195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:194
194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 20:14 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:196
196o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 26 May 2016 21:45 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μετατροπή.πλάσματος.σε.ορό Συμπλήρωμα-Ρόλος Σφαιρίνες-Ρόλοι
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11303 195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση
Ίδιο με Β. Ι - 11228
Ίδιο με Β. Ι - 11371
Ι. Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11302
Ίδιο με Δ. Ι - 11303
ΙΙ. Νοσήματα & σεξουαλική επαφή
Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς - Αντισυλληπτικό μέσο
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11251
ΙΙ. Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11302
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11303
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

Ι.

9

ΙΙ.

α.2

β.3

γ.3

δ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:52
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2016 14:25 Επεξεργασία


 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11402

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στο αυτί μας μπορούμε να επικοινωνούμε με το περιβάλλον μας και
τοποθετούμαστε ως προς αυτό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Για ποιες αισθήσεις είναι υπεύθυνο το αυτί μας; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα
από τα οποία αποτελούνται τα υποδεκτικά όργανα και οι υποδοχείς για τις
αισθήσεις αυτές; (2μ)
β) Από ποια τμήματα αποτελείται το αυτί μας; Ποιο από αυτά φιλοξενεί τα
υποδεκτικά όργανα και τους υποδοχείς των αισθήσεων για τις οποίες ευθύνεται το
αυτί; (4μ)
γ) Από ποιο υποδεκτικό όργανο ξεκινούν οι νευρικές ώσεις που μεταβιβάζει το
κοχλιακό νεύρο; Σε ποια περιοχή του εγκεφάλου καταλήγουν, προκειμένου να
ερμηνευθούν; (2μ)
δ) Να ονομάσετε τα 3 ακουστικά οστάρια. Σε ποιο τμήμα του αυτιού βρίσκονται; (4μ)

ΙΙ. Με την σεξουαλική επαφή είναι δυνατή η μετάδοση διαφόρων νοσημάτων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς χαρακτηρίζονται τα νοσήματα αυτά; (2μ)
β) Ποια συμπτώματα, που σχετίζονται με τα νοσήματα αυτά, πρέπει να οδηγούν χωρίς
καθυστέρηση σε ειδικό γιατρό; (6μ)
γ) Σε ποια προβλήματα μπορεί να οδηγήσει η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των νοσημάτων
αυτών; (2μ)
δ) Ποιος τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς αποτελεί την καλύτερη «ασπίδα» προστασίας,
από τα νοσήματα αυτά; Από τις προσφερόμενες μεθόδους, ποια δρα και ως
αντισυλληπτικό μέσο; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Στο τοπικό νοσοκομείο έχει σημάνει συναγερμός. Μόλις έχουν μεταφέρει 5
φίλους που ενεπλάκησαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, οι οποίοι χρειάζονται
επειγόντως μετάγγιση μιας φιάλης αίματος ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι
ότι στην αιματολογική μονάδα του νοσοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλες
αίματος από τις οποίες: Δύο (2) είναι της ΑΒ ομάδας, δύο (2) της Ο ομάδας, μια
(1) της Α και μια (1) της Β ομάδας.
Αν οι δύο από τους τραυματίες ανήκουν στην Α ομάδα αίματος, ένας στην ΑΒ
ομάδα, ένας στην Ο ομάδα και ο ένας στη Β ομάδα.

Ι. Τι είδους αντιγόνα και τι είδους αντισώματα έχουν στο αίμα τους οι
τραυματίες που ανήκουν στην ΑΒ και στην Ο ομάδα αίματος;
ΙΙ. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί στην κόλλα σας, να βάλετε το
σύμβολο (+) σε όποιο τετράγωνο αντιστοιχεί στην ομάδα αίματος που
πρέπει να πάρει καθένας από τους φίλους, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
όλων σε αίμα και να μην προκύψει πρόβλημα ασυμβατότητας σύμφωνα με
το σύστημα ΑΒΟ.

Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος)
Α (2ος)
ΑΒ
Ο
Β

Να εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στις επιλογές σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αυτί είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας.
Τα υποδεκτικά όργανα για τη λειτουργία της ακοής και της ισορροπίας αποτελούνται κυρίως από τριχοφόρα κύτταρα και ανήκουν στους μηχανοϋποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 180)


β) Το αυτί αποτελείται από τρία τμήματα: το εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό αυτί.
Τα υποδεκτικά όργανα για τη λειτουργία της ακοής και της ισορροπίας εντοπίζονται στο εσωτερικό αυτί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 180)


γ) Τελικά, διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti. Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182)


δ) Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική κοιλότητα, τον τυμπανικό υμένα και τρία ακουστικά οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)

====

ΙΙ. α) Χαρακτηρίζονται ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


β) Συμπτώματα όπως πόνος ή ερεθισμός στη γενετική περιοχή, τσούξιμο κατά την ούρηση, διογκωμένοι αδένες, μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή από το πέος, πληγές, φουσκάλες στη γεννητική περιοχή ή στο στόμα, πρέπει να οδηγούν χωρίς καθυστέρηση στον ειδικό γιατρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


γ) Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης των αναπαραγωγικών οργάνων και ενδεχόμενο επιπλοκών με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μεταδοθεί η ασθένεια από τον ένα ερωτικό σύντροφο στον άλλο ή ακόμα και στους απογόνους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


δ) Η αποχή και η πιστή μονογαμική σχέση προσφέρουν λύσεις ενάντια στα αφροδίσια νοσήματα και ειδικότερα στο AIDS. Όσοι όμως επιμένουν να έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Αυτό αφενός δρα ως αντισυλληπτικό μέσο αφετέρου μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης των αφροδίσιων νοσημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες).
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν έχει καθόλου αντιγόνα (συγκολλητινογόνα), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Α και του αντιγόνου Β, τα αντι-Α και αντι-Β. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


ΙΙ. Για τις ομάδες αίματος με βάση το σύστημα ΑΒΟ ισχύουν τα εξής:

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
Β Β αντί-Α
ΑΒ Α και Β κανένα
Ο κανένα αντί-Α
αντί-Β

Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)
Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος) +
Α (2ος) +
ΑΒ +
Ο +
Β +

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_114022013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2657αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License