198o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:197
197o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:43 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όργανο-Παράδειγμα Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Ιστός-Παράδειγμα Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:199
199o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 18:27 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11405 198o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 11 | §11.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Ίδιο με Β. Ι - 11272
Ίδιο με Β. Ι - 11326
Ι. Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273
Ίδιο με Δ. Ι - 11395
ΙΙ. Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11386
ΙΙ. Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11395
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.9

γ.6

Ι.

4

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:54
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 21:43 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 198o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11405

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στην ιδιότητα του αίματος να πήζει στους μικρούς τραυματισμούς,
αποφεύγεται η απώλεια αίματος, κλείνει η πύλη εισόδου στα μικρόβια, ενώ
αρχίζει να επουλώνεται το τραύμα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η πρωτεΐνη του πλάσματος που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
αυτή; Πώς ονομάζεται το ένζυμο που συμβάλει στη μετατροπή της σε ένα μη
διαλυτό πλέγμα πρωτεϊνών. Πώς ονομάζεται το μη διαλυτό πλέγμα πρωτεϊνών; (3μ)
β) Για το σχηματισμό του ενζύμου του ερωτήματος α. απαιτείται η ύπαρξη πολλών
παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς; (6μ)
γ) Σε μερικούς ανθρώπους, για κληρονομικούς λόγους, η διαδικασία πήξης του
αίματος καθυστερεί σημαντικά. Πώς ονομάζεται το σχετικό νόσημα; Ποια είναι η
συνέπειά του; Τι είναι αυτό που «λείπει» από τους πάσχοντες, ώστε να το
εκδηλώνουν; (3μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκες, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται σε κοιλότητες
του σώματος αλλά και την ορμόνη προγεστερόνη που ανήκει στις στεροειδείς. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο προϊόν των ωοθηκών εκκρίνεται σε κοιλότητες του σώματος; Πώς ονομάζονται οι
κοιλότητες αυτές; (2μ)
β) Για ποιους λόγους το μόριο της προγεστερόνης μπορεί να μπαίνει στο εσωτερικό των
κυττάρων που αποτελούν «στόχους» της; Σε ποιο τμήμα του κυττάρου επιδρά; Με ποιο
τρόπο; (5μ)
γ) Από την άποψη της ταχύτητας δράσης τους, πώς διαφοροποιούνται ορμόνες όπως η
προγεστερόνη σε σύγκριση με τις πεπτιδικές ορμόνες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μεταξύ των τμημάτων του νωτιαίου μυελού που παρουσιάζονται σε μια κάθετη
(εγκάρσια) τομή του είναι: η φαιά ουσία, η λευκή ουσία, η εξωτερική μήνιγγα, ο
κεντρικός νευρικός σωλήνας και ο υπαραχνοειδής χώρος.

Ι. Να τοποθετήσετε τα τμήματα αυτά σε σειρά, από το πιο εξωτερικό στο πιο εσωτερικό. Σε
ποιο/α από αυτό/ά υπάρχει υγρό; Πώς ονομάζεται το υγρό αυτό;
ΙΙ. Ένα μικρόβιο μόλυνε το υγρό του προηγούμενου ερωτήματος στον υπαραχνοειδή
χώρο του εγκεφάλου. Σε ποιες άλλες περιοχές του Κ.Ν.Σ. στις οποίες συναντάται το υγρό
αυτό, μπορεί να μεταφερθεί το μικρόβιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


β) Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

====

ΙΙ. α) Η εξωκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει τα ωάρια, που απελευθερώνονται στους ωαγωγούς (σάλπιγγες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205-206)


β) Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Συνεπώς οι στεροειδείς ορμόνες δρουν πιο αργά από τις πεπτιδικές, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου.
Η κεντρική περιοχή του νωτιαίου μυελού αποτελείται από φαιά ουσία, ενώ η λευκή ουσία περιβάλλει τη φαιά.
Επομένως, η σειρά των τμημάτων στην εγκάρσια τομή είναι : εξωτερική μήνιγγα, υπαραχνοειδής χώρος, λευκή ουσία, φαιά ουσία, κεντρικός νευρικός σωλήνας. Στον υπαραχνοειδή χώρο συναντάμε το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150-151)


ΙΙ. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί:

  • ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος),
  • στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και
  • στις κοιλίες του εγκεφάλου (αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού).

Άρα το μικρόβιο μπορεί να βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11405


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2663αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License