2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:3
3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 31 Aug 2015 20:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Ιστός.καρδιάς Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Νευρική.οδός Ροή.αίματος.καρδιάς Τοιχώματα.καρδιάς Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χώροι.καρδιάς
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11208 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ.11 | §11.1
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.2
Θεματολογία Ι. Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής
Απελευθέρωση σπέρματος
Ι. Ποικιλομορφία κυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11207
ΙΙ. Παραγωγή ινσουλίνης
Τρόπος δράσης πεπτιδικών ορμονών
ΙΙ. Ποικιλία δομών οργανισμού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11207
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.4

β. 3

γ. 2

Ι.

3

ΙΙ.

α, β.1

γ. 1

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 30 May 2014 21:03
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 20:39 Επεξεργασία


 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11208

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ένα από τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα είναι η
εκφορητική οδός του σπέρματος η οποία ξεκινά από την επιδιδυμίδα και
καταλήγει στη βάλανο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το τμήμα του εκφορητικού πόρου που συνδέεται με την
επιδιδυμίδα; Με ποιο άλλο τμήμα του εκφορητικού πόρου ενώνεται στη συνέχεια
το τμήμα που αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα; (4μ)
β) Από τι αποτελείται το σπέρμα; Ποια τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος
του άνδρα έχουν συμβάλει στην παραγωγή του; (5μ)
γ) Όταν ο άνδρας έρχεται σε οργασμό το σπέρμα ωθείται έξω από το πέος του.
Πώς συμβαίνει αυτό; (3μ)

ΙΙ. Μεταξύ των ορμονών που παράγει το πάγκρεάς μας περιλαμβάνεται και η
πρωτεΐνη ινσουλίνη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η μοίρα του παγκρέατος που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή
της ινσουλίνης; Ποια είναι η λειτουργία αυτής της ορμόνης; (4μ)
β) Σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία ορμονών ανήκει η ινσουλίνη, με βάση τον τρόπο
δράσης της; (3μ)
γ) Οι ορμόνες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με την ινσουλίνη μπαίνουν ή όχι
στο εσωτερικό των κυττάρων; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης των ορμονών
αυτής της κατηγορίας στα κύτταρα στόχους τους; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το ανθρώπινο σώμα, όπως και το σώμα κάθε πολυκύτταρου οργανισμού
αποτελείται από πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων, ιστών, οργάνων και
συστημάτων και όχι μόνο από ένα είδος κυττάρου, ιστού κ.ο.κ. Να γράψετε
ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να παραθέτετε 4 παραδείγματα διαφορετικών τύπων κυττάρων που έχει το
ανθρώπινο σώμα, και
ΙΙ. Να αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους αυτή η εκπληκτική ποικιλία
δομών δεν αποτελεί σπατάλη, αλλά αντιθέτως αναγκαιότητα για τη
διεκπεραίωση διαφορετικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Κάθε επιδιδυμίδα ενώνεται με το σπερματικό πόρο, ο οποίος ανεβαίνει προς την κοιλιακή κοιλότητα και ενώνεται με την ουρήθρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων παράγονται σπερματοζωάρια.
Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Όταν ο άντρας έρθει σε οργασμό, ρυθμικές συσπάσεις των λείων μυϊκών ινών, που περιβάλλουν την εκφορητική οδό, ωθούν το σπέρμα προς τα έξω (εκσπερμάτωση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

====

ΙΙ. α) Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Η ινσουλίνη ανήκει στις πεπτιδικές ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192 + Πίνακας)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης.
Το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. Διακρίνουμε τέσσερα είδη ιστών, τον επιθηλιακό, τον ερειστικό, το μυϊκό και το νευρικό.
Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ποικίλη μορφολογία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)
Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία. Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)
Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)
Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και από νευρογλοιακά κύτταρα. Οι νευρώνες είναι κύτταρα με αποφυάδες εξειδικευμένα στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων. Τα νευρογλοιακά κύτταρα στηρίζουν μονώνουν και τρέφουν τους νευρώνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


ΙΙ. Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία, που αφορά το μέγεθος, το σχήμα το χρώμα κ.ά. Παρ' όλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό, με αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους επιτρέπουν να επιτελούν αποτελεσματικά τις εξειδικευμένες λειτουργίες τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11208


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_727αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License