39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:38
38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 22:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Μορφή-Ρόλος.επιδιδυμίδας Μορφή-Ρόλος.σπερματικών.σωληναρίων Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Τμήματα.αναπαραγωγικού.άνδρα.μετά.την.επιδιδυμίδα Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:40
40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2015 18:47 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11245 39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 11 | §11.2
ΙΙ. Κεφ. 11 | §11.2
Θεματολογία Ι. Μνήμη - Είδη μνήμης
Μετατροπή μνήμης - Χρόνος μετατροπής
Αμνησία - Απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης
Ίδιο με Β. Ι - 11235
Ι. Υποδοχείς πεπτιδικών - στεροειδών ορμονών
ΙΙ. Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών
ΙΙ. Άμεση αντιμετώπιση αλλεργίας - Δράση αδρεναλίνης
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ.2

δ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:44
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2015 21:24 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11245

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μια από τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες, η οποία αποτελεί προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση των άλλων, είναι η μνήμη. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Πώς ορίζεται η μνήμη; Σε ποια είδη διακρίνεται; (3μ)
β) Πώς το ένα είδος μνήμης του ερωτήματος α. μετατρέπεται στο άλλο; (3μ)
γ) Από τι εξαρτάται ο χρόνος μετατροπής του ενός είδους μνήμης στο άλλο; (3μ)
δ) Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί αμνησία; Από τι εξαρτάται η
απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης; (3μ)

ΙΙ. Για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης τα ζευγάρια καταφεύγουν σε
διαφορετικές μεθόδους αντισύλληψης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακεκομμένη
συνουσία, η ημερολογιακή μέθοδος και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Γιατί οι δύο πρώτες μέθοδοι θεωρούνται αναξιόπιστες; (6μ)
β) Τι περιέχουν τα αντισυλληπτικά χάπια; Πώς δρουν; Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειές
τους; (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι πάσχοντες από σοβαρές μορφές αλλεργίας ή από άσθμα χρειάζεται να λαμβάνουν
αδρεναλίνη ή κορτιζόνη. Δεδομένου ότι η αδρεναλίνη ανήκει στις πεπτιδικές ορμόνες,
ενώ η κορτιζόνη ανήκει στις στεροειδείς ορμόνες να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο
οποίο να εξηγήσετε συνοπτικά:

Ι. Πού βρίσκονται οι υποδοχείς με τους οποίους συνδέεται κάθε μια από τις ορμόνες
αυτές, ώστε οι ορμόνες να δρουν στα κύτταρα στόχους τους και
ΙΙ. Για ποιο λόγο στα σοβαρά περιστατικά αλλεργίας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση,
οι γιατροί χορηγούν στον ασθενή αδρεναλίνη και όχι κορτιζόνη. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών ονομάζεται μνήμη. Διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη και σε μακροπρόθεσμη μνήμη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


β) Η βραχυπρόθεσμη μνήμη αφορά την παραμονή των πληροφοριών στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη, η οποία σχετίζεται με μόνιμες δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


γ) Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή αυτή εξαρτάται από το είδος, την ένταση και τη συχνότητα του ερεθίσματος. Ερεθίσματα πολύ έντονα ή επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα ή δυσάρεστα αποθηκεύονται ευκολότερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 163)


δ) Σε περιπτώσεις τραυματισμού του εγκεφάλου, ή λόγω διάφορων ασθενειών, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μνήμης, αμνησία. Η απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου, που επηρεάστηκε από τον τραυματισμό ή από την ασθένεια. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις τραυματισμού περιοχών του κροταφικού λοβού παρατηρείται απώλεια στη μνήμη ήχων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 163)

====

ΙΙ. α) Η διακεκομμένη συνουσία είναι η πιο απλή αλλά και η πιο αναξιόπιστη μέθοδος γιατί μερικές σταγόνες σπέρματος μπορεί να διαφύγουν και πριν από την εκσπερμάτωση.
Η ημερολογιακή μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει μόνο μία φορά το μήνα και ότι τα γεννητικά κύτταρα ζουν μόνο λίγες μέρες. Αν μια γυναίκα έχει σταθερό κύκλο 28 ημερών, τότε οι γόνιμες μέρες της προσδιορίζονται μεταξύ της 10ης και της 17ης μέρας. Και αυτή η μέθοδος δεν είναι και τόσο αξιόπιστη, γιατί οι μέρες της ωοθυλακιορρηξίας παρουσιάζουν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 226-227)


β) Τα αντισυλληπτικά χάπια περιέχουν συνθετικές ορμόνες (οιστρογόνα ή/και προγεστερόνη) και διακόπτουν την ωοθυλακιορρηξία ή αποτρέπουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Τα αντισυλληπτικά πρέπει να λαμβάνονται με την καθοδήγηση ιατρού. Ενοχοποιούνται για τη δημιουργία προβλημάτων στο κυκλοφορικό σύστημα, για καρκινογενέσεις κ.τ.λ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η αδρεναλίνη ανήκει στις αμίνες άρα πρόκειται για πεπτιδική ορμόνη. Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης.
Αντίθετα, η κορτιζόνη ανήκει στις στεροειδείς ορμόνες. Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


ΙΙ. Σε σοβαρές περιπτώσεις αλλεργίας χρειάζεται άμεση δράση της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί.
Στις πεπτιδικές ορμόνες το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί κατευθείαν τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Στις στεροειδείς ορμόνες, το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. Οι ορμόνες αυτές δρουν πιο αργά από τις προηγούμενες, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο.
Επμένως, στα σοβαρά περιστατικά αλλεργίας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, οι γιατροί χορηγούν στον ασθενή αδρεναλίνη και όχι κορτιζόνη που απαιτεί περισσότερο χρόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11245


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_912αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License