17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:16
16o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 19:08 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Αναπαραγωγικοί.αδένες Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Διαφορές.δράσης.ορμονών Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Λειτουργίες.τριών.μικτών.αδένων Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:18
18o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 21:09 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Θέση-Είδος.υποδοχέων Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού Υποδοχείς.θερμοκρασίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11223 17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
Θεματολογία Ι. Συστήματα οργάνων
Λειτουργίες δύο συστημάτων
Συνεργασία συστημάτων-Παράδειγμα
Ι. Χρωμοσώματα γαμετών
Είδος κυτταρικής διαίρεσης-Διαιρούμενα κύτταρα
ΙΙ. Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
ΙΙ. Υποθετική μη φυσιολογική γονιμοποίηση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.1

γ.1

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 22:18
Τελευταία τροποποίηση 22 May 2016 23:12 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11223

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ως σύστημα οργάνων θεωρούμε ένα σύνολο από όργανα που συνεργάζονται
για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας.

α) Να ονομάσετε τα συστήματα οργάνων που υπάρχουν στον ανθρώπινο
οργανισμό (5μ)
β) Ποιο σύστημα οργάνων είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά οξυγόνου και
θρεπτικών ουσιών, ποιο για την στήριξη και την προστασία του οργανισμού; (3μ)
γ) Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό δύο διαφορετικά συστήματα να
συνεργάζονται για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας. Να αναφέρετε ένα
παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας μεταξύ δύο διαφορετικών συστημάτων. (4μ)

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά μας αιμοσφαίρια αποτελούν το είδος κυττάρων του
οργανισμού μας χάρη στα οποία μεταφέρεται οξυγόνο στους ιστούς και
απομακρύνεται διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το σχήμα των κυττάρων αυτών, πού οφείλεται; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που κυρίως περιέχεται στο κυτταρόπλασμά τους;
Πού οφείλεται το γεγονός ότι άλλοτε έχει λαμπερό και άλλοτε σκούρο κόκκινο
χρώμα; (3μ)
γ) Πόσο χρονικό διάστημα ζουν τα κύτταρα αυτά; Σε ποια όργανα του σώματός μας
καταστρέφονται, όταν εγκαταλείψουν την κυκλοφορία του αίματος; Τι, τελικά,
συμβαίνει και ο αριθμός τους διατηρείται σταθερός στον υγιή άνθρωπο; (4μ)
δ) Σε ποιο κληρονομικό νόσημα μεταβάλλεται το σχήμα των ερυθρών
αιμοσφαιρίων; Πού οφείλεται η μεταβολή του σχήματός τους και ποια η συνέπειά
της στην υγεία του ανθρώπου; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρές αποκλίσεις από το φυσιολογικό αριθμό
χρωμοσωμάτων οδηγούν σε μη βιώσιμα έμβρυα να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πόσα χρωμοσώματα έχουν το φυσιολογικό σπερματοζωάριο και το φυσιολογικό
ωάριο; Ποιο είναι το είδος της κυτταρικής διαίρεσης χάρη στο οποίο οι δύο
γαμέτες απέκτησαν αυτόν τον αριθμό χρωμοσωμάτων; Πώς κύτταρα που
υφίστανται αυτό το είδος κυτταρικής διαίρεσης ώστε να προκύψει, αντίστοιχα,
το ωάριο και το σπερματοζωάριο;
ΙΙ. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα σπερματοζωάριο με δύο κεφαλές (και
συνεπώς δύο πυρήνες), σε μια υποθετική περίπτωση, γονιμοποιούσε ένα
φυσιολογικό ωάριο; (12+13)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Πεπτικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, σύστημα των αισθητήριων οργάνων, νευρικό σύστημα, σύστημα των ενδοκρινών αδένων, ερειστικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, αναπαραγωγικό σύστημα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο μεταφέρονται σε όλα τα όργανα με το κυκλοφορικό σύστημα. Το ερειστικό σύστημα, που αποτελείται από τον αρθρωτό σκελετό, στηρίζει και προστατεύει τον οργανισμό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


γ) Το ερειστικό σύστημα, που αποτελείται από τον αρθρωτό σκελετό, στηρίζει και προστατεύει τον οργανισμό και μαζί με το μυϊκό σύστημα συμβάλλει στις κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)

====

ΙΙ. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.
Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. Η οξυαιμοσφαιρίνη προσδίδει στο αίμα λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ η αιμοσφαιρίνη που έχει δεσμεύσει διοξείδιο του άνθρακα,
σκούρο κόκκινο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60)


γ) Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)


δ) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. Τα ερυθροκύτταρα αυτά, λόγω του σχήματος τους, προκαλούν συχνά απόφραξη των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Φυσιολογικά, το σπερματοζωάριο και το ωάριο έχουν 23 και 23 χρωμοσώματα αντίστοιχα. Το είδος της κυτταρικής διαίρεσης χάρη στο οποίο προέκυψαν οι δύο γαμέτες είναι η μείωση. Για να προκύψουν τα σπερματοζωάρια υφίστανται μειωτική διαίρεση τα σπερματοκύτταρα, ενώ για να προκύψουν τα ωάρια υφίστανται μειωτική διαίρεση τα ωοκύτταρα (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


ΙΙ. Φυσιολογικά, οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο με 46 χρωμοσώματα, το ζυγωτό, που είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. Στην υποθετική περίπτωση σπερματοζωαρίου με δύο πυρήνες που γονιμοποιεί ένα φυσιολογικό ωάριο, θα προέκυπτε ζυγωτό με 23+23+23= 69 χρωμοσώματα προφανώς μη συμβατό με τη ζωή, δηλαδή τέτοιο άτομο δεν θα γεννηθεί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11223


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_874αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License