194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:193
193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 18:27 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:195
195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 14:25 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11401 194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Ι. Αιτιολόγηση παχύτερων τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας
Αιτιολόγηση μυϊκού ιστού αρτηριών-φλεβών
Ίδιο με Δ. Ι - 11396
ΙΙ. Διαδρομές νευρικών ώσεων - Διάκριση
Απλούστερη διαδρομή - Είδος νευρώνων
Αντανακλαστικό
Αντανακλαστικό γόνατος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11294
ΙΙ. Αιτιολόγηση βαλβίδων φλεβών
Αιτιολόγηση λεπτότερων τοιχωμάτων τριχοειδών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11396
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:51
Τελευταία τροποποίηση 23 Aug 2015 20:14 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11401

ΘΕΜΑ Β
ΙΙ. Οι νευρικές ώσεις ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές μέσα στο σώμα μας,
προκειμένου να εκδηλωθούν οι λειτουργίες του Νευρικού μας Συστήματος. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται οι διαδρομές αυτές και πώς διακρίνονται ανάλογα με το αν
μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το Κ.Ν.Σ. προς την περιφέρεια ή αντίστροφα; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η απλούστερη από τις διαδρομές του α. ερωτήματος; Από τι είδους
νευρώνες αποτελείται συνήθως; (4μ)
γ) Να ορίσετε την έννοια του αντανακλαστικού. (2μ)
δ) Ποια ακριβώς διαδρομή ακολουθούν οι νευρικές ώσεις από το σημείο στο οποίο
δημιουργούνται ως το σημείο που φθάνουν, ώστε να προκαλέσουν την έκταση της κνήμης
κατά το αντανακλαστικό του γόνατος; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι βιολογικές δομές έχουν κατασκευή που επιτρέπει την εκτέλεση των
λειτουργιών για τις οποίες είναι υπεύθυνες. Με γνώμονα, αυτή την αρχή της
Βιολογίας να εξηγήσετε:

Ι. Για ποιο λόγο στην καρδιά η αριστερή κοιλία έχει παχύτερα τοιχώματα από τη
δεξιά; Για ποιο λόγο οι αρτηρίες έχουν πιο πλούσιο μυϊκό ιστό από τις φλέβες;
ΙΙ. Για ποιο λόγο οι φλέβες έχουν βαλβίδες, ενώ οι αρτηρίες όχι; Για ποιο λόγο το
τοίχωμα των τριχοειδών είναι πολύ λεπτό; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Νευρική οδός είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις μέσα στο νευρικό σύστημα. Οι οδοί που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα ονομάζονται κινητικές ή φυγόκεντρες, ενώ αυτές που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ονομάζονται αισθητικές ή κεντρομόλοι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


β) Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα, τους ενδιάμεσους νευρώνες και τους κινητικούς νευρώνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


γ) Τα αντανακλαστικά είναι αυτόματες, ακούσιες απαντήσεις τις οποίες δίνει ο οργανισμός σε αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από το σώμα. Μέσω των αντανακλαστικών ελέγχονται απαντήσεις που πρέπει να εκδηλωθούν με ταχύτητα όπως οι αντιδράσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η αυτόματη διατήρηση της ισορροπίας. Τα αντανακλαστικά βοηθούν στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού όπως, για παράδειγμα, στη ρύθμιση του καρδιακού και του αναπνευστικού ρυθμού, της πίεσης του αίματος κ.ά. Σε ορισμένα αντανακλαστικά, όπως είναι το άνοιγμα και κλείσιμο των βλεφάρων του οφθαλμού, συμμετέχει ο εγκέφαλος, ενώ σε άλλα, όπως η απομάκρυνση του χεριού από θερμό ή αιχμηρό αντικείμενο δε συμμετέχει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)


δ) Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει σύναψη με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διά μέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η καρδιά του ανθρώπου είναι τετράχωρη και αποτελείται από δύο κόλπους με λεπτά τοιχώματα, που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της, και από δύο κοιλίες με παχύτερα τοιχώματα, που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αριστερή κοιλία έχει παχύτερα τοιχώματα από τη δεξιά, διότι στέλνει το αίμα σε μεγαλύτερη απόσταση (σε όλο το σώμα).
Οι αρτηρίες έχουν παχύτερα τοιχώματα και μικρότερη εσωτερική διάμετρο από τις φλέβες και περισσότερο μυϊκό ιστό. Το αίμα προωθείται στο εσωτερικό των αρτηριών και με τις συσπάσεις των τοιχωμάτων τους, που συντελούνται με τη βοήθεια του μυϊκού ιστού που περιέχουν. Το αίμα στις αρτηρίες, επειδή κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, εμφανίζει μεγαλύτερη πίεση απ’ ό,τι στις φλέβες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44, 47)


ΙΙ.
Οι φλέβες είναι περισσότερες των αρτηριών και δεν εμφανίζουν σφυγμό (διεύρυνση των τοιχωμάτων τους λόγω της πίεσης του εισερχόμενου αίματος), αλλά η κίνηση του φλεβικού αίματος επιτυγχάνεται με τη συστολή των σκελετικών μυών. Στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν τη μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά.
Το αίμα διοχετεύεται στις αρτηρίες με κάθε συστολή των κοιλιών της καρδιάς και προωθείται στο εσωτερικό των αρτηριών και με τις συσπάσεις των τοιχωμάτων τους.
Επομένως, οι αρτηρίες δεν χρειάζονται βαλβίδες, ενώ για τις φλέβες είναι απαραίτητες.

Μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Τα τοιχώματα των τριχοειδών επιτρέπουν επίσης στα λευκοκύτταρα να τα διαπερνούν και να φτάνουν όπου είναι απαραίτητη η παρουσία τους για την άμυνα του οργανισμού.
Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. Η πτώση αυτή της πίεσης, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. Η πίεση του αίματος είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα ροής του αρτηριακού αίματος. Η ταχύτητα αυτή ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11401


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8309αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License