177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:176
176o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:06 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:178
178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Επίλυση.προβλήματος Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11384 177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 1 | § 1.2
    Κεφ. 3 | § 3.0
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού
Ίδιο με Β. Ι - 11328
Ι. Rh- πατέρας - Ανησυχία για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11301
ΙΙ. Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262
ΙΙ. Επαλήθευση ανησυχίας για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11301
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

3

4

β.3

3

3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.10

3

γ. δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:33
Τελευταία τροποποίηση 27 Aug 2015 21:46 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11384

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το Κεντρικό μας Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) αποτελείται από δύο όργανα που
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές στην κατασκευή τους.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα όργανα αυτά; Πού εντοπίζεται η φαιά και πού η λευκή ουσία στο όργανο
από το οποίο εκφύονται τα νωτιαία νεύρα; Από τι αποτελείται κάθε μια από τις ουσίες
αυτές; (6μ)
β) Πώς ονομάζεται και που παράγεται το υγρό το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό των
οργάνων αυτών, αλλά και γύρω τους; Ποια η βιολογική σημασία του; (6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των οργάνων του κυκλοφορικού μας συστήματος περιλαμβάνονται τα
αγγεία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος; (3μ)
β) Σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία ιστών κατατάσσεται το αίμα που κυκλοφορεί στο
εσωτερικό του; Ποια είναι τα είδη κυττάρων που το αποτελούν; (4μ)
γ) Να ονομάσετε 2 διαφορετικά είδη ιστών που συμμετέχουν στην κατασκευή των
αγγείων. (2μ)
δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα των ιστών του γ. ερωτήματος; Ποια είναι η μορφή
τους; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο Κωστής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος για τον παράγοντα Rhesus,
εκδήλωσε την ανησυχία του, για το ενδεχόμενο, η έγκυος μητέρα του να γεννήσει
ένα παιδί στο οποίο τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα καταστραφούν από τα
αντισώματά της. Ο βιολόγος καθηγητής ρώτησε τότε τον Κωστή αν γνωρίζει την
ομάδα αίματος του πατέρα του και ο Κωστής του απάντησε ότι, μάλλον ο
πατέρας του είναι Rh-.

Ι. Κατά την άποψή σας, στην περίπτωση αυτή είναι βάσιμη η ανησυχία του Κωστή;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ. Αν τελικά ο πατέρας του Κωστή είναι Rh+, σε ποια ομάδα σε ό,τι αφορά
τον παράγοντα Rhesus πρέπει να ανήκει η μητέρα του ώστε να είναι βάσιμοι οι
φόβοι του Κωστή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και από το νωτιαίο μυελό. Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31
ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Η κεντρική περιοχή του νωτιαίου μυελού αποτελείται από φαιά ουσία, η οποία αποτελείται κυρίως από κυτταρικά σώματα, ενώ η λευκή ουσία, που περιβάλλει τη φαιά, από μακριούς νευράξονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148, 150)


β) Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού.
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μειώνει τους κραδασμούς και συμβάλλει στη στήριξη και θρέψη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

====

ΙΙ. α) Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο μεταφέρονται στα κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται από το κυκλοφορικό σύστημα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 43)


β) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού, που αποτελείται από τρία είδη κυττάρων: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που μεταφέρουν οξυγόνο, τα λευκά αιμοσφαίρια, που συμβάλλουν στην άμυνα, και τα αιμοπετάλια, που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


γ) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, για παράδειγμα, αυτά που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων.
Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 12)


δ) Ο λείος μυϊκός ιστός αποτελείται από ατρακτοειδείς μυϊκές ίνες χωρίς γραμμώσεις, ενώ ο επιθηλιακός ιστός από κύτταρα πεπλατυσμένα και στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 12)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Άρα, δεν είναι βάσιμοι οι φόβοι του Κωστή αφού για να υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα θα έπρεπε ο πατέρας του να είναι Rh+, ενώ κατά δήλωσή του είναι μάλλον Rh-. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


ΙΙ. Για να είναι βάσιμοι οι φόβοι του Κωστή θα πρέπει η μητέρα του να είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh αν, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν, σπάσει ο πλακούντας οπότε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μηχανισμού της μητέρας έρχονται σε επαφή με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού. Αρχίζει τότε η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων αντί-Rh. Τα αντισώματα αυτά δε θα επηρεάσουν το παιδί το οποίο γεννιέται. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, αφού η μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη (έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh), αν το έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65-66)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11384


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2629αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License