31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:30
30o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου Δράση.στεροειδών.ορμονών Εκκρίσεις.αναπαραγωγικών.αδένων Κύτταρα.αίματος Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:32
32o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 20:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Διαδικασία.πήξης.αίματος Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11237 31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Δομή - Ιδιότητες - Τμήματα νευρώνων Ι. Διαδικασία πήξης αίματος
ΙΙ. Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
ΙΙ. Βιταμίνη Κ - Περπάτημα υποβοηθούν το κυκλοφορικό
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ. 3

  6

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 17:50
Τελευταία τροποποίηση 25 May 2016 21:32 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11237

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα νευρικά κύτταρα αποτελούν τις δομικές και λειτουργικές μονάδες του
Νευρικού Συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η βασική ιδιότητα των νευρικών κυττάρων; (3μ)
β) Από ποια τμήματα αποτελείται ένα νευρικό κύτταρο; Ποιο από τα τμήματα αυτά
περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου; (3μ)
γ) Σε ποια είδη διακρίνονται τα τμήματα του νευρικού κυττάρου που δεν περιέχουν
πυρήνα; (3μ)
δ) Ποιες διαφορές παρουσιάζουν τα τμήματα του κυττάρου του ερωτήματος γ.
αναφορικά με τη μορφή και το μήκος τους; Ποιο από τα τμήματα αυτά καταλήγει σε
τελικά κομβία; (3μ)

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας παράγονται οι γαμέτες αλλά και
ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας; (5μ)
β) Πώς ονομάζεται το τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που
φιλοξενεί το έμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πώς ονομάζεται ο
βλεννογόνος που το καλύπτει εσωτερικά; (3μ)
γ) Ποια είδη ορμονών παράγονται από τους αναπαραγωγικούς αδένες της γυναίκας;
Ποιο από αυτά, κυρίως, επηρεάζει τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου;
Ποια είναι αυτά; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μετά από κάποιο τραυματισμό ή λόγω κάποιας πάθησης των αγγείων είναι
δυνατός ο σχηματισμός θρόμβου στο αίμα. Αν και η δημιουργία θρόμβων μπορεί
να λειτουργήσει θετικά για τον οργανισμό, είναι ενδεχόμενο ο θρόμβος να
παρασυρθεί από την κυκλοφορία του αίματος και να φράξει ένα αγγείο, με
δυσμενείς συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου.

Ι. Ποια είναι η διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου; Ποιες οι θετικές συνέπειές
της για τον οργανισμό;
ΙΙ. Αν ένας ηλικιωμένος συγγενής σας πάσχει από μια πάθηση των αγγείων, η
οποία συμβάλλει στη δημιουργία θρόμβων, θα του συνιστούσατε να
εμπλουτίσει τη διατροφή του με περισσότερη βιταμίνη Κ; Να αιτιολογηθεί η
απάντησή σας. Για ποιο λόγο θα βελτιωνόταν η κυκλοφορία του αίματος στις
φλέβες του συγγενούς σας, αν ενέτασσε στον τρόπο ζωής του, το καθημερινό
περπάτημα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι νευρώνες, που αποτελούν τη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος, έχουν την ιδιότητα να αντιδρούν σε συγκεκριμένες μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας, της πίεσης, της έντασης του φωτός, του pH κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


β) Κάθε νευρώνας αποτελείται από το κυτταρικό σώμα και από τις αποφυάδες. Το κυτταρικό σώμα περιέχει τον πυρήνα και τα οργανίδια του κυττάρου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


γ) Οι νευρικές αποφυάδες διακρίνονται στους δενδρίτες και στο νευράξονα ή νευρίτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


δ) Οι δενδρίτες είναι συνήθως μικρές σε μήκος αποφυάδες με πολλές διακλαδώσεις. Ο νευράξονας ή νευρίτης έχει μήκος που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το ένα μέτρο. Διακλαδίζεται σε πολλές μικρές απολήξεις, καθεμία από τις οποίες καταλήγει σε ειδικό άκρο, το τελικό κομβίο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)

====

ΙΙ. α) Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο ωαγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


β) Μεταξύ της 5ης και 7ης ημέρας από τη γονιμοποίηση το βλαστίδιο προσκολλάται στο ενδομήτριο, το οποίο έχει κατάλληλα προετοιμαστεί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 214)
Η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


γ) Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν οιστρογόνα και προγεστερόνη, ορμόνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών (όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Σε ένα μικρό τραυματισμό το αίμα σύντομα πήζει και η αιμορραγία σταματά. Η πήξη του αίματος είναι πολύ σημαντική διαδικασία διότι εμποδίζει τη μεγάλη απώλεια αίματος, την εισβολή των μικροοργανισμών και είναι το πρώτο βήμα για την επούλωση ενός τραύματος.
Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. Το ινώδες δημιουργεί ένα μικροσκοπικό δίκτυο, του οποίου οι ίνες εγκλωβίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Έτσι σχηματίζεται ένας θρόμβος, που σταματά τη ροή του αίματος. Για το σχηματισμό της θρομβίνης
είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


ΙΙ. Αφού η βιταμίνη Κ βοηθά στο σχηματισμό θρομβίνης, άρα βοηθά στο σχηματισμό του ινώδους και επομένως στο σχηματισμό θρόμβων. Άρα θα πρέπει να εμπλουτίσει τη διατροφή του με βιταμίνη Κ.
Η κίνηση του φλεβικού αίματος επιτυγχάνεται με τη συστολή των σκελετικών μυών. Άρα, η συστολή των σκελετικών μυών λόγω του περπατήματος θα υποβοηθούσε την κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63, 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11237


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7614αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License