45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:44
44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Jul 2015 18:46 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:46
46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 19:06 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11251 45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.1
Θεματολογία Ι. Ι. Μετατροπή ενός είδους μνήμης στο άλλο
Είδος μνήμης - Νόσος Αλτσχάιμερ
ΙΙ. Νοσήματα & σεξουαλική επαφή
Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Σεξουαλική συμπεριφορά - Αντισυλληπτικό μέσο
ΙΙ. Είδος κυττάρων που περιβάλλουν νευρώνες - Λειτουργίες
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.3

γ.3

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:44
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2016 14:26 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11251

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Με την σεξουαλική επαφή είναι δυνατή η μετάδοση διαφόρων νοσημάτων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς χαρακτηρίζονται τα νοσήματα αυτά; (2μ)
β) Ποια συμπτώματα, που σχετίζονται με τα νοσήματα αυτά, πρέπει να οδηγούν χωρίς
καθυστέρηση σε ειδικό γιατρό; (6μ)
γ) Σε ποια προβλήματα μπορεί να οδηγήσει η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των νοσημάτων
αυτών; (2μ)
δ) Ποιος τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς αποτελεί την καλύτερη «ασπίδα» προστασίας,
από τα νοσήματα αυτά; Από τις προσφερόμενες μεθόδους, ποια δρα και ως
αντισυλληπτικό μέσο; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Στις μέρες μας η νόσος του Αλτσχάιμερ εξελίσσεται σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα,
καθώς αυξάνει ο αριθμός των ηλικιωμένων κυρίως ατόμων που προσβάλλονται από
αυτήν. Στα αρχικά συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνεται η αδυναμία ανάκλησης
γεγονότων που έγιναν στο κοντινό παρελθόν, ενώ με την πρόοδό της ο ασθενής
αδυνατεί να ανακαλέσει γεγονότα που είχαν συμβεί στο μακρινό παρελθόν και που,
κανονικά, θα έπρεπε να ήταν τμήμα της συνείδησής του.
Για την αιτία που προκαλεί το νόσημα αυτό έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις μια από
τις οποίες υποστηρίζει ότι στους πάσχοντες καταστρέφεται το περίβλημα των νευρώνων.
Με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει η εκφώνηση και τις γνώσεις σας από τη
μελέτη του Νευρικού Συστήματος να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να
παρουσιάζετε:

Ι. Το είδος της μνήμης που πλήττει η νόσος στα αρχικά στάδια και στο τελικό στάδιο. Το
πώς γίνεται, στους υγιείς ανθρώπους, η μετατροπή του ενός είδους μνήμης στο άλλο.
ΙΙ. Το είδος των κυττάρων που συνιστούν το περίβλημα των νευρώνων καθώς και τις
λειτουργίες που επιτελούν τα κύτταρα αυτά. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Χαρακτηρίζονται ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


β) Συμπτώματα όπως πόνος ή ερεθισμός στη γενετική περιοχή, τσούξιμο κατά την ούρηση, διογκωμένοι αδένες, μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή από το πέος, πληγές, φουσκάλες στη γεννητική περιοχή ή στο στόμα, πρέπει να οδηγούν χωρίς καθυστέρηση στον ειδικό γιατρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


γ) Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης των αναπαραγωγικών οργάνων και ενδεχόμενο επιπλοκών με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μεταδοθεί η ασθένεια από τον ένα ερωτικό σύντροφο στον άλλο ή ακόμα και στους απογόνους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


δ) Η αποχή και η πιστή μονογαμική σχέση προσφέρουν λύσεις ενάντια στα αφροδίσια νοσήματα και ειδικότερα στο AIDS. Όσοι όμως επιμένουν να έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Αυτό αφενός δρα ως αντισυλληπτικό μέσο αφετέρου μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης των αφροδίσιων νοσημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη αφορά την παραμονή των πληροφοριών στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη, η οποία σχετίζεται με μόνιμες δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή αυτή εξαρτάται από το είδος, την ένταση και τη συχνότητα του ερεθίσματος. Ερεθίσματα πολύ έντονα ή επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα ή δυσάρεστα αποθηκεύονται ευκολότερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Μερικές από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη εξασθενούν με το χρόνο και τελικά διαγράφονται. Άλλες παραμένουν για πάντα ως τμήμα της συνείδησης μας, όπως είναι, για παράδειγμα, το όνομα μας.
Η μακροπρόθεσμη μνήμη περιλαμβάνει πολυάριθμα κυκλώματα νευρώνων, που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, τμήματα του ινιακού και του κροταφικού λοβού σχετίζονται με τη μνήμη προσώπων, λέξεων, εικόνων και ήχων. Η ανάκληση από τη μνήμη ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου απαιτεί την ανάκληση και το συνδυασμό πληροφοριών αποθηκευμένων σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες είναι απεριόριστη.
Το άτομο με Αλτσχάιμερ πρώτα χάνει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη (γεγονότα που έγιναν στο κοντινό παρελθόν) και μετά τη μακροπρόθεσμη μνήμη (γεγονότα που έγιναν στο μακρινό παρελθόν και θα έπρεπε να είναι μέρος της συνείδησής του). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


ΙΙ. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, περιβάλλουν το νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες. Τα κύτταρα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τους νευρώνες και έχουν βοηθητικό ρόλο :

  • προμηθεύουν με θρεπτικά συστατικά τους νευρώνες,
  • χρησιμεύουν στην απορρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από αυτούς,
  • συμβάλλουν στη μόνωσή του και στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139-140)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11251


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1414αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License