37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:36
36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:38
38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 22:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Μορφή-Ρόλος.επιδιδυμίδας Μορφή-Ρόλος.σπερματικών.σωληναρίων Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Τμήματα.αναπαραγωγικού.άνδρα.μετά.την.επιδιδυμίδα Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11243 37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Πίεση του αίματος
Είδη - Τιμές πίεσης
Αρτηριακή υπέρταση - Συνέπειες
Αίτια πτώσης της πίεσης
Ι. Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός
Ίδιο με Δ. Ι - 11211
ΙΙ. Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας
Περιεχόμενο ωοθυλακίων ωοθηκών
Σημασία της μείωσης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11234
ΙΙ. Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11211
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

Ι.

3

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:32
Τελευταία τροποποίηση 17 May 2015 21:10 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11243

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η πίεση του αίματος αποτελεί έναν από τους δείκτες υγείας ενός ατόμου. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Τι εκφράζει ο όρος «πίεση του αίματος»; (2μ)
β) Ποιο είδος πίεσης χαρακτηρίζεται συστολική, ποιο διαστολική, ποιες είναι οι
φυσιολογικές τιμές κάθε μίας; (4μ)
γ) Ποια παθολογική κατάσταση χαρακτηρίζουμε ως αρτηριακή υπέρταση; Ποιες
μπορεί να είναι οι συνέπειές της; (4μ)
δ) Στην περιοχή των φλεβών αλλά και στα τριχοειδή η πίεση ελαχιστοποιείται. Πού
οφείλεται η πτώση της τιμής της πίεσης του αίματος; (2μ)

ΙΙ. Με τον όρο ωογένεση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία παράγονται
τα ωάρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας; Ποιες αλλαγές
υφίστανται προκειμένου να γίνουν ωοκύτταρα; (3μ)
β) Ποιο είδος αναπαραγωγικού κυττάρου βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο; Με
ποια συχνότητα και σε ποιο αριθμό αναπτύσσονται τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες;
(5μ)
γ) Το ωάριο έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων (23 χρωμοσώματα) από τον
αριθμό χρωμοσωμάτων που έχουν τα σωματικά μας κύτταρα. Ποια είναι η σημασία
αυτού του γεγονότος για τη δημιουργία ενός ζυγωτού με τον φυσιολογικό αριθμό
χρωμοσωμάτων; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας μαθητής ακούει το κουδούνι του σχολείου να χτυπά στο τέλος της 7ης ώρας
και χαρούμενος συγκεντρώνει τα βιβλία του, προκειμένου να επιστρέψει σπίτι.
Το ερέθισμα που προκάλεσε την αντίδραση του μαθητή μεταβιβάστηκε στο
υποδεκτικό όργανο της ακοής, με τη βοήθεια τριών διαφορετικών μέσων.
• Το πρώτο από αυτά είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας,
• το επόμενο μια σειρά στερεών σωμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο
μεμβράνες και 3 οστά και το τελευταίο είναι
• ένα υγρό.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποια είναι τα στερεά σώματα που συμμετείχαν στη μεταβίβαση του
ερεθίσματος στο εσωτερικό των αυτιών του μαθητή και με ποια σειρά;
II. Πώς ονομάζεται το υγρό που συνέβαλε στη μεταβίβαση του ερεθίσματος
στο υποδεκτικό όργανο της ακοής; Σε ποια κατά σειρά τμήματα του
εσωτερικού αυτιού διαδόθηκαν οι παλμικές κινήσεις του συγκεκριμένου
υγρού; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που αποτελούν το υποδεκτικό όργανο
της ακοής; Πού αλλού στο αυτί υπάρχουν τέτοια κύτταρα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο όρος «πίεση του αίματος» εκφράζει την πίεση που ασκείται από το αίμα στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου. Συνήθως αναφερόμαστε στην πίεση των τοιχωμάτων των αρτηριών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


β) Σε κάθε συστολή της καρδιάς η πίεση του αίματος στις αρτηρίες κυμαίνεται από 110 έως 150 mmHg και ονομάζεται συστολική ή μέγιστη αρτηριακή πίεση. Όταν η καρδιά χαλαρώνει, η πίεση αυτή γίνεται 80 mmHg και τότε ονομάζεται διαστολική ή ελάχιστη αρτηριακή πίεση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


γ) Η πίεση του αίματος είναι ένας δείκτης της υγείας ενός ατόμου και συνήθως αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Η παθολογική αύξηση της αρτηριακής πίεσης ονομάζεται αρτηριακή υπέρταση. Η υπέρταση θεωρείται ένας ύπουλος εχθρός για την υγεία, διότι τις περισσότερες φορές την αγνοούμε, μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Οι κίνδυνοι από την υπέρταση αφορούν τη λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των νεφρών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


δ) Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. Η πτώση αυτή της πίεσης, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)

====

ΙΙ. α) Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τα ωογόνια αυξάνονται σε μέγεθος με τη συσσώρευση θρεπτικών ουσιών (λέκιθος) και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Στο εσωτερικό κάθε ωοθήκης υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ωοθυλάκια, που το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο. Μέσα σε ένα ωοθυλάκιο βρίσκουμε το ωοκύτταρο που παραμένει σ' αυτό το στάδιο για πολλά χρόνια. Από την εφηβεία και μετά, κάθε 28 περίπου ημέρες ένα ωοθυλάκιο
αναπτύσσεται εναλλάξ από κάθε ωοθήκη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 206, 210)


γ) Η μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν απλοειδή κύτταρα (γαμέτες). Γονιμοποίηση είναι ο μηχανισμός κατά τον οποίο δύο απλοειδείς γαμέτες συντήκονται και δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός.
Στον άνθρωπο από την ένωση δύο φυσιολογικών γαμετών, που έχουν 23 χρωμοσώματα ο καθένας, προκύπτει το ζυγωτό με 46 χρωμοσώματα. Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο της μείωσης τότε, σε κάθε ζυγωτό που θα προέκυπτε από την γονιμοποίηση ο αριθμός των χρωμοσωμάτων θα ήταν κάθε φορά διαφορετικός (46+46=92 => 92+92=128 κ.λπ.). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι ήχοι στο τέλος του ακουστικού πόρου συναντούν τον τυμπανικό υμένα, τον οποίο θέτουν σε παλμική κίνηση. Τα ακουστικά οστάρια μεταδίδουν τις παλμικές κινήσεις του τυμπανικού υμένα στο εσωτερικό αυτί. Η σφύρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη, που καλύπτει ένα άνοιγμα, στη βάση του κοχλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)


ΙΙ. Εσωτερικά, και σε όλο το μήκος του κοχλία υπάρχουν τρία κανάλια, το αιθουσαίο, το τυμπανικό και ο κοχλιακός πόρος. Τα κανάλια χωρίζονται μεταξύ τους με μεμβράνες και είναι γεμάτα με λέμφο. Το αιθουσαίο κανάλι ενώνεται στην κορυφή του κοχλία με το τυμπανικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)
Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφο του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφο του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη (κάτω τοίχωμα του κοχλιακού πόρου), εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος της βασικής μεμβράνης.
Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)
Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα. Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των ακουστικών κηλίδων είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11243


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7620αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License