34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:33
33o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Δομή-Θέση.καρδιάς Δομή.προμήκη Είδη.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Τύπος.ερεθίσματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:35
35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 18:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή.σπερματοζωαρίων Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11240 34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 11 | §11.1
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1
Θεματολογία Ι. Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη
Ίδιο με Β. Ι - 11225
Ι. Είδη υποδοχέων
Τύπος ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11239
ΙΙ. Προϊόν όρχεων - Χώρος παραγωγής
Τρόπος δράσης τεστοστερόνης
Διαφορές ταχύτητας δράσης ορμονών
ΙΙ. Όφελος ποικιλίας αισθητηρίων οργάνων & υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11239
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.9

γ.9

δ.3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.1

β.1

γ.1

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:17
Τελευταία τροποποίηση 12 Jul 2015 16:36 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11240

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα συστατικά του. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο τμήμα του σώματός μας παράγονται τα έμμορφα συστατικά του αίματος;
(2μ)
β) Σε ποιο από τα τμήματα του αίματος υπάρχουν συγκολλητίνες, σε ποιο από τα
έμμορφα συστατικά του υπάρχουν συγκολλητινογόνα; (2μ)
γ) Ποιο από τα έμμορφα συστατικά του είναι απαραίτητο για την παραγωγή της
θρομβίνης; Ποια είναι η μορφή με την οποία γίνονται αντιληπτά στο μικροσκόπιο
αυτά τα έμμορφα συστατικά; (4μ)
δ) Τι είναι η οξυαιμοσφαιρίνη; Σε ποιο από τα έμμορφα συστατικά του αίματος
συναντάται; (4μ)

ΙΙ. Οι όρχεις, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται στο
εξωτερικό του σώματος αλλά και την ορμόνη τεστοστερόνη που ανήκει στα
στεροειδή. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο προϊόν των όρχεων εκκρίνεται στο εξωτερικό του σώματος του άνδρα; Σε
ποιο τμήμα των όρχεων παράγεται; (2μ)
β) Η τεστοστερόνη, όπως και όλες οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται στο
εσωτερικό των κυττάρων στόχων τους. Ποια ιδιότητά τους διευκολύνει την είσοδό
τους στο εσωτερικό των κυττάρων; Σε ποιο τμήμα του κυττάρου επιδρούν; Με ποιο
τρόπο; (5μ)
γ) Ποια είναι η διαφορά που παρουσιάζουν οι στεροειδείς ορμόνες από τις
πεπτιδικές ορμόνες, αναφορικά με την ταχύτητα δράσης τους; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία αισθητηρίων οργάνων και
υποδοχέων που εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του. Να γράψετε ένα μικρό
κείμενο στο οποίο:

Ι. Να αναφέρετε τα 4 διαφορετικά είδη υποδοχέων που υπάρχουν στα διάφορα
είδη αισθητηρίων οργάνων καθώς και το είδος των μεταβολών του
περιβάλλοντος τις οποίες ανιχνεύει καθένας από τους υποδοχείς αυτούς.
ΙΙ. Να εξηγήσετε ποιο είναι το όφελος που έχει ο οργανισμός μας, από το γεγονός
ότι διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία αισθητηρίων οργάνων και υποδοχέων;
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται σε τρεις ομάδες και είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Σε ένα ενήλικο άτομο όλα αυτά τα κύτταρα αποτελούν τα έμμορφα συστατικά του αίματος και παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Στο πλάσμα των ατόμων που ανήκουν στις διάφορες ομάδες αίματος κυκλοφορούν αντισώματα (αντί-Α, αντί-Β) έναντι των αντίστοιχων αντιγόνων (Α, Β), τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


γ) Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και από τα έμμορφα συστατικά του αίματος τα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια είναι θραύσματα κυττάρων, έχουν σχήμα ακανόνιστο, στερούνται πυρήνα και είναι άχρωμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


δ) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)

====

ΙΙ. α) Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια, τα οποία ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. Κάθε επιδιδυμίδα ενώνεται με το σπερματικό πόρο, ο οποίος ανεβαίνει προς την κοιλιακή κοιλότητα και ενώνεται με την ουρήθρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυπαρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Οι στεροειδείς ορμόνες δρουν πιο αργά από τις πεπτιδικές, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι αισθητήριοι υποδοχείς είναι συνήθως ευαίσθητοι σε έναν τύπο ερεθίσματος.Τα είδη υποδοχέων είναι τα εξής: χημειοϋποδοχείς, θερμοϋποδοχείς, φωτοϋποδοχείς, μηχανοϋποδοχείς.
Οι χημειοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση χημικών ουσιών.
Οι θερμοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στη θερμοκρασία.
Οι φωτοϋποδοχείς έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της φωτεινής ακτινοβολίας.
Οι μηχανοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση, στην κίνηση ή στην τάση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Η αίσθηση είναι το αποτέλεσμα ερμηνείας των ερεθισμάτων που φτάνουν στον εγκέφαλο. Η ερμηνεία τα καθιστά συνειδητά. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση.
Οι υποδοχείς εκτός από το ότι αποτελούν μέσο για την αντίληψη του εξωτερικού κόσμου είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της εγρήγορσης, το σχηματισμό εικόνας του σώματος μας και τον έλεγχο των κινήσεων. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία υποδοχέων μπορούμε να συλλέξουμε διάφορα είδη ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (χημικές ουσίες, θερμοκρασία, φως, μηχανικά ερεθίσματα). Η ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας αισθητηρίων οργάνων βοηθά να φτάσει το ερέθισμα στην κατάλληλη περιοχή του εγκεφάλου όπου θα ερμηνευτεί και για να γίνει συνειδητό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11240


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_904αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License