188o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:187
187o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 30 Jan 2016 21:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Δομικά-λειτουργικά.κύτταρα.Νευρικού.Συστήματος-Ιδιότητες Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Κατηγορία.σε.εγκέφαλο-νωτιαίο.μυελό-Λειτουργίες Κατηγορίες.κυττάρων.αναλόγως.λειτουργίας Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:189
189o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 17:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11395 188o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Διατροφή και υγεία εγκύου-παιδιού - Προβλήματα
Ίδιο με Β. Ι - 11247
Ι. Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273
ΙΙ. Είδη αδένων
Αδένας πάγκρεας
Παραγωγή σάλιου-αδένες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11227
ΙΙ. Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.4

4

β.7

γ.2

Ι.

4

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:45
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 19:20 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 188o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11395

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία του παιδιού που πρόκειται να
γεννηθεί περιλαμβάνονται κληρονομικοί παράγοντες, καθώς και ο τρόπος ζωής της
μητέρας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα δύο παραδείγματα κληρονομικών νοσημάτων που αφορούν στο αίμα;
Ποιο είδος συνδρόμου σχετίζεται με την ηλικία της μητέρας; (3μ)
β) Γιατί το κάπνισμα της εγκύου μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία του εμβρύου
αλλά και του νεογνού που θα γεννηθεί; (4μ)
γ) Γιατί η διατροφή επηρεάζει την υγεία της εγκύου και του παιδιού; Ποια προβλήματα
μπορεί να προκαλέσει στην έγκυο μια μη ισορροπημένη διατροφή; (5μ)

ΙΙ. Οι αδένες αποτελούν όργανα του ανθρώπινου οργανισμού που είναι ικανά να
παράγουν και να εκκρίνουν ουσίες.

α) Πού μπορούν να απελευθερώνονται οι ουσίες οι οποίες παράγονται από τους
αδένες; (4μ)
β) Για ποιο λόγο το πάγκρεας χαρακτηρίζεται μεικτός αδένας; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας (6μ).
γ) Πώς ονομάζονται οι αδένες που παράγουν το σάλιο; Σε ποια κατηγορία αδένων
ανήκουν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μεταξύ των τμημάτων του νωτιαίου μυελού που παρουσιάζονται σε μια κάθετη
(εγκάρσια) τομή του είναι: η φαιά ουσία, η λευκή ουσία, η εξωτερική μήνιγγα, ο
κεντρικός νευρικός σωλήνας και ο υπαραχνοειδής χώρος.

Ι. Να τοποθετήσετε τα τμήματα αυτά σε σειρά, από το πιο εξωτερικό στο πιο εσωτερικό. Σε
ποιο/α από αυτό/ά υπάρχει υγρό; Πώς ονομάζεται το υγρό αυτό;
ΙΙ. Ένα μικρόβιο μόλυνε το υγρό του προηγούμενου ερωτήματος στον υπαραχνοειδή χώρο
του εγκεφάλου. Σε ποιες άλλες περιοχές του Κ.Ν.Σ. στις οποίες συναντάται το υγρό αυτό,
μπορεί να μεταφερθεί το μικρόβιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Σε ό,τι αφορά τους κληρονομικούς παράγοντες, για να μειώνονται οι πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού με κληρονομική ασθένεια, οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ελέγχονται για να διαπιστώσουν αν είναι φορείς κάποιας κληρονομικής ανωμαλίας, όπως είναι η μεσογειακή, η δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.ά.
Μπορούν ακόμα οι μελλοντικοί γονείς να ζητήσουν γενετική συμβουλή, ειδικά αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Σ' αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down είναι αυξημένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)


β) Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει το κάπνισμα, γιατί ο καπνός που εισπνέει περιέχει CO και άλλες ουσίες επιβλαβείς για το έμβρυο. Νεογνά που γεννιούνται από γονείς καπνιστές έχουν συνήθως μειωμένο βάρος και συχνά παρουσιάζουν σπασμούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


γ) Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την έγκυο και το έμβρυο. Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής συμβάλλουν αφενός στην ανάπτυξη του εμβρύου και αφετέρου βοηθούν τη μητέρα να παραμείνει υγιής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)

====

ΙΙ. α)

  • Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου είτε έξω από το σώμα (π.χ. οι ιδρωτοποιοί αδένες) είτε σε εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. οι σιελογόνοι αδένες).
  • Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στο αίμα (π.χ. η υπόφυση).
  • Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

β) Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα τις ορμόνες ινσουλίνη και γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. Επομένως το πάγκρεας είναι μεικτός αδένας γιατί περιλαμβάνει και εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου είτε έξω από το σώμα (π.χ. οι ιδρωτοποιοί αδένες) είτε σε εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. οι σιελογόνοι αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου.
Η κεντρική περιοχή του νωτιαίου μυελού αποτελείται από φαιά ουσία, ενώ η λευκή ουσία περιβάλλει τη φαιά.
Επομένως, η σειρά των τμημάτων στην εγκάρσια τομή είναι : εξωτερική μήνιγγα, υπαραχνοειδής χώρος, λευκή ουσία, φαιά ουσία, κεντρικός νευρικός σωλήνας. Στον υπαραχνοειδή χώρο συναντάμε το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150-151)


ΙΙ. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί:

  • ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος),
  • στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και
  • στις κοιλίες του εγκεφάλου (αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού).

Άρα το μικρόβιο μπορεί να βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11395


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2644αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License