20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:19
19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 12 Jul 2015 16:34 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:21
21o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 21:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αδένας.πάγκρεας Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Είδη.αδένων Εστίαση.αντικειμένων Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Παραγωγή.σάλιου-αδένες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11226 20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
  Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
  Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Ερειστικός ιστός - Κατηγορίες
Επιθηλιακός ιστός
Ι. Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο
ΙΙ. Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας
ΙΙ. Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.1

γ.1

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.2

β.3

γ.2

δ.2

ΙΙ.

5

7

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 22:27
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 19:34 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11226

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι ιστοί μας, με βάση τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε διαφορετικά
είδη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο από τα κύρια είδη ιστών διακρίνεται για την άφθονη μεσοκυττάρια ουσία
του; Ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελεί; (4μ)
β) Σε ποιες επιμέρους κατηγορίες διακρίνεται το είδος του ιστού που
απαντήσατε στο α. ερώτημα; Σε ποια από αυτές ανήκει το αίμα; (4μ)
γ) Ένα από τα διαφορετικά είδη ιστών διακρίνεται για τη στενή σύνδεση των
κυττάρων του. Πώς ονομάζεται ο ιστός αυτός, ποιος είναι ο ρόλος του; (4μ)

ΙΙ. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου συντονίζει όλες τις λειτουργίες
του οργανισμού. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται; Σε ποια τμήματα του σκελετού προστατεύεται
καθένα από αυτά; (4μ)
β) Τα τμήματα του α. ερωτήματος προστατεύονται από μεμβράνες. Πώς
ονομάζονται οι μεμβράνες αυτές και πώς ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
εσωτερικές; (2μ)
γ) Στον χώρο στον οποίο αναφέρεται το β. ερώτημα κυκλοφορεί ένα υγρό. Ποια η
σημασία του υγρού αυτού; (3μ)
δ) Πού παράγεται το υγρό του γ. ερωτήματος; Γιατί το υγρό αυτό μπορεί να
κυκλοφορεί, εκτός από το τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στο οποίο
παράγεται, και στο τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που δεν το παράγει;
(4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών, καπνίστρια με ήπια αναιμία (σιδηροπενία)
διαπιστώνει ότι, σε αυτήν την σχετικά μεγάλη ηλικία, είναι έγκυος για πρώτη
φορά και επισκέπτεται τον γυναικολόγο της. Εκείνος αφού την εξέτασε την
παρέπεμψε σε έναν γενετιστή, προκειμένου να της δώσει γενετική συμβουλή, της
συνταγογράφησε ένα συμπλήρωμα σιδήρου, και της συνέστησε να υιοθετήσει,
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής

Ι. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο ο γιατρός συνταγογράφησε στην έγκυο το
συμπλήρωμα σιδήρου και το λόγο για τον οποίο της συνέστησε να
ζητήσει γενετική συμβουλή;
ΙΙ. Τι θα έπρεπε να προσέξει η γυναίκα στη διατροφή της, ώστε να γεννήσει ένα
υγιές έμβρυο και να παραμείνει η ίδια υγιής; Αν η γυναίκα δεν διακόψει το
κάπνισμα, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου;
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία. Συνδέει δομές μεταξύ τους και προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Ο ερειστικός ιστός διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό. Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10-11)


γ) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού είναι κυρίως προστατευτικός. Απομακρύνει επίσης βλέννα και σκόνη, επιτρέπει τη διάχυση και την απορρόφηση ουσιών και τέλος συμβάλλει στην παραγωγή και έκκριση προϊόντων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)

====

ΙΙ. α) Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και από το νωτιαίο μυελό. Τα όργανα αυτά προστατεύονται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα και το σπονδυλικό σωλήνα, αντίστοιχα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


β) Επιπρόσθετα, τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από 3 προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ο χώρος ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες ονομάζεται υπαραχνοειδής χώρος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


γ) Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Ο ρόλος του είναι:

 • να μειώνει τους κραδασμούς
 • να συμβάλλει στη στήριξη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού
 • να συμβάλλει στη θρέψη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

δ) Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, τόσο ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες, όσο και στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και οι οποίες επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

 • Όταν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή όταν τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν αρκετή αιμοσφαιρίνη, τότε το άτομο πάσχει από αναιμία και παρουσιάζει αίσθημα κούρασης και ατονίας.
  Τα μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου. Ο γιατρός συνταγογράφησε το συμπλήρωμα για αναπλήρωση της έλλειψης σιδήρου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)
 • Οι μελλοντικοί γονείς μπορούν να ζητήσουν γενετική συμβουλή, ειδικά αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Σ' αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down είναι αυξημένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)

ΙΙ.

 • Εάν συμπεριληφθούν στο διαιτολόγιο της ορισμένες τροφές πλούσιες σε σίδηρο όπως συκώτι, σταφίδες, δημητριακά, μπορούν να θεραπεύσουν το είδος αυτό της αναιμίας που έχει.
  Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την έγκυο και το έμβρυο. Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής συμβάλλουν αφενός στην ανάπτυξη του εμβρύου και αφετέρου βοηθούν τη μητέρα να παραμείνει υγιής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67, 221)
 • Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει το κάπνισμα, γιατί ο καπνός που εισπνέει περιέχει CO και άλλες ουσίες επιβλαβείς για το έμβρυο. Νεογνά που γεννιούνται από γονείς καπνιστές έχουν συνήθως μειωμένο βάρος και συχνά παρουσιάζουν σπασμούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11226


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7610αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License