35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:34
34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 12 Jul 2015 16:36 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαφορές.ταχύτητας.δράσης.ορμονών Είδη.υποδοχέων Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.όρχεων-Χώρος.παραγωγής Τρόπος.δράσης.τεστοστερόνης Τύπος.ερεθίσματος Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:36
36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11241 35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας
Ίδιο με Β. Ι - 11224
Ι. Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ίδιο με Δ. Ι - 11231
ΙΙ. Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα - Χρωμοσώματα
Παραγωγή σπερματίδων - Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Δομή σπερματοζωαρίων
ΙΙ. Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11231
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.2

β. γ.2

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:24
Τελευταία τροποποίηση 17 May 2015 18:17 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11241

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν έχουμε πυρετό, όπως επίσης και αν κάνει
κρύο ή ζέστη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείς χάρη στους οποίους αντιλαμβανόμαστε τη μεταβολή της
εξωτερικής ή εσωτερικής θερμοκρασίας; (4μ)
β) Πού βρίσκονται οι υποδοχείς αυτοί και πώς διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα
με το είδος του ερεθίσματος που ανιχνεύουν; (4μ)
γ) Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις τις οποίες παράγουν οι
υποδοχείς αυτοί, προκειμένου να αναλυθούν και να ερμηνευθούν; (4μ)

ΙΙ. Ο αρσενικός αναπαραγωγικός γαμέτης είναι το σπερματοζωάριο. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα; Πόσα
χρωμοσώματα περιέχουν; (2μ)
β) Από ποια κύτταρα και με ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης προέρχονται οι
σπερματίδες; Πόσα χρωμοσώματα έχουν; (3μ)
γ) Ποιες μεταβολές γίνονται στις σπερματίδες ώστε να προκύψουν τα
σπερματοζωάρια; (2μ)
δ) Από ποια τμήματα αποτελείται το σπερματοζωάριο; Πώς καθένα από αυτά
συμβάλει στη διαδικασία της γονιμοποίησης και της δημιουργίας του ζυγωτού; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Η μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρό νόσημα που μπορεί να προκληθεί από ένα
βακτήριο (μηνιγγιτιδόκοκκος) και το οποίο πλήττει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημά
του ανθρώπου. Οι γιατροί προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη του
βακτηρίου κάνουν καλλιέργεια δείγματος εγκεφαλονωτιαίου υγρού που
λαμβάνουν με παρακέντηση από την σπονδυλική στήλη του ασθενούς. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πώς ονομάζεται ο χώρος που περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό από τον οποίο
αντλήθηκε το δείγμα; Πού αλλού βρίσκεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό στο
νωτιαίο μυελό, εκτός από τον χώρο αυτόν;
ΙΙ. Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τον χώρο αυτό, είναι
ικανό να αποκαλύψει, (μετά από καλλιέργεια), αν ο εγκέφαλος, που βρίσκεται
ψηλότερα, έχει μολυνθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Βρίσκονται κυρίως

  • στο δέρμα και
  • στους σκελετικούς μυς.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες υποδοχέων θερμοκρασίας:

  • του θερμού και
  • του ψυχρού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

γ) Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

====

ΙΙ. α) Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια. Τα σπερματογόνια, όπως και όλα τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν 46 χρωμοσώματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Τα σπερματοκύτταρα με μειωτική διαίρεση θα δώσουν τις σπερματίδες με 23 χρωμοσώματα η καθεμία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


γ) Οι σπερματίδες στη συνέχεια υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματος τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


δ) Κάθε σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. Η κεφαλή περιέχει τον απλοειδή πυρήνα του και τα ένζυμα, που θα το βοηθήσουν να διεισδύσει στο ωάριο. Το ενδιάμεσο σώμα περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνηση του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


ΙΙ. Αφού το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί στον υπαραχνοειδή χώρο, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου, αν το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου που ελήφθη με παρακέντηση από την σπονδυλική στήλη του ασθενούς, και κατόπιν καλλιεργείται, περιέχει το βακτήριο του μηνιγγιτιδόκοκκου, σίγουρα τότε ο εγκέφαλος θα έχει μολυνθεί από τον μηνιγγιτιδόκοκκο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11241


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7617αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License