40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:39
39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2015 21:24 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:41
41o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 19:57 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.με.σπερματογόνια Αριθμός.χρωμοσωμάτων.δειγμάτων Διατροφή.και.υγεία.εγκύου-παιδιού-Προβλήματα Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.ιστού.κυττάρων.με.λάχνες Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Ονομασία.αμφίκοιλων.απύρηνων.κυττάρων Προέλευση.τριχοφόρων.κυττάρων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11246 40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ.10 | §10.1-10.3
 Ι. Κεφ. 11 | §11.2
ΙΙ. Κεφ. 11 | §11.2
Θεματολογία Ι. Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών
Ι. Υποδοχείς πεπτιδικών - στεροειδών ορμονών
Ίδιο με Δ. Ι - 11245
ΙΙ. Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11213
ΙΙ. Άμεση αντιμετώπιση αλλεργίας - Δράση αδρεναλίνης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11245
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.4

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:49
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2015 18:47 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11246

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό μας σύστημα περιλαμβάνει 3 κύρια είδη αγγείων. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιο είδος αγγείων μεταφέρει αίμα στην καρδιά, ποιο απομακρύνει το αίμα από την
καρδιά; (2μ)
β) Να συγκρίνετε τα δύο είδη αγγείων του προηγούμενου ερωτήματος ως προς: τον
αριθμό τους, το αν εμφανίζουν ή όχι σφυγμό, το αν διαθέτουν ή όχι βαλβίδες, το πάχος
του τοιχώματός τους, το μέγεθος της εσωτερικής διαμέτρου τους, την τιμή της πίεσης
του αίματος στο εσωτερικό τους. (6μ)
γ) Ένα από τα διαφορετικά είδη αγγείων παρεμβάλλεται μεταξύ των άλλων δύο. Τι ισχύει
με την ταχύτητα του αίματος στα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών
διευκολύνεται από την ταχύτητα του αίματος στο εσωτερικό τους; (4μ)

ΙΙ. Ως αίσθηση χαρακτηρίζουμε το αποτέλεσμα της ερμηνείας των ερεθισμάτων
που φτάνουν στον εγκέφαλο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι αισθήσεις; Σε
ποια κατηγορία από αυτές ανήκει η αίσθηση της αφής, σε ποια η αίσθηση της
ισορροπίας; (4μ)
β) Μια νευρική ώση που δημιουργήθηκε σε κάποια περιοχή του σώματός μας,
ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδρομή κατέληξε στον εγκέφαλο όπου
ερμηνεύθηκε, ως αίσθηση της θερμοκρασίας. Πού μπορεί να δημιουργήθηκε αυτή
η νευρική ώση; Πώς ονομάζεται το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο ερμηνεύθηκε;
(4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία δημιουργούνται οι νευρικές ώσεις που
σχετίζονται με την αίσθηση της ακοής; Πώς ονομάζεται το υποδεκτικό όργανο στο
οποίο ανήκουν; Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις που
παράγουν τα κύτταρα αυτά μέχρι ο εγκέφαλός μας να τις ερμηνεύσει ως ήχο; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι πάσχοντες από σοβαρές μορφές αλλεργίας ή από άσθμα χρειάζεται να λαμβάνουν
αδρεναλίνη ή κορτιζόνη. Δεδομένου ότι η αδρεναλίνη ανήκει στις πεπτιδικές ορμόνες,
ενώ η κορτιζόνη ανήκει στις στεροειδείς ορμόνες να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο
οποίο να εξηγήσετε συνοπτικά:

Ι. Πού βρίσκονται οι υποδοχείς με τους οποίους συνδέεται κάθε μια από τις ορμόνες
αυτές, ώστε οι ορμόνες να δρουν στα κύτταρα στόχους τους και
ΙΙ. Για ποιο λόγο στα σοβαρά περιστατικά αλλεργίας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση,
οι γιατροί χορηγούν στον ασθενή αδρεναλίνη και όχι κορτιζόνη. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο εσωτερικό των φλεβών το αίμα οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. Το αίμα, με κάθε συστολή των κοιλιών της καρδιάς, διοχετεύται στις αρτηρίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


β)

Σύγκριση Αγγείων
Ιδιότητες Αγγείων Φλέβες Αρτηρίες
Αριθμός περισσότερες λιγότερες
Εμφανίζουν Σφυγμό όχι ναι
Διαθέτουν βαλβίδες ναι όχι
Πάχος τοιχώματος λεπτότερες παχύτερες
Εσωτερική διάμετρος μεγαλύτερη μικρότερη
Πίεση αίματος στο εσωτερικό μικρότερη μεγαλύτερη

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


γ) Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

====

ΙΙ. α) Οι αισθήσεις διακρίνονται σε σωματικές και ειδικές.
Η αφή ανήκει στις σωματικές, ενώ η ισορροπία ανήκει στις ειδικές αισθήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 173, 184)


β) Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς.
Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η αδρεναλίνη ανήκει στις αμίνες άρα πρόκειται για πεπτιδική ορμόνη. Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης.
Αντίθετα, η κορτιζόνη ανήκει στις στεροειδείς ορμόνες. Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


ΙΙ. Σε σοβαρές περιπτώσεις αλλεργίας χρειάζεται άμεση δράση της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί.
Στις πεπτιδικές ορμόνες το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί κατευθείαν τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Στις στεροειδείς ορμόνες, το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. Οι ορμόνες αυτές δρουν πιο αργά από τις προηγούμενες, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο.
Επμένως, στα σοβαρά περιστατικά αλλεργίας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, οι γιατροί χορηγούν στον ασθενή αδρεναλίνη και όχι κορτιζόνη που απαιτεί περισσότερο χρόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11246


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7621αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License