182o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:181
181o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 17:23 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Ινώδες-Προέλευση Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:183
183o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 21:57 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Είδη.σωματικών.αισθήσεων Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11389 182o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ.10 | §10.1
    Κεφ.10 | §10.2
    Κεφ.11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ.1 | § 1.1
    Κεφ.10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ίδιο με Β. Ι - 11253
Ι. Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ. Ι - 11348
Ίδιο με Δ. Ι - 11349
ΙΙ. Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Συμμετοχή αίματος σε ρυθμίσεις ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11276
ΙΙ. Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11348
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11349
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.4

5

β.9

γ.6

δ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:39
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 17:39 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 182o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11389

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο οφθαλμικός βολβός μας, η πεπλατυσμένη σφαίρα που αποτελεί τμήμα του ματιού
μας αποτελείται από 3 χιτώνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι χιτώνες αυτοί; (3μ)
β) Ποιος από τους χιτώνες αυτούς περιέχει μεγάλο αριθμό αγγείων και χρωστικές; Ποια
είναι η σημασία των χρωστικών που περιέχει; (4μ)
γ) Ποιος από τους χιτώνες αυτούς αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό; Ποια είναι η
θέση του χιτώνα αυτού, σε σχέση με τους άλλους χιτώνες του ματιού; Πώς ονομάζεται
το πρόσθιο τμήμα του και ποιες οι ιδιότητές του; (5μ)
—]
ΙΙ. Μια από τις σημαντικές λειτουργίες του αίματος αφορά στην προστασία, αφού
με τη διαδικασία της πήξης του αίματος εμποδίζεται η απώλεια υγρών κατά τη
διάρκεια μικροτραυματισμών και παρεμποδίζεται η είσοδος μικροοργανισμών.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η πρωτεΐνη του πλάσματος που έχει σημαντικό ρόλο στην πήξη του
αίματος και σε ποιο μόριο μετατρέπεται τελικά κατά τη διαδικασία της πήξης; Πώς
ονομάζεται το υγρό που παίρνουμε, όταν αφαιρεθεί η πρωτεΐνη αυτή από το
πλάσμα; (3μ)
β) Κατά την μετατροπή που αναφέρεται στο ερώτημα α. σημαντικό ρόλο παίζει ένα
ένζυμο. Πώς ονομάζεται το ένζυμο αυτό και ποιοι παράγοντες είναι απαραίτητοι
για το σχηματισμό του; (4μ)
γ) Στους ανθρώπους που πάσχουν από μια συγκεκριμένη κληρονομική ασθένεια, η
διαδικασία της πήξης του αίματος καθυστερεί πάρα πολύ. Πώς ονομάζεται η
ασθένεια αυτή, ποια είναι η συνέπειά της, τι «λείπει» από τους πάσχοντες, με
αποτέλεσμα την εκδήλωση της ασθένειας; (3μ)
δ) Εκτός από την προστασία, την παροχή χρήσιμων συστατικών στους ιστούς και
την απομάκρυνση άχρηστων, το αίμα μας συμμετέχει και σε ρυθμίσεις της
ομοιόστασης. Να αναφέρετε παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων. (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας βιολόγος μελετά τρία κύτταρα τα, Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδρούν σε
διαφορετικά ερεθίσματα το καθένα.

• Στο κύτταρο Α το ερέθισμα είναι μια ορμόνη που δεν εισέρχεται στο εσωτερικό του.
• Στο κύτταρο Β το ερέθισμα είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας.
• Στο κύτταρο Γ το ερέθισμα είναι μια νευρική ώση που προκαλεί τη συστολή του, η
οποία όμως δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. Πώς δρα ο συγκεκριμένος τύπος ορμόνης στο κύτταρο Α; Ποιο από τα τρία κύτταρα
συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Να αναφέρετε δύο περιοχές
του ανθρώπινου σώματος από τις οποίες μπορεί να αποσπάστηκε το κύτταρο αυτό.
ΙΙ. Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει το κύτταρο Γ; Σε ποιες
διαφορετικές περιοχές του σώματός μας εντοπίζονται κύτταρα σαν αυτό; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο οφθαλμικός βολβός αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Ο χοριοειδής χιτώνας βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αγγείων και περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλαση τους μέσα στο μάτι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Ο σκληρός χιτώνας (λευκό του ματιού) βρίσκεται εξωτερικά και είναι ένα σκληρό, ελαστικό στρώμα από πυκνό συνδετικό ιστό. Το πρόσθιο τμήμα του σκληρού, ο κερατοειδής, είναι διαφανές με μεγάλη κυρτότητα, που βοηθάει στη διάθλαση του φωτός προκειμένου να έχουμε σωστή εστίαση του αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα- διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 175)

====

ΙΙ. α) Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Το ινωδογόνο μετατρέπεται στο ινώδες.
Αν από το πλάσμα αφαιρεθεί το ινωδογόνο, το υγρό που παραμένει ονομάζεται ορός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


β) Το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες.
Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


δ) Συμβάλλει στον έλεγχο της ποσότητας νερού και διάφορων χημικών συστατικών στους ιστούς, καθώς και στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο (άρα η ορμόνη Α ανήκει στις πεπτιδικές), αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Το κύτταρο Β είναι θερμοϋποδοχέας, άρα συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 192)


ΙΙ. Το κύτταρο Γ, αφού υφίσταται συστολή είναι μυϊκό κύτταρο. Η συστολή αυτή δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας άρα πρόκειται για κύτταρο που ανήκει είτε στον καρδιακό μυϊκό ιστό (μυοκάρδιο) που βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς είτε στο λείο μυϊκό ιστό που επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Λείοι μύες υπάρχουν και στο μάτι (ίριδα, ακτινωτό σώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11389


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_4961αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License