178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:177
177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 21:46 by: billpits
Comments: 0
Tags: rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:179
179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:40 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11385 178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Β. Ι - 11266
Ι. Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
ΙΙ. Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
ΙΙ. Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

4

ΙΙ.

α.5

β.3

γ.5

δ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:34
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 21:04 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11385

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι όρχεις αποτελούν σημαντικούς αδένες για το αναπαραγωγικό σύστημα κάθε άντρα.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η αρχική θέση των όρχεων κατά την ανάπτυξη του εμβρύου; Ποια είναι η
θέση που τελικώς καταλαμβάνουν κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης; (4μ)
β) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων, ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για τη
σπερματογένεση; (4μ)
γ) Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκουν οι όρχεις; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας;
(4μ)

ΙΙ. Ανάμεσα στις λειτουργίες που φέρει σε πέρας ο εγκέφαλός μας περιλαμβάνονται οι
ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες; (3μ)
β) Σε μια από τις λειτουργίες αυτές η απόκτηση καινούργιας γνώσης συμβάλλει στην
προσαρμογή της συμπεριφοράς μας. Ποια είναι η λειτουργία αυτή, σε ποιους τύπους
διακρίνεται (5μ)
γ) Ποιος από τους τύπους που αναφέρατε στο β. ερώτημα αφορά στο συσχετισμό δύο ή
περισσότερων ερεθισμάτων; Να παραθέσετε ένα σχετικό παράδειγμα. (2μ)
δ) Ποιος από τους τύπους που αναφέρατε στο β. ερώτημα χρησιμοποιείται για την επίλυση
ενός προβλήματος; Ποια δυνατότητα κινητοποιούμε όποτε αξιοποιούμε αυτόν τον τύπο
μάθησης; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα αιμοσφαίριο που εγκατέλειψε το δεξιό τμήμα της καρδιάς μετά από λίγο
εντοπίστηκε στο αριστερό τμήμα της.

Ι. Να περιγράψετε την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε. (12μ)
ΙΙ. Ποιες μεταβολές συνέβηκαν στο αιμοσφαίριο αυτό κατά τη διάρκεια της
διαδρομής που ακολούθησε. Να εξηγήσετε πού οφείλονται καθώς και τη σημασία
τους. (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


β) Η θερμοκρασία (34°C) στην περιοχή αυτή είναι η ιδανική για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπερματοζωαρίων, που θα αρχίσει κατά την εφηβεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


γ) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες είναι η μνήμη, η μάθηση και η συμπεριφορά (η αιτιολόγηση, η έκφραση μέσω του λόγου, η κρίση, τα συναισθήματα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 155)


β) Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης καινούριας γνώσης, που συμβάλλει στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου. Διακρίνονται διάφοροι τύποι μάθησης όπως ή εξοικείωση, η ευαισθητοποίηση, η συνειρμική μάθηση, η αντίληψη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


γ) Η συνειρμική μάθηση αφορά το συσχετισμό δύο ή περισσότερων ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει να αναμένουμε τον ήχο της βροντής ύστερα από τη λάμψη της αστραπής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


δ) Η αντίληψη αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη προηγούμενων εμπειριών και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Από το δεξιό κόλπο (με τη συστολή των κόλπων), το αίμα κινείται προς την δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες, που υπάρχουν μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών καθορίζοντας τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς, κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τους κόλπους, το αίμα από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα, και κινείται προς τους πνεύμονες. Βαλβίδες που βρίσκονται στην είσοδο των δύο μεγάλων αρτηριών ελέγχουν τη ροή του αίματος από τις κοιλίες προς την αορτή και προς την πνευμονική αρτηρία. Μέσω της αρτηρίας αυτής, που στη συνέχεια διακλαδίζεται σε δύο, το αίμα φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, κατά την οποία το αίμα παραλαμβάνει το οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια, το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45, 54)


ΙΙ. Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από τους πνεύμονες και είναι πλούσιο σε οξυγόνο. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. Άρα η δεξιά πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η αριστερή πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο.
Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα. Το κυτταρόπλασμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Στη συνέχεια το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα και το διαλυμένο στο πλάσμα, μεταφέρονται στους πνεύμονες, όπου αποβάλλονται ως CΟ2.
Επομένως, το ερυθρό αιμοσφαίριο που βρισκόταν στον δεξιό κόλπο της καρδιάς είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα και φτωχό σε οξυγόνο, ενώ όταν επιστρέψει στην αριστερή κοιλία, μετά από λίγο χρόνο, από τους πνεύμονες είναι πλούσιο σε οξυγόνο και φτωχό σε διοξείδιο του άνθρακα, αφού εκεί γίνεται η αναλλαγή των αερίων.
Οι μεταβολές στο αιμοσφαίριο εξυπηρετούν την ανταλλαγή των αερίων (οξυγόνο με διοξειδίο άνθρακα) μεταξύ τριχοειδών αγγείων και κυττάρων των ιστών οπότε επιτυγχάνεται η τροφοδοσία των κυττάρων με οξυγόνο και η ταυτόχρονη απομάκρυνση από αυτά του διοξειδίου του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων, αέριο το οποίο αποβάλλεται από τον οργανισμό με την ανταλλαγή αερίων (διοξειδίο άνθρακα με οξυγόνο) μεταξύ περιβάλλοντος και κυττάρων των πνευμόνων ενώ ταυτόχρονα επανεμπλουτίζεται με οξυγόνο για να καλύψει ξανά τις ανάγκες των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44, 54, 59-60)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11385


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8307αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License