184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:183
183o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 21:57 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Είδη.σωματικών.αισθήσεων Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:185
185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:40 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Νεύρα-Γάγγλια Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11391 184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Ι. Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Ίδιο με Δ. Ι - 11385
ΙΙ. Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11249
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11296
ΙΙ. Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11385
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

4

ΙΙ.

α.7

β.3

γ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:42
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 19:28 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11391

ΘΕΜΑ Β
ΙΙ. Το πέος, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, εισέρχεται στον γυναικείο κόλπο
προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Η είσοδος του πέους προϋποθέτει τη στύση
του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι μεταβολές που γίνονται στο πέος κατά τη στύση; Πώς επιτυγχάνεται αυτή;
(5μ)
β) Τι είναι η πόσθη και τι η ακροποσθία; (4μ)
γ) Τι είναι η περιτομή και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα αιμοσφαίριο που εγκατέλειψε το δεξιό τμήμα της καρδιάς μετά από λίγο
εντοπίστηκε στο αριστερό τμήμα της.

Ι. Να περιγράψετε την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε. (12μ)
ΙΙ. Ποιες μεταβολές συνέβηκαν στο αιμοσφαίριο αυτό κατά τη διάρκεια της
διαδρομής που ακολούθησε. Να εξηγήσετε πού οφείλονται καθώς και τη σημασία
τους. (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Το πέος αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Τα τρία σηραγγώδη σώματα περιβάλλονται από δέρμα, την πόσθη. Το τμήμα της πόσθης που καλύπτει τη βάλανο ονομάζεται ακροποσθία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Η ακροποσθία κατά την ούρηση και κυρίως κατά τη στύση τραβιέται προς τα πίσω. Όταν η ακροποσθία έχει πολύ στενό άνοιγμα, δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω και προκαλείται πόνος. Σ' αυτή την περίπτωση αφαιρείται χειρουργικά με περιτομή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Από το δεξιό κόλπο (με τη συστολή των κόλπων), το αίμα κινείται προς την δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες, που υπάρχουν μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών καθορίζοντας τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς, κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τους κόλπους, το αίμα από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα, και κινείται προς τους πνεύμονες. Βαλβίδες που βρίσκονται στην είσοδο των δύο μεγάλων αρτηριών ελέγχουν τη ροή του αίματος από τις κοιλίες προς την αορτή και προς την πνευμονική αρτηρία. Μέσω της αρτηρίας αυτής, που στη συνέχεια διακλαδίζεται σε δύο, το αίμα φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, κατά την οποία το αίμα παραλαμβάνει το οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια, το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45, 54)


ΙΙ. Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από τους πνεύμονες και είναι πλούσιο σε οξυγόνο. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. Άρα η δεξιά πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η αριστερή πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο.
Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα. Το κυτταρόπλασμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Στη συνέχεια το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα και το διαλυμένο στο πλάσμα, μεταφέρονται στους πνεύμονες, όπου αποβάλλονται ως CΟ2.
Επομένως, το ερυθρό αιμοσφαίριο που βρισκόταν στον δεξιό κόλπο της καρδιάς είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα και φτωχό σε οξυγόνο, ενώ όταν επιστρέψει στην αριστερή κοιλία, μετά από λίγο χρόνο, από τους πνεύμονες είναι πλούσιο σε οξυγόνο και φτωχό σε διοξείδιο του άνθρακα, αφού εκεί γίνεται η αναλλαγή των αερίων.
Οι μεταβολές στο αιμοσφαίριο εξυπηρετούν την ανταλλαγή των αερίων (οξυγόνο με διοξειδίο άνθρακα) μεταξύ τριχοειδών αγγείων και κυττάρων των ιστών οπότε επιτυγχάνεται η τροφοδοσία των κυττάρων με οξυγόνο και η ταυτόχρονη απομάκρυνση από αυτά του διοξειδίου του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων, αέριο το οποίο αποβάλλεται από τον οργανισμό με την ανταλλαγή αερίων (διοξειδίο άνθρακα με οξυγόνο) μεταξύ περιβάλλοντος και κυττάρων των πνευμόνων ενώ ταυτόχρονα επανεμπλουτίζεται με οξυγόνο για να καλύψει ξανά τις ανάγκες των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44, 54, 59-60)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11391


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2639αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License