165o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:164
164o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:43 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Αιτιολόγηση.αποτελεσμάτων Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αποτέλεσμα.διέγερσης.υποδοχέα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Είδη.υποδοχέων-Είδη.ερεθισμάτων Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων Χορήγηση.αναισθητικών-Δημιουργία.αίσθησης
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:166
166o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Ιστός-Είδη.ιστών Ταξινόμηση.δομών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11372 165o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
    Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 11 | §11.1
    Κεφ. 11 | §11.2
ΙΙ. Κεφ. 1 | §1.1
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Ι. Θέση υποδοχέων κυττάρου-στόχου Α
Αποτέλεσμα δράσης ορμόνης
ΙΙ. Θέση παραγωγής σπερματοζωαρίων
Δομή αποθήκευσης-ωρίμανσης σπερματοζωαρίων
Δομή σπερματοζωαρίων
Χρωμοσώματα σπερματίδων-σπερματοζωαρίων
Διαδικασία περιορισμού αριθμού χρωμοσωμάτων
ΙΙ. Είδος κυττάρου Β - Θέση ιστού
Θέση κυττάρου Γ - Είδος απολήξεων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

3

3

ΙΙ.

α.1

β.1

γ.3

δ.1

1

ΙΙ.

3

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:22
Τελευταία τροποποίηση 26 May 2016 21:57 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 165o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11372

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Στα αγόρια, στην ηλικία των 13 ετών αρχίζει να διεγείρεται στους όρχεις η συνεχής
παραγωγή σπερματοζωαρίων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια θέση των όρχεων παράγονται τα σπερματοζωάρια; (2μ)
β) Σε ποια δομή των όρχεων αποθηκεύονται και ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια; Ποια
είναι η μορφή της δομής αυτής; (2μ)
γ) Από ποια επί μέρους τμήματα αποτελούνται τα σπερματοζωάρια; Τι περιλαμβάνει το
κάθε τμήμα τους; (6μ)
δ) Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που έχουν φυσιολογικά οι σπερματίδες,
ποιος ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που έχουν φυσιολογικά τα σπερματοζωάρια; Με
ποια διαδικασία καταλήγουμε στον αριθμό αυτό, όταν είναι γνωστό ότι τα σωματικά
κύτταρα του ανθρώπου περιέχουν 46 χρωμοσώματα; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας βιολόγος στο εργαστήριο του πειραματίζεται με 3 διαφορετικά κύτταρα του
ανθρώπου, τα Α, Β, και Γ, καθένα από τα οποία είναι ικανό να ανιχνεύει ένα διαφορετικό
είδος ερεθίσματος και να αντιδρά σε αυτό.
• Το κύτταρο Α είναι ικανό να αντιδρά στην επίδραση μιας πεπτιδικής ορμόνης.
• Το κύτταρο Β που έχει ατρακτοειδές σχήμα, είναι ικανό να συσπάται όταν επιδρά
πάνω του μια νευρική ώση.
• Το κύτταρο Γ χάρη στις απολήξεις του, είναι ικανό να ανιχνεύει την φωτεινή
ακτινοβολία και να παράγει νευρικές ώσεις.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πού πιθανόν βρίσκονται οι υποδοχείς στους οποίους προσδέθηκε η ορμόνη στο
κύτταρο Α; Ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της δράσης της στο κύτταρο αυτό;
ΙΙ. Από ποιο είδος ιστού προέρχεται το κύτταρο Β; Σε ποια μέρη του σώματός μας μπορεί
να υπάρχει τέτοιος ιστός; Από ποιο συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας μπορεί να
προέρχεται το κύτταρο Γ; Πώς ονομάζονται οι απολήξεις που μπορεί να έχει το
κύτταρο Γ; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Τα σπερματοζωάρια ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. Η επιδιδυμίδα είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας μήκους 5-6 m στο πίσω μέρος κάθε όρχεως. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Τα σπερματοζωάρια αποτελούνται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. Η κεφαλή περιέχει τον απλοειδή πυρήνα του και τα ένζυμα, που θα το βοηθήσουν να διεισδύσει στο ωάριο. Το ενδιάμεσο σώμα περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνησή του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


δ) Οι σπερματίδες έχουν 23 χρωμοσώματα η καθεμία. Στη συνέχεια υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματός τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια με 23 χρωμοσώματα.
Η μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές πρόδρομο γεννητικό κύτταρο με 46 χρωμοσώματα προκύπτουν απλοειδή κύτταρα (γαμέτες) με 23 χρωμοσώματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το κύτταρο Α είναι ικανό να αντιδρά στην επίδραση μιας πεπτιδικής ορμόνης, άρα αποτελεί κύτταρο-στόχο που διεγείρεται από την ορμόνη σε εξειδικευμένες βιοχημικές δραστηριότητες.
Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191-192)


ΙΙ. Το κύτταρο Β, αφού συσπάται όταν επιδρά πάνω του μια νευρική ώση και ταυτόχρονα έχει ατρακτοειδές σχήμα, προέρχεται από λείο μυϊκό ιστό, άρα επενδύει κυρίως τοιχώματα όπως των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα (λείοι μύες υπάρχουν επίσης και στο μάτι).
Το κύτταρο Γ, αφού χάρη στις απολήξεις του, είναι ικανό να ανιχνεύει την φωτεινή ακτινοβολία και να παράγει νευρικές ώσεις, βρίσκεται στο μάτι και συγκεκριμένα στον αμφιβληστροειδή. Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται ραβδία και κωνία και περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές. Τα ραβδία είναι πολυάριθμα (150x106) και εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς. Τα κωνία είναι λιγότερα σε αριθμό (3x106) από τα ραβδία και εντοπίζονται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς και κυρίως στην ωχρή κηλίδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11372


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2608αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License