163o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:162
162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:13 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Ρόλος.ταχύτητας.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:164
164o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:43 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Αιτιολόγηση.αποτελεσμάτων Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αποτέλεσμα.διέγερσης.υποδοχέα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Είδη.υποδοχέων-Είδη.ερεθισμάτων Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων Χορήγηση.αναισθητικών-Δημιουργία.αίσθησης
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11370 163o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
    Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1
Θεματολογία Ι. Τμήματα κυκλοφορικού συστήματος
Δομή - Θέση καρδιάς
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Ίδιο με Β. Ι - 11239
Ίδιο με Β. Ι - 11314
Ι. Είδη υποδοχέων - Είδη ερεθισμάτων
Αποτέλεσμα διέγερσης υποδοχέα
ΙΙ. Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11311
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11316
ΙΙ. Χορήγηση αναισθητικών-Δημιουργία αίσθησης;
Αιτιολόγηση αποτελεσμάτων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.5

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:20
Τελευταία τροποποίηση 13 May 2016 19:20 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 163o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11370

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού μας είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά
των θρεπτικών ουσιών στους ιστούς. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα 3 τμήματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα;
(3μ)
β) Ποιο είναι το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος; Πού βρίσκεται, τι
σχήμα έχει; Ποιο είναι το κύριο είδος ιστού από τον οποίο αποτελείται το όργανο
αυτό; (6μ)
γ) Ποια αέρια ουσία μεταφέρει το κυκλοφορικό σύστημα από τους ιστούς στους
πνεύμονες; Ποια αέρια ουσία μεταφέρει το κυκλοφορικό σύστημα από τους
πνεύμονες στους ιστούς; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που μεταφέρουν την
συγκεκριμένη αέρια ουσία από τους πνεύμονες στους ιστούς; (3μ)

ΙΙ. Για να βλέπουμε πρέπει οι ακτίνες του φωτός να περνούν μέσα από το μάτι και να
εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, ώστε να σχηματίζονται τα είδωλα των αντικειμένων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Μέσα από ποια τμήματα του ματιού και με ποια σειρά διέρχονται οι ακτίνες του φωτός,
προκειμένου να φθάνουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα; Πώς ονομάζεται το σύνολο των
δομών που αναφέρατε; (6μ)
β) Να περιγράψετε το μηχανισμό με τον οποίο το μάτι μας μπορεί να ελέγχει την ένταση
του φωτός που φθάνει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ποιος από δύο τους κλάδους του
Α.Ν.Σ. υπερισχύει στις ρυθμίσεις που γίνονται όταν το φως είναι ασθενές. (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας νευροβιολόγος μελετά τη δράση 3 διαφορετικών αναισθητικών σε ένα είδος
πειραματόζωων, στα οποία το νευρικό σύστημα και το σύστημα των αισθητηρίων οργάνων
λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα αντίστοιχα του ανθρώπου.
• Το αναισθητικό Α αναστέλλει τη δράση ενός υποδοχέα των πειραματόζωων.
• Το αναισθητικό Β αναστέλλει τη λειτουργία της νευρικής οδού η οποία μεταφέρει
τις νευρικές ώσεις από τον υποδοχέα στο κέντρο ερμηνείας τους, που βρίσκεται
στον εγκέφαλο των πειραματόζωων.
• Το αναισθητικό Γ αναστέλλει τη λειτουργία του κέντρου του
εγκεφάλου των πειραματόζωων στο οποίο καταλήγει η νευρική οδός.

Ι. Καθένα από τα διαφορετικά είδη υποδοχέων των πειραματόζωων, αλλά και του
ανθρώπου είναι ικανό να διεγείρεται από όλα τα είδη των ερεθισμάτων; Τι ακριβώς
παράγουν οι υποδοχείς όταν διεγείρονται από ένα ερέθισμα;
ΙΙ. Αν ο νευροβιολόγος χορηγήσει στο πειραματόζωο Χ το αναισθητικό Α, στο
πειραματόζωο Υ το αναισθητικό Β, και στο πειραματόζωο Ζ, το αναισθητικό Γ, και
επιδράσει σε καθένα από αυτά με ένα ερέθισμα, θα αισθανθεί κάποιο πειραματόζωο
το ερέθισμα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (12 μ+13 μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Tο κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43)


β) Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο. Είναι όργανο κωνικού σχήματος, που αποτελείται από μυϊκό ιστό, το μυοκάρδιο, και έχει μέγεθος μεγάλης γροθιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43)


γ) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, από τους ιστούς στους πνεύμονες μεταφέρεται το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ από τους πνεύμονες στους ιστούς μεταφέρεται το οξυγόνο. Τα κύτταρα που μεταφέρουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)

====

ΙΙ. α) Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να διαθλαστούν. Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


β) Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση.
Η δράση του συμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165, 175)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ειδικά κύτταρα - υποδοχείς, ευαίσθητα σε αλλαγές, είναι τα κύρια μέσα συλλογής πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση στο σώμα μας και ή τις μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι αισθητήριοι υποδοχείς είναι συνήθως ευαίσθητοι σε έναν τύπο ερεθίσματος.

  • Οι χημειοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση χημικών ουσιών. Παίζουν ρόλο στη δημιουργία του αίσθησης της γεύσης και της όσφρησης. Χημειοϋποδοχείς που υπάρχουν στα εσωτερικά όργανα, π.χ. στα αιμοφόρα αγγεία, ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση της γλυκόζης, του CΟ2 και άλλων ουσιών.
  • Οι θερμοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στη θερμοκρασία.
  • Οι φωτοϋποδοχείς έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης φωτεινής ακτινοβολίας και συμμετέχουνστη δημιουργία της αίσθησης της όραση.
  • Οι μηχανοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση, στην κίνηση ή στην τάση.
    Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται με τη μορφή νευρικών ώσεων κατά μήκος των αισθητικών οδών και φτάνουν στο ΚΝΣ, όπου πραγματοποιείται η ανάλυση και επεξεργασία τους και «επιλέγεται» η κατάλληλη απάντηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

ΙΙ. Δεν θα έχουμε δημιουργία αίσθησης στα πειραματόζωα (Χ, Υ και Ζ).

  • Αφού στο πειραματόζωο Χ το αναισθητικό Α αναστέλλει τη δράση ενός υποδοχέα, δεν θα δημιουργηθεί καν νευρική ώση.
  • Αφού στο πειραματόζωο Υ το αναισθητικό Β αναστέλλει τη λειτουργία της νευρικής οδού η οποία μεταφέρει τις νευρικές ώσεις από τον υποδοχέα στο κέντρο ερμηνείας τους, θα δημιουργηθεί νευρική ώση, η οποία όμως δεν θα φτάσει ποτέ στο κέντρο ερμηνείας της στον εγκέφαλο.
  • Αφού στο πειραματόζωο Ζ το αναισθητικό Γ αναστέλλει τη λειτουργία του κέντρου του εγκεφάλου των πειραματόζωων στο οποίο καταλήγει η νευρική οδός, θα δημιουργηθεί η νευρική ώση, αυτή θα φτάσει στο κέντρο ερμηνείας της στον εγκέφαλο, εκεί όμως δεν θα έχουμε δημιουργία αίσθησης και πάλι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11370


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2605αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License