191o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:190
190o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 31 Aug 2015 14:57 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.παρεγκεφαλίδα Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.προμήκη
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:192
192o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:30 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11398 191o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11227
Ίδιο με Β. Ι - 11302
Ι. Πιθανολόγηση ομάδων αίματος δότη-δέκτη
ΙΙ. Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11361
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11381
ΙΙ. Αιτιολόγηση ομάδας αίματος δέκτη
Μη επιτρεπτή μετάγγιση - Αιτιολόγηση απαγόρευσης
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.3

γ. δ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.5

β.3

γ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:49
Τελευταία τροποποίηση 25 May 2016 21:21 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 191o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11398

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στο αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα παράγονται οι γαμέτες αλλά και οι
αντρικές ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα; (3μ)
β) Ποιο από τα τμήματα του α. ερωτήματος παράγει τα σπερματοζωάρια; Να
ονομάσετε μία ορμόνη που παράγεται από το τμήμα αυτό; (2μ)
γ) Τα σπερματοζωάρια, αφού παραχθούν, αποθηκεύονται και ωριμάζουν σε μια
συγκεκριμένη δομή. Πώς ονομάζεται η δομή αυτή, πού βρίσκεται, τι μορφή έχει;
(3μ)
δ) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων στη ζωή του άνδρα; Ποια είναι η
ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή τους; (4μ)

ΙΙ. Το στέλεχος αποτελεί την περιοχή του εγκεφάλου που συνδέει τα ημισφαίρια με τον
νωτιαίο μυελό και ελέγχει πολλές από τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι σημαντικότερες λειτουργικές περιοχές του στελέχους; Ποια από αυτές
διοχετεύει τις νευρικές ώσεις που προέρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς στο φλοιό
του εγκεφάλου; (4μ)
β) Πώς ονομάζεται η λειτουργική περιοχή του στελέχους του εγκεφάλου που περιλαμβάνει
σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Ποιες άλλες λειτουργίες φέρει σε
πέρας; (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται η λειτουργική περιοχή του στελέχους του εγκεφάλου που αποτελεί το
κέντρο ομοιόστασης του οργανισμού; Για ποιο λόγο η περιοχή αυτή αποτελεί την περιοχή
σύνδεσης του νευρικού συστήματος με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
O Γιάννης μετά κάποιο τραυματισμό του χρειαζόταν επειγόντως αίμα για το οποίο
προσφέρθηκε η Μαρία, οπότε πραγματοποιήθηκε η σχετική μετάγγιση.
Μετά όμως αρκετό καιρό τα πράγματα αντιστράφηκαν. Η Μαρία χρειάστηκε
επειγόντως αίμα, αλλά οι γιατροί του τοπικού νοσοκομείου δεν επέτρεψαν στον
Γιάννη να της δώσει. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Να βρείτε όλα τα πιθανά ζευγάρια ομάδων αίματος στις οποίες μπορεί να ανήκει
ο Γιάννης και η Μαρία (π.χ. Γιάννης: Τάδε ομάδα αίματος- Μαρία: Δείνα ομάδα
αίματος). (12μ)
ΙΙ. Στο νοσοκομείο ανέμειξαν σταγόνες αίματος του Γιάννη με ορρό που περιείχε
αντί-Α αντισώματα και τα ερυθρά αιμοσφαίριά του δεν συγκολλήθηκαν. Με βάση
αυτήν την πληροφορία μπορούμε να μάθουμε σε ποια συγκεκριμένη ομάδα
αίματος ανήκει η Μαρία; Για ποιό λόγο οι γιατροί απαγόρευσαν να δώσει αίμα
στην Μαρία; (13μ)
Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας.

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα αποτελείται από:

 • τους δύο όρχεις,
 • την εκφορητική οδό του σπέρματος και
 • το πέος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)

β) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Τα σπερματοζωάρια ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα, η οποία είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας μήκους 5-6 m στο πίσω μέρος κάθε όρχεως. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


δ) Η θερμοκρασία (34°C) στην περιοχή των όρχεων είναι η ιδανική για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπερματοζωαρίων, που θα αρχίσει κατά την εφηβεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)

====

ΙΙ. α) Οι σημαντικότερες λειτουργικές περιοχές του στελέχους είναι ο θάλαμος, ο υποθάλαμος και ο προμήκης. Από το θάλαμο οι νευρικές ώσεις που προέρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς της περιφέρειας διοχετεύονται στις κατάλληλες περιοχές του φλοιού, όπου και αναλύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


β) Ο προμήκης περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) όπως αυτά που σχετίζονται με τον έλεγχο της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. Λόγω της ζωτικής σημασίας των κέντρων που περιέχει, βλάβη στον προμήκη συνεπάγεται το θάνατο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


γ) Ο υποθάλαμος αποτελεί το κέντρο ομοιόστασης του οργανισμού, ελέγχει την υπόφυση (αδένας), και με αυτό τον τρόπο αποτελεί και την περιοχή σύνδεσης του νευρικού συστήματος με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Στο πλάσμα των ατόμων :

 • με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β,
 • με ομάδα Β αντισώματα, αντισώματα έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α,
 • με ομάδα ΑΒ κανένα αντίσωμα, και
 • με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β)

Έτσι, οι δότες αίματος :

 • Α ομάδας (αντιγόνο Α) προκαλούν συγκόλληση σε δέκτες Β ομάδας (αντί-Α) και δέκτες Ο ομάδας (αντί-Α και αντί-Β)
 • Β ομάδας (αντιγόνο Β) προκαλούν συγκόλληση σε δέκτες Α ομάδας (αντί-Β) και δέκτες Ο ομάδας (αντί-Α και αντί-Β)
 • ΑΒ ομάδας (αντιγόνο Α και αντιγόνο Β) προκαλούν συγκόλληση σε δέκτες Α ομάδας (αντί-Β), σε δέκτες Β ομάδας (αντί-Α) και δέκτες Ο ομάδας (αντί-Α και αντί-Β)
 • Ο ομάδας (κανένα αντιγόνο) δεν προκαλούν συγκόλληση όποια αντισώματα (συγκολλητίνες) κι αν έχει ο δέκτης.

Όταν η Μαρία χρειάστηκε επειγόντως αίμα, οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον Γιάννη να της δώσει, προφανώς διότι τα αντιγόνα στο αίμα του Γιάννη συγκολλούνταν από τα αντισώματα στο αίμα της Μαρίας (ο Γιάννης δεν μπορεί να είναι Ο ομάδας).

Δότης Δέκτης Μετάγγιση
Α/Α Γιάννης Aντιγόνα Aντισώματα Μαρία Aντιγόνα Aντισώματα Μη Επιτρεπτή
1 Α Α αντί-Β Β Β αντί-Α X
2 Α Α αντί-Β Ο - αντί-Α, αντί-Β X
3 Β Β αντί-Α Α Α αντί-Β X
4 Β Β αντί-Α Ο - αντί-Α, αντί-Β X
5 ΑΒ Α και Β κανένα Α Α αντί-Β X
6 ΑΒ Α και Β κανένα Β Β αντί-Α X
7 ΑΒ Α και Β κανένα Ο - αντί-Α, αντί-Β X

Όταν όμως αρχικά ο Γιάννης είχε χρειαστεί αίμα, η Μαρία επετράπει να του δώσει, δηλαδή τα αντιγόνα της Μαρίας δεν συγκολλούνταν από τα αντισώματα στο αίμα του Γιάννη. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταγγίσεις 1, 3 του παραπάνω πίνακα δεν επιτρέπτονται αντίστροφα, διότι :
 • 1. Τα αντιγόνα της δότριας Μαρίας (Β) συγκολλούνται από τα αντισώματα του δέκτη Γιάννη (αντί-Β).
 • 3. Τα αντιγόνα της δότριας Μαρίας (Α) συγκολλούνται από τα αντισώματα του δέκτη Γιάννη (αντί-Α).

Επομένως, τα πιθανά ζευγάρια ομάδων αίματος στις οποίες μπορεί να ανήκει ο Γιάννης και η Μαρία είναι :

Γιάννης Μαρία Μετάγγιση
Ομάδα Aντιγόνα Aντισώματα Ομάδα Aντιγόνα Aντισώματα Γιάννης
σε
Μαρία
Μαρία
σε
Γιάννη
Α Α αντί-Β Ο - αντί-Α, αντί-Β X
Β Β αντί-Α Ο - αντί-Α, αντί-Β X
ΑΒ Α και Β κανένα Α Α αντί-Β X
ΑΒ Α και Β κανένα Β Β αντί-Α X
ΑΒ Α και Β κανένα Ο - αντί-Α, αντί-Β X

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

ΙΙ. Αφού στο νοσοκομείο ανέμειξαν σταγόνες αίματος του Γιάννη με ορρό που περιείχε αντί-Α αντισώματα και τα ερυθρά αιμοσφαίριά του δεν συγκολλήθηκαν, το αίμα του δεν περιείχε αντιγόνα Α άρα ο Γιάννης δεν είναι Α ομάδας ή ΑΒ ομάδας αλλά Β ομάδας, επομένως η Μαρία είναι υποχρεωτικά Ο ομάδας δηλαδή τα ερυθροκύτταρα της δεν φέρουν αντιγόνα και στο πλάσμα του αίματός της περιέχονται αντί-Α και αντί-Β αντισώματα.
Οι γιατροί απαγόρευσαν στον Γιάννη να δώσει αίμα στην Μαρία, διότι τα αντιγόνα Β του Γιάννη θα συγκολλούνταν από τα αντισώματα αντί-Β στο αίμα της Μαρίας και η ζωή της θα διέτρεχε κίνδυνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11398


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2650αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License