43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:42
42o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 17:51 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Αναιμία-Συμπτώματα Αναιμία.με.ανεπάρκεια.σιδήρου-Αντιμετώπιση Αναιμία.σχετική.με.έντερο-Αντιμετώπιση Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Λειτουργία.αιμοσφαιρίνης.Α
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:44
44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Jul 2015 18:46 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11249 43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.0
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές
Ι. Αίσθηση πίεσης & πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11215
ΙΙ. Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
ΙΙ. Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11215
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.5

β.3

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.7

β.3

γ.3

ΙΙ.

5

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:30
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 19:24 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11249

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το μυϊκό σύστημα, του οποίου ο βασικότερος ιστός είναι ο μυϊκός, είναι υπεύθυνο για
τις κινήσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο άλλο σύστημα οργάνων, μαζί με το μυϊκό, συμβάλλει στην πραγματοποίηση των
κινήσεων; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα του μυϊκού ιστού; Ποια είναι η χαρακτηριστική ικανότητα
που έχουν; (4μ)
γ) Ποια διαφορετικά είδη μυϊκού ιστού υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό; Τα όργανα
των οποίων κύριος ιστός είναι ο μυϊκός εκτελούν εντολές που λαμβάνουν από ένα άλλο
σύστημα οργάνων. Ποιο είναι το σύστημα αυτό; (4μ)

ΙΙ. Το πέος, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, εισέρχεται στον γυναικείο κόλπο
προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Η είσοδος του πέους προϋποθέτει τη στύση
του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι μεταβολές που γίνονται στο πέος κατά τη στύση; Πώς επιτυγχάνεται αυτή;
(5μ)
β) Τι είναι η πόσθη και τι η ακροποσθία; (4μ)
γ) Τι είναι η περιτομή και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν μας κτυπάει κάποιος στο γόνατο, στην περιοχή της επιγονατίδας, η κνήμη
μας τινάζεται αντανακλαστικά προς τα πάνω, ενώ καταλαβαίνουμε την πίεση που
μας άσκησε το κτύπημα. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να
περιγράφετε τη διαδρομή της νευρικής ώσης αναφέροντας τα τμήματα του
νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων που εμπλέκονται:

Ι. Στην αίσθηση που προκαλεί το κτύπημα στο γόνατο και
ΙΙ. Στην αντανακλαστική κίνηση που εκδηλώνεται. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το ερειστικό σύστημα, που αποτελείται από τον αρθρωτό σκελετό, στηρίζει και προστατεύει τον οργανισμό και μαζί με το
μυϊκό σύστημα συμβάλλει στις κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)


γ) Υπάρχουν τρεις τύποι μυϊκού ιστού: ο σκελετικός μυϊκός ιστός, ο μυϊκός ιστός της καρδιάς (μυοκάρδιο) και ο λείος μυϊκός ιστός.
Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών για τις μεταβολές του περιβάλλοντος, το κεντρικό νευρικό σύστημα δίνει τις κατάλληλες εντολές στους μυς και στους αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 139)

====

ΙΙ. α) Το πέος αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Τα τρία σηραγγώδη σώματα περιβάλλονται από δέρμα, την πόσθη. Το τμήμα της πόσθης που καλύπτει τη βάλανο ονομάζεται ακροποσθία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Η ακροποσθία κατά την ούρηση και κυρίως κατά τη στύση τραβιέται προς τα πίσω. Όταν η ακροποσθία έχει πολύ στενό άνοιγμα, δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω και προκαλείται πόνος. Σ' αυτή την περίπτωση αφαιρείται χειρουργικά με περιτομή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)
Για την αίσθηση της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)
Οι νευρικές ώσεις από τους πιο πάνω υποδοχείς με αισθητικά νωτιαία νεύρα φτάνουν στο νωτιαίο μυελό και μέσω αισθητικής οδού μεταφέρονται αρχικά στον θάλαμο, στο στέλεχος του εγκεφάλου, και από εκεί καταλήγουν στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 159, 173)


ΙΙ. Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει σύναψη με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διά μέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11249


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1412αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License