους νευρώνες,
  • χρησιμεύουν στην απορρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από αυτούς,
  • συμβάλλουν στη μόνωσή του και στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139-140)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11252


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1415αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License